ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths IXXX

  ၾကိဳဆိုတုန္းဘဲ နံမယ္ေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးသတင္းေထာက္စာေရးဆရာBertil Lintner   ကေျပာတယ္၊လူမႈအခြင့္အေရးနဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွစ္ရပ္ ဟာ အေမရိကန္ရဲ့အဓိကအေရးေတြမဟုတ္ပါ၊(ပထဝီႏိုင္ငံေရးပါ) အာရွမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအသစ္ တရပ္ဝင္ေနတယ္၊တခ်ိန္ကရန္သူဗီယက္နမ္ကိုစည္းရုံးျပီးတ႐ုပ္ကိုဝိုင္းရံ ( Contain) ဘို႕လုပ္ေနတယ္၊ ကခ်င္ ေဒသခံေတြဆႏၵျပတာကိုေငြေတြနဲ႕ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။ (တ႐ုပ္လုပ္တာကိုေကာင္းတယ္လို႕ဘယ္ေျပာမလဲ?) အေနာက္မီဒီယာနဲ႕ ဩဇာခံေတြ NGOေတြ ကျမစ္ဆံုေရကာတာမေကာင္းေၾကာင္း ရးတာေတြကိုဆန္းစစ္ရမွာပါ၊  (ဖီလစ္ပိုင္သမတသစ္လို)ကိုယ့္အတြက္အက်ိဳးရွိဘို႕ကပိုအေရးၾကီးတယ္၊ ‘ ‘There is a New Cold War in Asia’: Bertil Lintner Do you think the US’s engagement in Burma has more to do with countering rising Chinese influence than anything else? We … Continue reading ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths IXXX