Instant noodle ေခၚ အလြယ္တကူျပဳတ္၍ စားသံုးႏိုင္ေသာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို ယခုအခါ တကမာၻလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ စားသံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေလ်ာ္ျခင္း၊ ပင္ပင္ပင္ပန္းပန္း ခ်က္ျပဳတ္ရန္မလိုျခင္း၊
အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတိုင္းလိုလို လက္ခံစားသံုးႏုိင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၎ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ားမွာ
ေစ်းကြက္အတြင္း အေတာ္အသင့္ ေနရာယူလ်က္ရွိေနသည္။ နာမည္အေခၚအေ၀ၚ၊ အရည္အေသြး၊ အရသာ ကြဲလြဲမႈ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ားကုိ လိုလိုလားလား လက္ခံစားသံုးလ်က္ရွိျပီး
အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ား စားသံုးသည့္လူဦးေရမွာ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တကမၻာလံုးေခါက္ဆြဲေျခာက္စားသံုးမႈ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး တစ္ႏွစ္စားသံုးမႈမွာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ပါကင္ထုပ္ ၄၅ ဘီလီ်ယံခန္႕ရွိပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အမ်ားဆံုး စားသံုးသူမ်ားျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္စီ စားသံုးမႈမွာ ပ်မ္းမွ် ေခါက္ဆြဲထုပ္ ပါကင္ထုတ္ၾကီး ၆၉ ထုတ္ခန္႕ရွိပါသည္။

*ေခါက္ဆြဲေျခာက္၏ သမိုင္းအစ*

ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း စားသံုးလ်က္ရွိေသာ instant noodle ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သူမွာ ထုိင္၀မ္ႏိုင္ငံသား Momofuku Ando ပင္ျဖစ္သည္။

Momofuku Ando

Ando အား ၁၉၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္၀မ္ကၽြန္းစု အေနာက္ေတာင္ပိုင္း Chiayi ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ ခ်မ္းသာေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ Ando အား ေမြးဖြားစဥ္က ထိုင္၀မ္ကၽြန္းစုသည္
ဂ်ပန္အင္ပါယာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာလပင္ျဖစ္သည္။ Ando ၏ မိဘမ်ားသည္ သူ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သျဖင့္ Ando သည္ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
Ando ၏ အဘုိးအဘြားမ်ားသည္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရံုပုိင္ဆုိင္ျပီး Ando အသက္ ၂၂ ေရာက္ေသာအခါ ယင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား Ando ကုိပင္ ၾကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ Ando သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ျပီး Ritsumeikan တကၠသုိလ္တြင္ ပညာတက္ေရာက္ဆည္းပူးခဲ့သည္။ဒုတိယ ကမာၻ စစ္ျပီးေသာအခါ Ando သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူခဲ့ျပီး ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဂ်ပန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဂ်ံဳျဖဴမွ ျပဳလုပ္ေသာ ေပါင္မုန္႕မ်ားကုိပိုမိုျဖည့္စြက္စားသံုးရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခါ Ando သည္ ဂ်ံဳမွျပဳလုပ္တာခ်င္းအတူတူ ေပါင္မုန္႕ထက္ ေခါက္ဆြဲက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စားသံုးဖို႕ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဟု စူးစမ္းမိသည္။သို႕ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က
ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္မွာ အင္မတန္နည္းပါးေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္Andoသည္ မိမိကုိယ္ပိုင္ စက္ရံုတည္ေထာင္၍ ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

“လူေတြမွာ စားစရာသာ အလံုအေလာက္ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီကမာၻၾကီးဟာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြနဲ႕ ျပည့္စံုေနပါလိမ့္မယ္” ဟု Ando သည္ သိျမင္လာခဲ့သည္။ သူ႕အသက္ ၄၈ ႏွစ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ chikin ramen ေခၚ ကမၻာ႕ပထမဆံုးေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို
ေစ်းကြက္အတြင္းျဖန္႕ခ်ိႏိုင္ခဲ့သည္။ Ramen ေခါက္ဆြဲအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕တိုင္စားသံုးလ်က္ရွိျပီး ၎ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္သည့္ Nissin Food Products ကုမၸဏီမွာလည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က Ramen
ေခါက္ဆြဲေျခာက္တထုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ဂ်ပန္ယမ္ ၃၅ ခန္႕ရွိျပီး ထိုအခ်ိန္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ရိုးရာ ေခါက္ဆြဲမ်ားထက္ ၆ဆခန္႕ေစ်းၾကီးမားခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ Andoသည္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲဘူး(Cup noodle ) မ်ားကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ထိုေခါက္ဆြဲဘူးမ်ားမွာ ေစ်းကြက္တြင္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ေခါက္ဆြဲထုပ္
ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း သက္သာလာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္ေရာင္းလိုအားမွာ ေခါက္ဆြဲထုပ္ေပါင္း အထုပ္ေရ ၉၈ ဘီလ်ီယံထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ Chikin Ramen ေခါက္ဆြဲတထုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ယမ္ ၆၀ ၀န္းက်င္ခန္႕ရွိျပီး ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ ေခါက္ဆြဲတစ္ပန္းကန္၏ တန္ဖိုးထက္ ၃ဆခန္႕ သက္သာလာခဲ့ပါသည္။

Ando သည္ သူ၏ အထိမ္းအမွတ္ ျပတိုက္( Momofuku Ando Instant Ramen Museum)၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္ျပီး ထုိျပတုိက္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုဆာကာျပည္နယ္ အိုင္ကီဒါတြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

ျပတိုက္အတြင္းတြင္ Ramen ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေသးစားေလးအား ျပသလ်က္ရွိျပီး အလည္အပတ္လာေရာက္သမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ကုိယ္တိုင္ ျပဳလုပ္စမ္းသပ္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

Momofuku Ando Instant Ramen Museum ျပတိုက္အတြင္း တစ္ေနရာ

ဤကဲ့သုိ႕ေသာ Ando၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ Andoအား ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္တို႕၏ တီထြင္မႈ ဖခင္ၾကီးAndoသည္ အသက္ ၉၆ ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ရက္ေန႕တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ဇနီးတစ္ေယာက္၊ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးတစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး ၎၏ သားျဖစ္သူ Koki Ando မွာ ယခုအခါ ဂ်ပန္ Nissin Food Products Co. Ltd ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

Momofuku Ando

*ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင့္က်န္းမာေရး*

ေခါက္ဆြဲေျခာက္သည္ ကာဘိုဟိုုက္ဒရိတ္ ၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာျဖစ္ျပီး ပရိုတင္း၊ အဆီဓါတ္ႏွင့္ တျခား ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။သို႕ေသာ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဆားပမာဏမွာ အနည္းငယ္မ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ အသက္ ၄ႏွစ္အထက္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေန႕တာ ဆားလုိအပ္ခ်က္ပမာဏမွာ ၂၄၀၀ မီလီဂရမ္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဆားပမာဏမွာ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ေက်ာ္ေနပါသည္။ တခါတရံတြင္မူ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္ တစ္ထုပ္အတြင္း ဆားပါ၀င္မႈ ပမာဏမွာ ၂၀၀၀မီလီဂရမ္အထိ ရွိေနတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုးေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို အလြန္အကၽြံမစားမိဖို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ေခါက္ဆဲြေျခာက္မ်ားတြင္ monosodium glutamate ေခၚ ဟင္းခ်ိဳမႈန္႕မ်ား ပါ၀င္ေနႏိုင္ပါသည္။ ၎ monosodium glutamate(MSG) သည္ အမုိင္ႏို အက္ဆစ္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ အစားအစာမ်ားကုိ အနံ႕အရသာ ရွိေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ MSG အား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ အေရာအေႏွာမႈန္႕မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ MSGကို မၾကာခဏစားသံုးပါက လူကို စြဲေစတတ္ေသာ သတၱိရွိပါသည္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ MSG ပါ၀င္သျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအား ဥပဒ္ျဖစ္ေစသည္၊ မျဖစ္ေစသည္ကေတာ့ ယေန႕တိုင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး အဖြဲ႕အစည္း(Food and Drug Administration)၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ MSG ကုိအလြန္အကၽြံစားသံုးမိပါက ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေသြးေရာင္ျဖန္းျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ၊လည္ပင္းႏွင့္ ေနာက္ေက်ာ ေနရာမ်ားတြင္ ထံုက်င္ျခင္း၊
ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ႏွလံုးတုန္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း အန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ အထက္ပါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရျခင္းကို
တရုတ္စားေသာက္ဆုိင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါျဒပ္ေပါင္းစု (Chinese Restaurant Syndrome) ဟူ၍ ေခၚဆုိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ MSG အမ်ားအျပားအသံုးျပဳျပီး တရုတ္အစားအစာမ်ားတြင္လည္း MSG လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ MSG အမ်ားအျပားစားသံုးမိပါက ရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစႏုိင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ MSG သည္ လူသားကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၎သည္ အစားအစာမ်ားကုိ အနံ႕အရာသာႏွင့္ ျပည့္စံုေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္ ခံတြင္းပ်က္ေနသူမ်ားအတြက္
အစာစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ MSG က လူသားအေပၚ
ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိ္င္မႈကိုမူ မည္သူမွ် တိတိက်က်မေျပာႏိုင္ေသးေပ။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေနာက္ထပ္ ေရပန္းစားေနေသာ အရာမွာ ကင္ဆာ ပင္ျဖစ္သည္။
ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ ေခါက္ဆြဲအမွ်င္မ်ားပံုသ႑န္မ်ား မပ်က္ယြင္းေစရန္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အား ျပဳတ္လိုက္ေသာအခါ အမွ်င္မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမကပ္ေစရန္ ဖေယာင္း (wax) မ်ားကို အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုဖေယာင္းမ်ားကို
အစာအိမ္က ေခ်ဖ်က္ရန္ ၇၂ နာရီၾကာျမင့္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ေရရွည္စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္
ကင္ဆာျဖစ္ဖို ့ အလားအလာမ်ားသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ တိက်ေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ယေန႕တိုင္မရွိေသးပါ။ အကယ္၍ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ ဖေယာင္းမ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါက ထိုဖေယာင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားျပီး လူ႕ခႏၶာကို ေဘးဥပဒ္ မျဖစ္ေစရန္ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ေရႏြးကို ဆူေအာင္တည္ပါ။ ေရေႏြးဆူလာေသာအခါ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို ေရေႏြးအိုးထဲထည့္ျပီး ေခါက္ဆြဲက်က္သည္အထိ ျပဳတ္္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ေခါက္ဆြဲဖတ္မ်ားကို ဖယ္ထားျပီး ထုိေခါက္ဆြဲျပဳတ္ထားေသာ အရည္မ်ားကုိ
သြန္ပစ္ရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိေရမ်ားထဲတြင္ ဖေယာင္းမ်ား ေပ်ာ္၀င္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဖေယာင္းေပ်ာ္၀င္ထားေသာ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ရည္မ်ားမွာ အ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေရာင္ သမ္းေနႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိအ၇ည္မ်ားအား သြန္ပစ္ျပီးေနာက္ ေရေႏြးအသစ္ထပ္တည္ပါ။ ထုိေရေႏြးအသစ္ ဆူလာေသာအခါ ေစာေစာပိုင္းကဖယ္ထားေသာ ေခါက္ဆြဲဖတ္မ်ားအား အိုးထဲထည့္ရပါမည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေခါက္ဆြဲထုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အေရာအေႏွာအမႈန္႕မ်ားကို အိုးထဲထည့္ရပါမည္။ တျခားမိမိစားခ်င္ေသာ အသီးအရြက္ ၾကက္ဥမ်ားကုိလည္း ဤဒုတိယအၾကိမ္ျပဳတ္ေသာ ေခါက္ဆြဲအရည္ထဲတြင္သာထည့္၍ မိမိတို႕ႏွစ္သက္သလိုထည့္၍ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါနညး္လမ္းမ်ားမွာ အကယ္၍ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားအတြင္း ဖေယာင္းမ်ား ပါလာပါက ခႏၶာကုိယ္အတြင္း မေရာက္ေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္၍ စားသံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ထိတုိင္ေတာ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားျပီး ကင္ဆာ ျဖစ္ပါြးသူရယ္လို ့ တိတိက်က် စာရင္းသုေတသန မျပဳလုပ္ႏိုင္၊ မေတြ႕ရွိႏိုင္ေသးပါ။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္တီထြင္ခဲ့သူ Ando သည္လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားျပီး အသက္ ရွည္ရွည္ေနထုိင္သြားခဲ့ပါသည္။ “Ando အခုလို
အသက္ ၉၆ ႏွစ္ထိ ေနထိုင္သြားႏိုင္တာကေတာ့ ေထြေထြထူးထူးမဟုတ္ပါဘူး၊ သူဟာ အားကစားအေနနဲ႕ ေဂါက္ကစားျခင္း တမ်ိဳးတည္းကုိသာ ကစားျပီး ramen ေခါက္ဆြဲကို ေန႕စဥ္စားသံုးလုိ႕သာ ခုလို အသက္ရွည္ေနထုိင္သြားႏိုင္တာပါ၊ သူမကြယ္လြန္ခင္ တစ္ရက္အထိ သူဟာ ramen ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို တရိႈက္မက္မက္စားသံုးသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု က်န္ရစ္သူ Ando၏ဇနီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုၾကေစကာမူ “အစာလည္းေဆး ေဆးလည္း အစာ” ဆုိသည့္အတုိင္း အရာရာကို ခ်င့္ခ်ိန္စားသံုးမွသာ မိမိတို႕၏ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါကိုကုသသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကိုေတာင္ သူ႕အတုိင္းအဆႏွင့္သူ
ေသာက္သံုးပါမွ ေဆးစြမ္းထက္ပါလိမ့္မည္၊ ေရာဂါေပ်ာက္ေစႏုိင္သည္ဆိုျပီး လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးပါက ေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုသာမက မည္သည့္အစားအစာကုိမဆို မိမိတို႕၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္တင့္ေအာင္ စားသံုးမွသာ ေကာင္းက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer