ဗီယက္နမ္ (English:Vietnam အသံထြက္ /ˌviːɛtˈnɑːm/; Vietnamese: Việt Nam) သို့ တရားဝင္အမည္အားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ (Vietnamese: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; /koŋ˨ hʊa˨˩ sa˧˨˧ hoi˨ tɕu˧˩˧ ŋiə˧˨˧ vɪət˨ nam/) သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ရွိၿပီး အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားကၽြန္းဆြယ္၏ အေရွ႔ဖက္စြန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ ၊ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ကေမာၻဒီယားနိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႔ဖက္တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို့က ဝိုင္းရံထားသည္။ လူဦးေရ ၈၆ သန္းရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ၁၃ နိုင္ငံေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး နိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ၁၀ရာစုႏွစ္ နိုင္ငံအျဖစ္သို့ မေရာက္မီ တရုတ္တို့၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ မွ်ေနခဲ့ရသည္။ အဆက္ဆက္ေသာ မင္းဆက္တို့သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အတြင္းပိုင္းအထိ ပထဝီအေနအထား ႏွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျဖန့္က်က္မႈ တို့ျဖင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္မွာ ၁၉ရာစုအလယ္ပိုင္း ျပင္သစ္တို့၏ ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ျခင္း မခံရမီ အခ်ိန္အထိပင္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္တို့ကို ခုခံတြန္းလွန္ရန္ ႀကိဳးးစားအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္တို့ကို ၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ ေမာင္းထုတ္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံကို နိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ေစခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္တို့၏ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ၁၉၇၅ တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ရွည္လ်ား၍ ခါးသီးေသာ စစ္ပြဲကို လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ဗီယက္နမ္မွာ နိုင္ငံေရးအားျဖင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္အၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန့္အတား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး စစ္ရႈံးနိမ့္ေသာ ဖက္သို့ ဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ ျပန္လည္ေသြးစည္းေရးထက္ ေဒါသျဖစ္မႈကို ပို၍ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေရးသို့ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းက ဗီယက္နမ္သည္ ကမာၻတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုသို့ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာ့ၻကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (World Trade Organization) သို့ ဝင္ေရာက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ လုျံခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
မၾကာမွီ စတၱဳထေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းဖုန္း အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ရိွပါသည္။ MY TEL ဟုအၾကမ္းဖ်င္းနာမည္ ရာထားပါသည္။

#credit

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 383 post in this Website..

   Send article as PDF