အေမရိကန္အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က လႊတ္တင္ထားၿပီး အဂၤါၿဂိဳလ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အခြင့္အလမ္းဟု အမည္ရေသာ ယာဥ္ငယ္သည္ မၾကာေသးမီကစတင္၍ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သြားလာ ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕ မွ ေျပာခြင့္ရသူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

၄င္း၏ညီအစ္မယာဥ္ငယ္ျဖစ္ေသာ စပရစ္သည္ သဲဆားမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အခြင့္ အလမ္းယာဥ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳလ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေလ့လာေရးခရီးႏွင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

AEGIS ဟုအတိုေကာက္အမည္ေပးထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ နာဆာအဖြဲ႕ မွ အာကာသပညာရွင္မ်ားက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ထိုယာဥ္ေပၚမွ ကင္မရာျဖင့္ ႐ိုက္ကူူးေပးပို႔ေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ပူးတြဲေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..