“မရွိမျဖစ္ ……………………….. “

 

က်ေနာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံး ငယ္အိပ္မက္ေတြေတာ႔ ရွိခဲ႔ၾကတာေပါ႔။

ဒါေပမယ္႔ လဲ 

ကိုယ္႔ ရဲ႔ ဘ၀ေပးအေျခအေနအရ

မတူညီေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအရ 

မတူညီတဲ႔ အက်ဳးိတရားေတြကိုဘဲ ကိုယ္စီခံစားခဲ႔ၾကရပါတယ္။

ငယ္ငယ္က ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္သူက ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ခ်င္လဲျဖစ္ေနမယ္။

ဆရာ၀န္လုပ္ဘုိ႔ စိတ္ကူး မရွိသူက လဲ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမယ္။

ေ၀လသီခ်င္းထဲကလုိ စစ္သားၾကီးလုပ္မယ္ဆုိသူကလဲ ေစ်းသည္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနျပီး

အင္ဂၤ်င္နီယာ ျဖစ္ခ်င္သူက စစ္ဗုိလ္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနတတ္ျပီး

ေလေတာင္ခြ်န္ဘုိ႔ စိတ္ကူး မရွိသူက အဆုိေတာ္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနတတ္သလုိ

သူေဌးၾကီးလုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားသူက လယ္ယာျပန္စားေရး ၀န္ၾကီးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမယ္။

ကိုယ္႔စိတ္ထဲ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ တစ္ထပ္ထဲ က်တယ္ဆုိသူေတြကေတာ႔ ရွိေပမယ္႔လည္း

အေတာ္ကိုရွားပါးပါမယ္။

 

အထက္တန္းေက်ာငး္သားဘ၀ လြန္ေျမာက္ခ်ိန္ ၾကီးမားတဲ႔ဘ၀လမ္းခြဲမွာ

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ႔ အိပ္မက္ေတြ ေတြဆႏၵေတြနဲ႔ တကယ္႔လက္ေတြ႔ ဘ၀ ကြာျခားျခငး္ကို

စတင္သိရခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆယ္တန္းေအာင္မွတ္အေပၚမူတည္ျပီး ကိုယ္ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ္လမး္ကို

ခြဲျခား သတ္မွတ္ ျပီး ျပဌာနး္လုိက္လုိ႔ပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာကိုယ္ၾကဳိက္တာကို ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင္႔ မရွိေပမယ္႔ 

ကိုယ္မၾကဳိက္တာကုိ ျငင္းပယ္နုိင္ခြင္႔ေတာ႔ ရွိေနပါတယ္။

ေဆးတကၠသုိလ္ အမွတ္ မမွီသူက ေဆးတကၠသိုလ္ကုိတက္လုိ႔ မရေပမယ္႔

တက္ေရာက္ခြင္႔ အမွတ္မွီသူက မတက္ဘူးလုိ႔ ျငင္းပယ္နုိင္ခြင္႔ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမယ္ ဘယ္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္

ေတာ္လြန္း ထက္ျမက္လြန္း လုိ႔ ဆုိျပီး 

ေဆးေက်ာင္းလာတက္ပါ

စက္မူ႔တကၠသုိလ္ကိုလာတက္ပါ

ပညာေရးတကၠသုိလ္လာတက္ပါ

စစ္တကၠသုိလ္ကုိ လာတက္ပါလုိ႔ နာမည္ တပ္ျပီး မေခၚခဲ႔တာကေတာ႔ ေသခ်ာပါတယ္။

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မူ႔ နဲ႔ ကိုယ္ တက္ခဲ႔ၾကတာခ်ည္းပါဘဲ။

 

လူငယ္ဘ၀မွာ ေငြေၾကးအဆင္ေျပသူမ်ားကေတာ႔  အလုပ္မလုပ္ဘဲစာသင္နုိင္ေပမယ္႔

အမ်ားစုကေတာ႔  အလုပ္လုပ္ ရင္း စာသင္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ လုပ္ၾကျပီဆုိတဲ႔အခါမွာေတာ႔။

လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ အသက္အရြယ္ေရာက္လာလုိ႔

ကိုယ္႔ထမင္း ကိုယ္ရွာစားရခ်ိန္မွေတာ႔ ၀ါသနာေတြ ဘာေတြအသာထား

၀မး္ေရးအတြက္ ရ ရ ာအလုပ္ကို ၀င္လုပ္ရတာအမွန္ပါဘဲ။

ဒီလုိ အလုပ္ လုပ္ရတဲ႔ အခါမွာလည္း  ေတာ္လြန္း တတ္လြန္းလုိ႔ 

ဆုိ ျပီး ဘယ္ ဌာန ဘယ္ အလုပ္ က မွ ကိုယ္႔ ကို ေခၚထားတာ မဟုတ္တာကလဲ အေသအခ်ာပါဘဲ။

ကိုယ္႔ ေရြးခ်ယ္မူ႔ နဲ႔ ကိုယ္ပါဘဲ။

 

လူ႔ေလာကၾကီးမွာ  အတန္းအစားမေရြး အလုပ္မေရြး 

အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳ ျပီး ေနၾကရတာပါ။

တကယ္လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားၾကည္႔ မယ္ဆုိရင္

 

ႏုိင္ငံေရးသမားလဲ မရွိမျဖစ္

စစ္မူ႔ထမး္လဲ မရွိလုိ႔ မျဖစ္

အိမ္ေဖာ္လဲ မရွိမျဖစ္

ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမလဲ မရွိလုိ႔ မျဖစ္

အဂၤ်င္နီယာလဲမရွိအျဖစ္

စာရင္းကိုင္လဲမရွိမျဖစ္

ကုန္သည္လဲမရွိလုိ႔မျဖစ္

အေရာင္း၀န္ထမး္လဲမရွိမျဖစ္

လယ္သမားလဲ မရွိုိလုိ႔ မျဖစ္

ယာသမားကိုင္းသမားလဲ မရွိမျဖစ္

ကုန္ထမ္းသူလဲ မရွိလုိ႔ မျဖစ္

ေစ်းသည္လဲမရွီမျဖစ္

အစားအေသာက္ေရာင္းသူလဲမရွိမျဖစ္

စားပြဲထုိးလဲ မရွိမျဖစ္

အိမ္ရွင္မလဲမရွိမျဖစ္

လက္မူ႔ ပညာ ရွင္လဲ မရွိမျဖစ္

 

သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သားလည္းမရွိလုိ႔ မျဖစ္

ကားေမာင္းတဲ႔ သူလဲ မရွိလုိ႔ မျဖစ္

ဆုိကၠားဆရာလဲ မရွိလုိ႔ မျဖစ္

သုဘရာဇာလဲ မရွိမျဖစ္

ပြဲစားလဲ မရွိမျဖစ္

ကန္ထရုိက္လဲမရွိမျဖစ္

အဆုိေတာ္လဲ မရွိမျဖစ္

အတီးသမားလဲ မရွိမျဖစ္

ေတးေရးသူလဲမရွိမျဖစ္

ဘိသိက္ဆရာလဲမရွိမျဖစ္

စာေရးဆရာလဲမရွိမျဖစ္

အျငိမ္႔သမလဲ မရွိမျဖစ္

ဇာတ္သမားလဲမရွိမျဖစ္

ဆုိငး္ပညာရွင္လဲ မရွိမျဖစ္

တကယ္ေတာ႔ အားလုံး မရွိလုိ႔မျဖစ္ တဲ႔သူေတြခ်ည္းပါဘဲ။

သူေနရာနဲ႔ သူ႔ အသုံး၀င္

သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ တန္ဘုိးရွိ

သူေနရာနဲ႔ သူ လုိအပ္

သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မရွိမျဖစ္ေတြလုိ႔ ဘဲယုံၾကည္ပါတယ္။

ကိုယ္႔ တာ၀န္ကုိယ္ေက်ပြန္ဘုိ႔ ဘဲလုိပါတယ္။

အဲ႔ေတာ႔ ကိုယ္ရပ္တည္ေနရာတဲ႔ ေနရာကို မူတည္ျပီး

မာန္မတက္ၾကဘုိ႔ ေတာ႔ လုိပါတယ္။

စစ္မူ႔ထမး္တဲ႔ လူကလဲ  ငါတုိ႔ က တုိင္းျပည္အတြက္အသက္စြန္႔ရတာ

ေက်ာငး္ ဆရာ ဆရာ မကလညး္ ငါတုိ႔ က နာသုံးနာ နဲ႔ အနစ္နာခံလုပ္ရတာ

လယ္သမား ကလဲ က်ဳပ္တုိ႔ က ဖင္ထဲရႊံ႕၀င္ေအာင္လုပ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ထမင္းစားေနရတာ

ကုန္သည္လုပ္သူေတြကလဲ ငါတုိ႔ ေငြအရင္းအႏွီးစုိက္ထုတ္လုိ႔ မင္းတုိ႔ ေရာင္းစရာေနရာရွိတာ

ဆိုတဲ႔ ေဘာင္လြန္ေနတဲ႔ စကားေတြကုိ မေျပာသင္႔ၾကဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ကဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရာ ဘယ္လုိ ျမင္သလဲ ေျပာၾကည္႔ပါအုံး၊

 

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး

21616

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF