ယခုလတြင္ေဖာ္ျပမည့္ Present Perfect Tense ကို အားလံုးထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ Present Perfect Tense ကို ပစၥဳပန္ႏွင့္ အတိတ္တို႔ဘက္ ဆက္သြယ္ထားသည့္တံတားတခုလို႔ ယူဆႏိုင္ပါသည္။
ကမၻာေက်ာ္ Golden Gate Bridge ႀကီးသည္ Present ႏွင့္ Past ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးထားသလို အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပန္တို႔ကို Present Perfect Tense ကဆက္သြယ္ေပးပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ – အတိတ္တြင္ စတင္ထားခဲ့ကိစၥတခုကို
ယေန႔အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုလွ်င္ Present Perfect Tenseကို သံုး၍ ျပသႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ –
“I have lived in San Jose since 1999.”
“I have worked at Cisco for three years .”
Present Perfect Tenseကို အတိတ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီးယေန႔အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ သံုးသည့္အခါ since for အစရွိေသာ key words မ်ားႏွင့္သံုးတတ္ပါသည္။Present Perfect Tense တြင္ Form
(၂)မ်ိဳးရွိပါသည္။
singular(အနည္း) has + past participial ႏွင့္ plural (အမ်ား) have + past participalတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာ၌ Present Perfect Tense သည္၎ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ Present Perfect Tense ႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ် နီးပါးတူပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ အထက္၌ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာဝါက်ႏွစ္ခုကို Present Perfect Progressiveကိုသံုး၍
“I have been living in San Jose since 1999.”
“I have been working at Cisco for three years.”
စသျဖင့္ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ Present Perfect Tense ကိုေသာ္၎ Present Perfect Progressive Tense ကိုေသာ္၎ ယခုလို since , for တို႔ႏွင့္တြဲၿပီး အတိတ္မွစတင္ကာ ယေန႔အထိထက္တိုင္ ျပဳလုပ္ ေနခဲ့ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ တခုအထူးသတိထားရပါသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာျမင့္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္သာ သံုးစြဲရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Live, work , have , own အစရွိေသာႀကိယာမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း ေခတၱခဏအတြင္း ကိစၥၿပီးဆံုး သြားသည့္အခါမ်ိဳး၌ သံုးစြဲ၍မရပါ။ ဥပမာ –
“I have been married for thirty years” ဟုသံုးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း “I have married my wife for thirty years.” ဟူ၍ သံုးစြဲမိလွ်င္ လံုးဝမွားယြင္းပါသည္။ လူႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ အတူတကြအၾကာႀကီး ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ကိစၥမွာ အလြန္ဆံုးတရက္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးသြားရပါၿပီ။ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယဝါက်တို Present Perfect Tense ႏွင့္ သံုး၍မရပါ။simple Past ႏွင့္သာ သံုးရပါသည္။
“I have had this house for ten years” ဟု သံုးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း “I have bought this house for ten years .”သို႔မဟုတ္ “I have been buying this house for 10 years .”ဟု သံုးစြဲ၍ မရပါ။အိမ္တအိမ္ကို ဝယ္ယူရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သျဖင့္ ပထမဝါက်မွာ မွန္ပါသည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဝါက်တို႔မွာ မွားယြင္းပါသည္။
Present Perfect Tense သည္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ေတာင္အသံုးဝင္လာတတ္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ႀကီးလာသူတိုင္း ဟိုဟာေမ့ ဒီဟာေမ့ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ စာေရးသူဆို မိမိနံမည္ကိုပင္ ေမ့တတ္
လြန္း၍ စာျဖင့္ေရးၿပီး လည္ပင္းတြင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရပါသည္။ အသက္ႀကီးလာ၍ ေမ့တတ္လာေသာ္လည္း မည္သူမွ် အားလံုးကို မေမ့ပါ။ သတိရတာရၿပီး၊ ေမ့တာေမ့တတ္ပါသည္။ ဆိုၾကပါစို႔ ညေနခင္း၌ မိသားစုႏွင့္အတူ TV ၾကည့္ေနၾက
သည္ဆိုပါစို႔။ ရွပ္ရွင္တကားေပၚလာသည့္အခါ မိမိၾကည့္ၿပီးသားမွန္း ခ်က္ျခင္း မွတ္မိသြားပါၿပီ။သို႔ေသာ္ ဘယ္တုန္းကၾကည့္ခဲ့တာလဲ လို႔ေမးလာလွ်င္ မေျဖႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေမ့ေနပါၿပီ။ဒီေတာ့ Simple Past ကိုသံုး၍ မရပါ။ Present Perfect Tense
ကိုသံုးၿပီး “I have seen this movie.” ဟု ေျပာရပါသည္။ အလားတူ တစံုတေယာက္ႏွင့္ေတြ႔သည့္အခါ ျမင္ဖူးသလိုလုိ ရွိေနေသာ္ ဘယ္တုန္းကျမင္ဘူးမွန္း မမွတ္မိေတာ့လွ်င္ “I have seen you before.” ဟုေျပာဆိုေရးသားႏိုင္ပါသည္။ US
ေရာက္ျမန္မာအမ်ားစုမွာ အလုပ္အလြန္ပင္ပန္းစြာ အခ်ိန္ကုန္ေအာင္လုပ္ၾကရပါသည္။အတူေနေသာမိသားစုႏွင့္ပင္ ၅ မိနစ္၊၁၀မိနစ္ထက္ပိုၿပီး ေတြ႔ရဖို႔မလြယ္လွပါ။ မိတ္ေဆြတေယာက္ဆို အိမ္ကိုအလုပ္မွအျပန္အိမ္ေရွ႕နားတြင္ ကစားေနသည့္
ခေလးကို ျမင္၍ ဇနီးသည္ကို” Who is that child? I have seen him before.” ဟုေမးလိုက္ရာ ဇနီးသည္က စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ ျမင္ဖူးမွာေပါ့၊ ရွင့္သားေလ ဟု ျပန္ေျပာတာ ခံလိုက္ရပါသည္။ ေအာ္ ဇရာ – ဇရာ -ဇရာကိုဘယ္သူမွ မေက်ာ္လြန္
ႏိုင္ပါလားေနာ္။
ဤေနရာ၌ Present Perfect ႏွင့္ Simple Past တို႔၏ ကြာျခားပံုကို အထူးသတိျပဳမိဖို႔ လိုပါသည္။ အတိတ္၌ျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစၥတခုကို ေဖာ္ျပလိုလွ်င္၊ တိတိက်က်မွတ္မိသည္။ျဖစ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကိုလည္း သိသည္ဆိုလွ်င္ Simple Past ကို
သံုးရပါမည္။ဥပမာ -“Yesterday , we saw a movie.” “She went to China last years.” “We saw a show last week.” ကိစၥတခုကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း တိတိက်က်မွတ္မိေနေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္က ေဆာက္ရြက္ခဲ့မွန္းေမ့သြားၿပီ
ဆိုလွ်င္ Present Perfect Tense ကိုသံုးရပါမည္။ ဥပမာ – “We have seen that movie.” “She has been to China.” “We have already seen that show.”
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ Present Perfect Progressive Tenseႏွင့္ Present Perfect Tense တို႔၏ကြာျခားပံုကို ရွင္းျပလိုပါသည္။ since ႏွင့္ for ကိုသံုးၿပီး အတိတ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကို
Present Perfect Progressive Tense သို႔မဟုတ္ Present Perfect Tense တို႔ႏွင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ေရွ႕ပိုင္း၌ ေရးသားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ယခုအခါ ထို tense ႏွစ္ခုတို႔၏ကြာျခားခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။ကိစၥတခုကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ၿပီဟု ေျပာဆိုေရးသားလိုလွ်င္ Present Perfect Tense ကိုအသံုးျပဳရၿပီး မၿပီးဆံုးေသးသည့္ကိစၥတခုကို ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္ေနၿပီလည္းဟု ေဖာ္ျပလိုလွ်င္ Present Perfect Progressive Tense ကိုအသံုးျပဳရပါသည္။ဥပမာ-“He has written
three books.” စာအုပ္သံုးအုပ္ေရးၿပီးၿပီ။ ေနာက္လည္းေရးေကာင္းေရးဦးမည္။ “He has been writing a book for three years.” ဒီစာအုပ္ကို သူေရးေနတာ သံုးႏွစ္ေတာင္ၾကာၿပီ။ ၿပီးလည္းမၿပီးေသးဘူး။အခ်ိဳ႕စာဖတ္သူမ်ားက “We have
been reading this article for over an hour.” လို႔ ေျပာသံဆိုသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရ၍ ဤေနရာ၌ပင္ နားလိုက္ပါဦးမည္။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF