ရခုိင္ျပည္ ဘူးသီးတာင္ နဲ႕ မာင္တာမွာ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးမည္၊ အသက္၃၅ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြ စုေဆာင္းေလ႕က ်င့္မည္ဟု သတင္းမ်ား ဖတ္ရသည္၊ ေတာင္းဆိုေသာ ျပည္သူ႕စစ္ မေပးပါ၊ ေပးလည္း သူပုန္ၿဖစ္ဖို႕ ေသခ်ာေနေတာ႕ ဒီေလာက္ပဲ ေပးတာပဲ ဟုတ္လွျပီ။ ပစ္အားသိပ္ မျပင္းထန္တဲ႕ လက္နယ္ငယ္၊ ကင္းေထာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္ဟု ယူဆပါသည္။ တဆက္ထဲမွာ ဖတ္ရတာ ေက ်ာင္းဆရာမ်ားကုိ အမ ် ဳိးသားမ်ားပဲ ခန္႕ျပီး အေျခခံ စစ္သင္တန္းေပးပါမည္တဲ႕။ အေျခအေနရ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္၊ အိမ္နီးျခင္းထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း အစ္စလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပစ္မွတ္တြင္ ေက ်ာင္းဆရာမ်ား ထိတ္ဆုံးမွပါျခင္းက ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၿဖစ္ႏုိင္သည္။

စဥ္းစားရမည္က အရပ္ဖက္ ပညာေရး ႏွင့္ စစ္ေရးစစ္ရာ သင့္ေတာ္ပါ၏ေလာ။ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက ်းမႈတြင္ ပညာေရး၊ က ်န္းမာေရးသည္ ပဋိပက္ခမ်ားမွ ေဝးရာ ကင္းလြတ္ဇုံၿဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္ပြဲမ်ားမွ အတတ္ႏိုင္ဆုံးသီးျခားတည္ရွိသည္။ စာသင္ေက ်ာင္း၊ ေဆးရုံႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အုံမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာယူ စခန္းခ်မႈေၾကာင့္ အနီးနာဝန္းက ်င္ရွိ အရပ္သားမ ်ား ထိခုိ္က္ေသဆုံးမႈမွာ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊလက္ထက္ ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပစဥ္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ႏွင့္ မီးသတ္ကုိ တပ္မေဒၚေန႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ စစ္ေၾကာင္းခ်ီတက္ေစေရြ႕ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ၿဖစ္ဖူးသည္။

ေနာက္တခ်က္က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တရားဝင္ ပစ္မွတ္ ၿဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ေက ်ာင္းဆရာဟု ျမင္ရန္ ခဲယဥ္းသြားေစမည္။ သူတုိ႕ ပစ္တတ္ခတ္တတ္ လာသၿဖင့္ ေဒသလုံျခံဳေရး မည္မ ွ် ထူးျခားလာမည္ တာဝန္ရွိ ပုဂ္ဂုိလ္မ်ား သုံးသပ္ရန္သင့္သည္။ ႏုိ႕မုိ႕ပါက အရပ္သားအၿဖစ္ ျမင္ေစျခင္းကသာ အလုံျခဳံဆုံး ၿဖစ္ပါမည္။

ပုိစုိးရိမ္မိသည္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အနာဂါတ္ရး… အျခား ျပည္နယ္မ်ားက စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မွ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယဥ္ေက ်းမႈ ဆီသုိ႕ ေျပာင္းလဲ ၾကိဳးစားၾကခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္တြင္မေတာ႕ လက္နက္ကိုင္ ယဥ္ေက ်းမႈသို႕ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသလား ေတြးမိသည္။ လက္နက္ၿဖင့္ ေၿဖရွင္းရေသာ ပတ္ဝန္းက ်င္တြင္ ပညာတတ္၊ လူေကာင္းလူမြန္မ်ား မက ်က္စားႏုိင္။ ကာယကံရွင္ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၾကာလာလ ်င္ ေခါင္းသုံးေၿဖရွင္းနည္း မသုံးတတ္ပေတာ႕။

လုံျခဳံရးႏွင့္ အသိပညာ ဟန္ခ်က္ညီညီ သြားပါမွ လုိအပ္သည္ တည္ျငိမ္မႈ တုိးတက္မႈ ရပါမည္၊ ဒသတြင္း စီးပြားေရးတုိးတက္ ထြက္ကုန္မ်ားမ်ား ၾကံေဆာင္ႏုိင္မွ ေနရပ္စြန္႕ခြာမႈမ်ား တားျမစ္ႏုိင္မည္၊ နယ္ေျမဆုံးရႈံးမႈ ရပ္တန္႕ႏုိင္မည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးသည္ သူႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ စနစ္၊ အစုိးရကုိသာ ရစေကာင္းသည္မုိ႕ အနာဂါတ္ကုိ မည္သုိ႕ ပုံေဖၚမည္ကုိ ကာယကံရွင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ဆုံးၿဖတ္ရပါလိမ့္မည္။

 

ပုံ- ငါကြ….

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF