ႏုိင္ငံျခား ေယာဂီတစ္ဦး ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ တရားမ်ားကုိ အားထုတ္ျဖစ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ျမင္ဖူးခ်င္စိတ္ျပင္းျပစြာျဖစ္ေပၚလာၿပီး အႏွစ္ (၂၀) တရားအားထုတ္၍ အဓိဌာန္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား တရားအားထုတ္ခဲ့တဲ့ေညာင္ပင္ကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္လုိက္ရာမွ ယခုပုံကိုေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ အက်ယ္ကုိရွင္းျပထားတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္မရလုိ႔  ဒီေလာက္ပဲေရးေပးလုိက္ပါတယ္ ဟုတ္တာမဟုတ္တာ အပထား၊ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ၾကည့္ရေအာင္လုိ႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။


About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer