လူသားမ်ားအတြက္
တိုးတက္ဖြံျဖိဳးျပီးလူသားမ်ားသည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည္
တိုးတက္မႈနည္းေသာလူသားမ်ားသည္ ေက်းက်ြန္မ်ားျဖစ္သည္

အျခားသက္ရွိမ်ား အပင္မ်ားအတြက္
တိုးတက္ဖြံျဖိဳးျပီးလူသားမ်ားသည္ အဖ်က္သမားမ်ားျဖစ္သည္
တိုးတက္မႈနည္းေသာလူသားမ်ားသည္ သဘာဝျဖစ္သည္

ကမၻာႀကီးအတြက္
တိုးတက္ဖြံျဖိဳးျပီးလူသားမ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္သည္ သို႔ virus ေရာဂါျဖစ္သည္
တိုးတက္မႈနည္းေသာ လူသားမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ျဖစ္သည္

လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႀကီး ပ်က္သံုးပါေစ
သဘာဝတရား တည္တံပါေစ
ကမၻာႀကီး က်န္းမာပါေစ

About nicolus agral

nicolus agral has written 61 post in this Website..

Although I am a paladin , I work in the name of the common people.

   Send article as PDF