facebook မွာ ေတြ႕ခဲ့လို႕ပါ။ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အက်ဳိးရွိတဲ့ အပင္ျဖစ္ေနလို႕ပါ။ ဒီျမက္ပင္အေၾကာင္းေလးလည္း သိတဲ့သူ ေဆြးေႏြးေပးပါဦးေနာ္။

 

ေျမထိန္းျမစ္ရွည္ျမက္ (ဗက္တီဗာ) စိုက္ၾကပါ။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးခ် ကုစားစရာ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဗက္တီဗာေခၚ ျမစ္ရွည္ျမက္ သို႔မဟုတ္ ေျမထိန္းျမစ္ရွည္ျမက္ စိုက္ပ်ိဳးအသံုးခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပရင္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကဖို႔ အၾကံေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။
သစ္ပင္ေတြခုတ္ၾကလို႔ မိုးရြာတိုင္း ေျမႀကီးေျမဆီေတြ တိုက္စားခံရပါတယ္။ တိုက္စားခံရသမွ် သဲေျမမ်ားဟာ တားဆီးမဲ့ သစ္ပင္ေတြမရွိေတာ့လို႔ မိုးေရနဲ႔အတူ ေတာင္ေစာင္း ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ ေမ်ာပါစီးဆင္းရင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတာင္ေပၚနဲ႔ ျမင့္ရာေနရာေတြကေန နိမ့္ရာကို၊ ေရစီးနဲ႔အတူ သဲေျမေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းသြားၾကေတာ့ ေရစီးသန္တဲ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတြျဖစ္လာတာေၾကာင့္ လူ တိရိစာၦန္ေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကရသလို၊ မိုးေရေတြအတြက္လည္း ျမန္ျမန္စီးရင္း ေျမႀကီးထဲကို စိမ့္၀င္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္မရၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမႀကီးထဲ၀င္ေရာက္ခိုေအာင္းေနတဲ့ ေျမေအာက္ေရေတြရဲ႕ အမွတ္ေတြလည္း ေလ်ာ့က်နိမ့္ဆင္း လာရပါေတာ့တယ္။
သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေခ်ာင္းေရျမစ္ေရေတြ အရွိန္ေလ်ာ့ၿပီး ေႏွးသြားတဲ့အခါ ပါလာတဲ့ သဲေျမေတြဟာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ပို႔ခ်ျခင္းခံၾကရပါတယ္။ ဒီလိုပို႔ခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းၾကမ္းျပင္ေတြလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ သဲေျမေတြပို႔ကုန္လို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြအတြင္း ေရ၀င္စီးစရာ လမ္းေၾကာင္းေတြ ေပ်ာက္ေတာ့၊ ေရကေဘးကို ျဖန္႔လွ်ံစီးရင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြျဖစ္လာပါတယ္။ လွ်ံတဲ့ေရက ေဘးကျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးေတြကို တစ္ခါ တိုက္စားေတာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေဘးက လူေနအိမ္ေတြ တျခားအေဆာက္အဦးေတြ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ေမ်ာပါၾကရျပန္ပါတယ္။

13076841_1157753314256735_7630457569241428784_n 13087107_1157754064256660_634410217344356387_o 13087467_1157741784257888_2253849114688077208_n 13087786_1157747527590647_3803005664814912032_n 13094305_1157752300923503_3870936820626711591_n 13095806_1157743424257724_835325029065028779_n 13095924_1157755260923207_5491811754460102433_n 13096231_1157753947590005_3317769056428581113_n 13103319_1157742887591111_2872997280067667755_n 13118922_1157752690923464_8280269566582789383_n 13118977_1157755154256551_1842078992980410246_n

 

ဒီျပႆနာေတြေန ေလ်ာ့ပါးသက္သာ လာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အဓိက နည္းလမ္းႏွစ္ခုကေတာ့၊

၁။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြထဲ ပို႔ေနတဲ့ သဲေျမေတြကို တူးထုတ္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းလမ္းေတြ ျပန္ေဖာ္ ေပးရပါမယ္။

မွန္မွန္ကန္ကန္ စီးစရာလမ္းရသြားရင္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြေဘးမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံေတြ ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါလိမ့္မယ္။ ေရစီးႏႈန္းမွန္ရင္ ပို႔ခ်မႈေတြလည္းေလ်ာ့သြားၿပီး ေရနဲ႔သယ္ပါလာတဲ့ သဲႏုန္းေျမႀကီးေတြဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဖက္ကိုပဲ စီးသြားၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေဖာ္တဲ့ အလုပ္က ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ လုပ္ေပးေနရပါမယ္။

၂။ ေတာေတာင္ ၿမိဳ႕ရြာ ကြက္လပ္ရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ သစ္ပင္ေတြ စိုက္ေပးရပါမယ္။

သစ္ပင္ေတြရဲ႕ အျမစ္ေတြက ကုတ္တြယ္ေပးထားလို႔ မိုးႀကီးႀကီးရြာရင္ေ13122953_1157752470923486_4904591171986063954_oတာင္ ေျမဆီေျမႀကီးေတြ မိုးေရထဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ေမ်ာပါသြားသြားႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဆိုးရြားတဲ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ၾကံဳရလို႔ ရလာတဲ့ ဒုကၡေတြကေန သက္သာရာ ရလာမဲ့အျပင္ သစ္ပင္သစ္ျမစ္ေတြၾကား တုန္႔ေႏွးစြာ လွည့္ပတ္ စီးဆင္းလာရတာေၾကာင့္ မိုးေရေတြ ေျမၾကီးထဲကို စိမ့္ဆင္း၀င္ေရာက္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရလာလို႔ ေျေအာက္ေရေတြတိုးလာမွာ ျဖစ္သလို၊ စိုထိုင္းတဲ့ ေျမႀကီးေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြလည္း ပိုၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမနည္းက အရင္းႀကီးၿပီး နည္းပညာလု္အပ္ခ်က္ကလည္း ျမင့္လို႔ အစိုးရက ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္။ ဒုတိယနည္းကေတာ့ လူတိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လို႔ သစ္ပင္ႀကီးေတြ မစိုက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ေနရာေတြမွာ၊ ၿပိဳက်ႏိုင္တဲ့ ကုန္းေစာင္းကမ္းပါးတြမွာ၊ ေျမထိန္းျမက္ရွည္ျမက္ေတြကို မိုးမက်ခင္ ႀကိဳတင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေရေလာင္းစရာမလိုပဲ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း အက်ိဳးရွိေစႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

တစ္ဆက္ထဲ ျမစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းလမ္းေတြ ျပန္ေဖာ္ေပးတာကိုလည္း မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔ အစိုးရကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။13151431_1157737057591694_6529482426488931084_n13133271_1157752897590110_3475767298626104064_n

ေအာင္ မိုးသူ

About ေအာင္ မိုးသူ

ဘႀကီး ေအာင္ has written 222 post in this Website..

နာမည္အရင္းေကာ ကေလာင္နာမည္ေကာ ေအာင္မိုးသူပါ။ လူဆန္တဲ့ လူ႕ဘ၀ထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။

   Send article as PDF