အစိုးရသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရက္ ၁၀၀ အျပီးတြင္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းတယ္၊ မေျပာင္းဘူး။ ထူးတယ္၊ မထူးဘူး ေဝဖန္သံမ်ား သည္ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အလိုက္ ေသာေသာညံေန၏။
အစိုးရသစ္ ကို မိုးနတ္မင္း ဖန္ဆင္းရွင္ အလား ထင္၍ အေမွ်ာ္လင့္ၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ ထိုထိုေသာ ေဝဖန္ေရး စဆရက (ေမာင္ရွုံး ကို မဆိုလို) မ်ား ကို အံ့ဩမိေလသည္။

ျမ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စံေပတံ ျဖင့္တိုင္းပါက % အနည္းငယ္မွ်ေသာ ထိပ္တန္းအစိုးရ အဖြဲ႕လူ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သည္ စံမွီၾကေပလိမ့္မည္။
အမ်ားစု တြင္ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အႏႈတ္လကၡဏာ ပင္ ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။
ထိုသို႕ေသာ ေက်ာက္အေရာေရာ ဖြဲအေရာေရာ အဖြဲ႕ၾကီးသည္ မည္သို႕ မယ္ပံု အားကိုးထိုက္ခံ ျဖစ္ေခ်မည္နည္း။
ထိုသူမ်ား ကို အားကိုးလိုစိတ္မရွိပါဘဲ မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္လဲ ဟု ေမးႏိုင္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္း သိရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ား ကို ဖတ္ပါေလာ့။
(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ပညာ၊ သဘာ၊ ေစတနာ ကို အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ ျခင္း
(၂)  ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ကို ကိုယ္က်ိဳး အတြက္  မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ျပီး သုံးရဲ သူ အင္မတန္ နည္းမည္ ဟု မွန္းႏိုင္ျခင္း
(၃) ထို ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္တာ လုပ္ပါက ျပည္သူ မွ ရဲရဲတင္းတင္း ေဝဖန္ႏိုင္ျခင္း
(၄) ပညာရွင္ မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ အၾကံျပဳခြင့္ မ်ား သည္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာပိုင္း ၌ ေနရာ ယူႏိုင္လာျခင္း
(၅) ျပည္သူ မ်ား၏ အသံ ကို နားေထာင္ တတ္ ေသာ လူ အမ်ားစု အစိုးရ ထဲ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၌ ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
(၆) တရားေရး ဥပေဒ ခိုင္ျမဲရန္၊ မွန္ကန္ မွ်တရန္ အခြင့္အလမ္း ေပါက္လာႏိုင္ျခင္း
(၇) ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္မဟုတ္တာ မလုပ္ဘဲ  အစိုးရအား အလကား ေနရင္း ေၾကာက္ေနစရာမလို ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
(၈) အစိုးရ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ထဲ၌ အားလုံး မဟုတ္ ေတာင္ အမ်ားစု သည္ အရွက္တရား  ရွိၾကမည္ဟု ထင္ျခင္း
(၉) ထိုသို႕ေသာ အထက္ပါ ယံုၾကည္မႈ အစပ်ိဳး အခ်က္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ စနစ္ေကာင္း တစ္ခု ရလာ ႏိုင္မည္ဟု ေတြးဆမိျခင္း
စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္ အနာဂါတ္၌ ေအာင္ျမင္သည့္ ဘက္သို႕ ေရႊ႕ရွားႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပင္ လက္ရွိေရတို ကာလ တြင္မေတာ့ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရ ဆီမွ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ ရလာမယ္ မမွန္းခဲ့ေခ်။
သို႕ေသာ္ ျပည္သူေတြ ထဲ တြင္မေတာ့ အင္မတန္ ပညာ ေတာ္တဲ့၊ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဉာဏ္အားေကာင္းတဲ့၊ အလုပ္ လုပ္ တတ္တဲ့ သူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါသည္။
ထိုသူမ်ား ရဲ့ ပံ့ပိုးမည့္ အား ကို ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးၾကီး ျဖင့္ မွန္းထားမိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါသည္။
အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ထိုသူမ်ား ရဲ့ ခြန္အား ကို အားကိုးျပဳ ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းေစခ်င္မိသည္။
ျပည္သူ႕ အသံ ေတြ ကို နားစြင့္ျပီး လမ္းမွန္ ကို ေရာက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေအာင္ ေတာ့ အစိုးရ မွ အင္အားထုတ္ေစခ်င္သည္။

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ျမ တို႕ ေရႊျပည္ၾကီး ကို တိုးတက္ေစဖို႕ အမွန္ေစတနာ ရွိခဲ့လွ်င္ ဤသို႕ စဥ္းစားၾကည့္ၾက ေစလို၏။
လက္ရွိ အစိုးရ အား ကိုယ့္ကို တြဲေခၚ ကူညီႏိုင္မဲ့ ခြန္အားရွိ လူၾကီး တစ္ေယာက္လိုထက္
ကိုယ္ က ေဖးမ လက္တြဲေခၚေပးရ မဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္ လို သေဘာထားျပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ေစတနာ ထား ကူညီပံ့ပိုး ေပးဖို႕ သာ ျဖစ္ေပသည္။
ယေန႕ ရက္၁၀၀ သား အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ၏ အနာဂါတ္သည္ ျမတို႕ အားလုံး၏ လက္ထဲ တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိျပဳၾကပါေလ။

ထို ရက္သားေလး မွ သည္ တည္ျငိမ္ ရင့္က်က္ ျပီး ဉာဏ္ပညာ ျပည့္ဝ သည့္ ခြန္အားရွိ လူၾကီး ပံုစံ သို႕ ရေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာ ေျပာင္းေပးၾကပါစို႕။
ျမတို႕ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား လက္ထက္ တြင္မေတာ့ ျမတို႕ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ထိုအေၾကာင္းအရာ မွ သည္ အက်ိဳးတရား တစ္ခု ကို ခံစားၾကရေပလိမ့္မည္။
တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အား စနစ္ေကာင္း တစ္ခု မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးေနသည့္ အက်ိဳးတရားပင္ ျဖစ္မည္ဟု ျမ အိမ္မက္ ေနမိပါေတာ့သည္။
တစ္ေန႕ တြင္ ထို အိမ္မက္မ်ား ျဖစ္မလာ ပါ က  ျမ တို႕တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တြင္ အျပစ္မ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ေန႕ တြင္ ထို အိမ္မက္မ်ား ျဖစ္လာပါက  ျမ တို႕တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ သည္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ျပဳံးကာ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္မည္။

ေလာေလာဆယ္ မေတာ့ လက္ရွိ ေလာက ထဲ၌ ကိုယ့္ဘဝ ကို ပင္ ေျဖာင့္တန္း ေအာင္ျမင္ ေအာင္ မထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္ေသာ လူတန္းစား မ်ား ထံမွ
လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ သူမ ၏ အစိုးရ ကို အျပစ္ဖို႕ေသာ ေလေသနတ္ သံမ်ား ညံညံစီ ေနေတာ့ေခ်သည္ တကား။

ျမ ကေတာ့ Bryan Adams ရဲ့ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ကို သာ နားေထာင္ေနေတာ့မည္။
စကားလုံး ႏွစ္ လုံး ကို ေတာ့ ျပင္ထား ပါသည္။
(Everything SHE Does) SHE Does It For Us.
{{ There’s no love, like your love … And no other could give more love ..  There’s nowhere, unless you’re there … All the time, all the way }}

DASSK & GMAL02

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success. … Henry Ford (Founder of Ford Motor) (Photo credit to 7 Day News Journal)

 

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..

   Send article as PDF