ေသာက္တင္း တုပ္တာ မႈတ္ဖူး။ ျမန္ၾတံ႕စစ္တပ္ သူ႕ကုိယ္သူ ၾကီးၾကီးက ်ယ္က ်ယ္ တပ္မေဒၚလုိ႕ ခ ်ီးပေခၚေပမဲ႕ ၾကည္းတပ္ အဓိက ဖြဲ႕ထားတာဗ ်။ စစ္သား သုံးသိန္းမက ရွိတယ္ (အခ်ိဳ႕လည္း ၄သိန္းတဲ႕… မယုန္ေပါင္) ေျပာတယ္၊ ေရတပ္နဲ႕ေလတပ္ ၁၀% ျပည့္မည္မထင္။ ၾကည္းတပ္ဆိုျပန္ေတာ႕ ေျခလ ်င္တပ္မေတြ အမ်ားစု ၿဖစ္ျပန္ေရာ။ ေခတ္မွီ လာဘ္ရုံးတပ္ဖြဲ႕ ယဥ္ယန္းဒရား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပုိ႕ အလြန္အားနည္းတယ္။ တပ္ေတြ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း စစ္ကစားဖို႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတာင္ ၈၈ေနာက္ပုိင္းမွ သစ္ေတြခုတ္၊ တြင္းထြက္ရတနာေတြ တရုတ္ကားနဲ႕ လဲလုိက္လုိ႕။ တရုတ္စက္ဆိုေတာ႕ တရက္စုတ္…. ျပင္လုိ႕မႏုိင္။ ဒီေတာ႕ ျမန္ၾတံ႕စစ္တပ္ ေရွ႕တန္းထြက္ရင္ ေျခက ်င္ခရီးႏွင္ရတယ္၊ ၉၆၉၃မွေတာ႕ ေျမလူးျပီေပါ႕ဗ ်ာ…

ျမန္ၾတံ႕သစ္တပ္

                                ျမန္ၾတံ႕သစ္တပ္

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး