အလုပ္တစ္ခုအား စလုပ္ျပီဆိုရင္ေတာ့ communication ဟာ အေရးပါေသာ အရာျဖစ္ပါတယ္။ Communication ဆိုတာကေတာ့ အရာရာတုိင္းမွာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေလာကၾကီးမွာ လူတိုင္းက တစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။ ရွိသူမ်ားသည္လဲ business မလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုေအာင္ျမင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ communication အလြန္ေကာင္းၾကသူမ်ာ ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ပိုျပီး တြင္က်ယ္လာျပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ communication သည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ႏွစ္သက္ရာတစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လြယ္ကူစြာ communicate လုပ္ႏိုင္လာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ အေၾကာင္းမူကား internet သည္ ကမာၻ အႏွ႔ံတြင္ တြင္က်ယ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

communication ကို အစကတည္းက ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ -လူအမ်ားစုသည္ မိမိႏွင့္ communicate လုပ္ထားသူ (သိေနသူ) ကိုသာ ဦးစားေပးျပီး သတင္းမ်ား ျဖန္႔ျခင္းသည္ သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ား ရရွိလာေသာ သတင္းမ်ားကို ပထမဦးစြာ သူႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ သိေနသူမ်ားကိုသာ ေပးေ၀ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာရရွိႏိုင္သည္။ ထိုအရာသည္ business အတြက္ communication မွ ရလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ပက္သတ္ေနေသာ တိုးျမင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားသည္လဲ communication ေကာင္းမွသာ ဦးစြာ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

About Cuper

khin win has written 1 post in this Website..

like traveling and playing dota.

   Send article as PDF