ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths XI

  ဒီေဆာင္းပါးက ၁။ ဧရာဝတီခမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ FaceBook ေဖ့ဘုက္က ကြန္မန္႕ေရသားခ်က္ေတြကို၎၊ ၂။ ျမစ္ဆံုမွအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝပုံကို၎၊ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ့မယ္၊ —– ပဌမ ပိုင္း   ဧရာဝတီခမ္းမယ္၊ လူေတြေရငတ္မယ္၊ ကႏၲရျဖစ္မယ္ ငတ္ျပတ္လိမ့္မယ္၊ဒုကၡေရာက္မယ္၊ ျမစ္ၾကီးစီးဆင္းပါေစ စသျဖင့္ကြန္မန္႕ေရးတုန္းပါဘဲ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားတယ္) အျဖဴလား အမဲလား၊ ဘယ္ေကြ႕မွာလား ညာေကြ႕ မွာလား တည့္တည့္သြားမွာလားဆိုေလာက္ေအာင္ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့အထင္အျမင္လြဲမွားခ်က္ပါဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ထပ္ေလာင္းျပီးရွင္းလင္းရမွာပါ၊ —————–  ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths VI manadalaygazette.com/224008 မွာ၎၊ ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths X manadalaygazette.com/224996 မွာ ၎၊ ဒီကိစၥ ကိုေတာ္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ … Continue reading ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths XI