ထီးနဲ႕ထုိးမည္

လိင္တူျခသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ရန္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဂဇက္ရြာ ထီးပါတီမွ တဝက္ေထာက္ခံသည့္ အေနၿဖင့္ လာဘ္စဗီယံ ေယာက္ ်ားလ ွွ်ာမ်ားကုိ ဒူးတင္ေပါင္တင္ လရည္တျပင္တီး ဆက္ဆံသြားရန္ ကတိျပဳသည္။

ခုိနီသေဘာထား

ရန္ကုန္ဝံက ်ီးခ ်ဳပ္ ကြီးၿဖိဳး၏ လ ွွ်ပ္စစ္မီး ၂၄နာရီ တႏွစ္အတြင္းရေရး စီမံခ်က္ကုိ အႏွစ္၂၀ ေရရွည္စီမံကိန္းၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ အင္ဗာတာ လုပ္ငန္းရွင္ ခုိနီဒုံႏွင့္ခုိျပာမားတုိ႕မွ တင္ျပသည္။

မာမူ မဂလုႏုိင္

ဂဇက္သဂ ်ီး မာမြတ္ခိုင္မ္ ဘီကီနီေမာ္ဒယ္ရႈိးဖြင့္ပြဲ႕သုိ႕ သြားရည္ခံ ရင္ပတ္ခ်ိတ္ တက္ေရာက္လာရာ ရာမာရ္ဒါန္ ဥပုသ္လအတြင္း တံေတြးပင္ ျမဳိခ်ခြင့္မရွိဟု သိရည္။

ျပည္သူမ်ား ထူထူဝတ္

ျပည္ျမဳိ႕ဘတ္စ္ကားတစင္းေပၚတြင္ ခရီးသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားထဲ တေထာင္ေထာင္ႏွင့္ ေတြ႕ရေသာ ရဲဇုတ္လ ွ်ာျမက ၄င္းတုိ႕အေနႏွင့္ အစုိးရသစ္လာဘ္ထက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပုိမုိထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ေျပာပီးသား

၂၁လ ွ်ာစု ပင္လုံညီလာခံအၾကိဳအၿဖစ္ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲရေသးေသာ သဘုံအဖြဲ႕၂ခုႏွင့္ ေစ႕စပ္ပြဲက ်င္းပမည္ၿဖစ္ရာ ညွီလာခံအုတ္ကထ ဦးေၾကာင္ၾကီးက ကျခင္သဘုံတပ္မွူးလုမ၊ ကြင္သဘုံတပ္မွူးကင္းေကာင္ တုိ႕အား မီနီစကပ္တုိႏွင့္ စြပ္က ်ယ္လက္ျပတ္လည္ဟုိက္ ယူနီေဖါင္းဝတ္ လာရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပလ ်င္ ေနာက္တဆင့္ ခ ်က္ျခင္းတက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

တရားခံေတြ႕ပီ

ျမန္ၾတံ႕ျပည္တြင္း သစ္ေတာျပဳန္းမႈမွာ ထင္းေလာင္စာခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ဟု သစ္ေတာဌာန၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ အုိအုိင္စီကုိယ္စားလွယ္ မာမူခုိမ္မွ ေထာက္ခံလုိက္ျပီး ဝက္သားတုတ္ထုိးမ်ားကလည္း အေၾကာင္းတရပ္ ၿဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္။

ရြာသားအသစ္

ငမူး ဂဒူးႏွင့္ အရူးေပါေသာ ဂဇက္ရြာတြင္ ရူးေနသည္ဆိုေသာ အဆဲပါတီအုပ္ကထ ေနမ်ဳိးေဝအား ဂုံဒူးေစာင္ ရြာသားအၿဖစ္ လာဘ္ခံရန္ ရြာအျပင္တြင္ေနသူ ဦးေၾကာင္ၾကီးမွ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

မာမူအရင္စီး

လူစီးကားပါမစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရြ႕ မေက ်နပ္လ ်င္ လားႏွင့္ခ်ား ေျပာင္းစီးပါဟု ေရးထားေသာ ဂဇက္သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ ္အား လူအမ်ား ကန္႕ကြက္ေနသည္။

ဝီဂါမအၾကံ

ဝီဂါမုမ ရန္ကုန္သုိ႕ မၾကာခင္ လာေရာက္မည္ ၿဖစ္ရာ အုိအိုင္စီဥဳတ္ကထ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝံက ်ီး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ခရီးစဥ္အၿဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္လ ်က္ ရွိသည္။

ဖက္စစ္ညဏ္

ရုရွား ျမန္ၾတံ႕ စစ္ဖက္က႑ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာျခင္း သေကၤတအၿဖစ္ ျမန္ၾတံ႕ေလတပ္မွ ရုရွားလုပ္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က ်မႈကုိ ဂဇက္စစ္ေရးသုေတသီ ဖက္စစ္တိန္မဲ ရည္ညႊန္းလုိက္ျပီး ရုရွားလုပ္ေလယဥ္သာ ပ ်က္က ်ပါက လူ၃ဦးမက ေသဆုံးမည္ဟု ကာကြယ္ေျပာၾကားသည္။

တကယ္ၾကီးရား

ၿမစ္ဆုံေရကာတာ ဝါဒၿဖန္႕ခ်ီမႈ တစုိက္မက္မက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ တလုပ္သဘုံေၾကးမုံဂ ်ီးက ၂၀၁၈ မတုိင္ခင္ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ ေပၚရမည္ ၾကဳံးဝါးမႈအေပၚ ျမန္ၾတံ႕သဘုံ ေၾကာင္ၾကီးမွ ၂၀၁၈ ကဗာ႕ဖလား ေဘာ္လုံးပြဲတြင္ တလုပ္အသင္း ဗိုလ္စြဲမည္ဟု တန္ျပန္ ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္သည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF