ႏွစ္ကုန္နိဌာန္း

ႏို၀င္ဘာ၈ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အေမရိကသမၼတသည္ ကမၻာၾကီးအား လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၇ တြင္ဥပေဒသမ်ားခ်ကာ “အသစ္ထုဆစ္” ပံုေဖၚေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း လက္ယာသမား ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား ေနရာရစိတ္လာေပရာ အမ်ိဳးသားေရးလည္းတြဲပါလာၾကသျဖင့္ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးထိပ္တင္ထားၾကမည့္သေဘာျဖစ္ေပ၏။
မ်က္ေမွာက္အေျခအေနတို႔ကို အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႔ႏွင့္ နိမိတ္ဖတ္ဆ၀ါးၾကည့္ရင္း ပံုမွန္ “ေနထြက္တရက္”ႏွင့္အတူ ေရာက္လာေတာ့မည့္၂၀၁၇ကို ၾကိဳဆိုပါရေစ။

The People vs. System

ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ထက္ လူထုမဲဆႏၵေပါင္း ၂သန္းေက်ာ္အႏိုင္ရလွ်က္ “လူထု”က ဟီလာရီကလင္တန္အားေရြးလွ်က္ရွိေနေသာ္ျငား အေမရိကား၏ ဒီမိုကေရစီ”စနစ္”သည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကိုသာ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားေပသည္။
ဒီဇင္ဘာ၁၉ရက္ ေန႔တြင္ အျပီးသတ္ထြက္လာမည္ျဖစ္ေသာ Electoral votes မ်ားအရ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ လိုအပ္ေသာ ၂၇၀ကို သိသာစြာေက်ာ္ကာ ၃၀၆ျဖင့္ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ၄၅ေယာက္ေျမာက္သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပါလိမ့္မည္။

Donald Trump

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ တျပည္လံုးျမိဳ႔ၾကီးမ်ား၏ လူထုႏွင့္ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ေမွးမွိန္လာခဲ့ျပီ။ အခ်ိဳ႔ျပည္နယ္မ်ား၏ မဲေပးမႈတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အားေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ကာ မဲစာရင္းျပင္ဆင္မႈအေထာက္အထားအခ်ိဳ႔ရွိသျဖင့္ မဲျပန္လည္တြက္ဆိုရန္တိုက္တြန္းမႈတခ်ိဳ႔ရွိေနျငားအႏိုင္ရျပီးေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ “ေဒါသ”ကို ေက်ာ္ႏိုင္ရန္မလြယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ထဲမွာပင္ သမၼတသစ္သည္ သူ၏ကက္ဘိနက္ကို ဖြဲ႔စည္းေနရာ၌ သူႏွင့္မတူညီ(ခဲ့)သူမ်ားကို စုစည္းသိမ္းသြင္းကာ ေရြးခ်ယ္ေနပံုရသျဖင့္ မတူညီျခင္း၏စုစည္းအင္အားၾကီးျဖစ္လာမည္ကို ျမင္ေနၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဘီလီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီး၏ Chairman အေနျဖင့္ အေမရိကသမၼတတက္လုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေပရာ “အက်ိဳးစီးပြားေရာသမ ပဋိပကၡ” Conflict of Interest ျဖစ္မည္မွာေသခ်ာေနသည္။
သူ၏အားအကိုးဆံုး သားမက္ Jared Kushner အားလည္း သမၼတ၏ေန႔စဥ္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား နားေထာင္ႏိုင္ေစရန္အထိပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လံုျခဳံေရးကင္းရွင္းမႈေတာင္းခံထားေပရာ အဆိုပါသားမက္သည္ သူ၍လုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ေပါင္းကူးၾကိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဂ်ာမန္ဇာတိႏြယ္ႏွင့္ လူျဖဴစိတ္ကဲလြန္းသူျဖစ္ကာ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေျမးမ်ားရွိသည့္ စီးပြားေရးသမားၾကီးျဖစ္သည့္အျပင္  ေဒ၀ါလီခံ ၄ခါလုပ္ဖူး၍ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားသံုးစြဲရသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သူ။ တီဗီမီဒီယာေလာကတြင္နက္နက္နဲနဲပါ၀င္ကာ ဆယ္လီဘရိပ္တီျဖစ္ဖူးသူသည္ အေမရိကန္လူထုကို မည္သို႔ဦးေဆာင္သြားမည္နည္း။
“America First” ကိုသာ မူလစိတ္ရင္းထဲထားပံုေပၚျပီး ႏိုင္ငံေရးကို (စီးပြားေရးကဲသုိ႔) အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အရံႈးအျမတ္အေျခအေနၾကည့္၍ ေျပာင္းလဲကစားမည္သူျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ၉၀ဒီဂရီသာမက ဂငယ္ေကြ႔ပင္ေကြ႔ခ်မည့္ စိတ္ကို သူ႔ရန္သူမ်ားဟု ဆိုရေလာက္သူမ်ားအားကက္ဘိနက္အဖြဲ႔တြင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚခန္႔အပ္ေနျခင္းမ်ားကျပသည္။
ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီသံုးရေလ့ရွိေသာ ေရြးေကာက္မဲဆြယ္ပြဲမ်ားအတြင္း မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြ ေဒၚလာသန္း၁၀၀ေက်ာ္မွ်သံုးယံုျဖင့္ အႏိုင္ရမည္ဟု လံုး၀ယံုၾကည္မႈရွိေနခဲ့ေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ေငြကို တိက်ေသသပ္စြာအက်ိဳးရွိေအာင္သံုးႏိုင္သူလည္းျဖစ္၏။
စိတ္ဗီဇအရေကာက္ ေျပာင္းျပန္တြက္လွ်င္မူ သူ၏သမၼတလက္ထက္တြင္ အရွင္းရွင္ၾကီးမ်ား လုပ္ရပိုခက္ကာ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ရမည္သာ။

Campaign Promises

သမၼတသစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္က ေပးထားခဲ့ေသာ ကတိၾကီးမ်ားကို ေစာင့္တည္ေပးမည့္ပံုမေပၚေပ။ အဆိုပါကတိတို႔မွာ မဲရရန္သာရည္ရြယ္ရင္းရွိခဲ့ပံုရသည္။
သမၼတ၏ရက္၁၀၀တြင္းေဆာင္ရြက္မည္မ်ားကို အင္တာနက္ဗီဒီယိုျဖင့္ ရွင္းျပရာတြင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေပၚလစီမ်ားကိုတင္ျပခဲ့သည္။

ခိုး၀င္ေနထိုင္ေနသူ ၁၂သန္းမွ်အထဲမွ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည့္ ၃သန္းေက်ာ္အားႏွင္ထုတ္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ယူအက္စ္-မက္ဟီကိုနယ္စပ္တေလွ်ာက္ အုတ္တံတိုင္းၾကီးေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ေဘးခဏေခါက္ထားလိုက္ျပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ႏွိပ္စက္၍သတင္းႏိႈက္ယူျခင္းျပဳရန္ အားေပးဖူးသူသမၼတသစ္သည္ ဘီယာတခြက္၊ စီးကရက္တလိပ္ႏွင့္ သတင္းေကာက္မည့္ ေထာက္လွမ္းေရးသေဘာကိုလည္း ၾကိဳက္သြားဟန္ရွိသည္။
ဟီလာရီကလင္တန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားေစမႈျဖင့္ ေထာင္ထဲပို႔မည္ဆိုခဲ့ျငား သူကိုယ္တိုင္မွာမႈ သာမန္အရပ္ဖက္ရွိထရမ့္ေမွ်ာ္စင္ မွေန၍ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သာမန္ဆဲလ္ဖံုး၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ျပဴတာတို႔ႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ေျပာၾကားျပီး ျဖစ္ေနျပန္ေလျပီ။

သမၼတက်မ္းက်ိန္ျပီးသည္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ရပ္၀န္း ႏုိင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ -TPP မွထြက္မည္ဆိုထားေပရာ အာရွေဒသတြင္ ခ်ိဳင္းနားအားအုပ္စီးမိေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲထားခဲ့သည့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတို႔ ႏွင့္ကတီၱပါလမ္းခြဲမည့္အျပင္ သမၼတအိုဘားမား၏ “Pivot to Asia” မွလည္းခြာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့အၾကီးဆံုးေစ်းကြက္ၾကီးျဖစ္ေသာ အေမရိကားသည္ အာရွႏိုင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ စည္းရံုးပူးေပါင္းျခင္းထက္ စူပါပါ၀ါတို႔အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ
ရုရွားႏွင့္အဆင္ေျပေျပဆက္ဆံကာ ခ်ိဳင္းနားႏွင့္အေပးအယူလုပ္မည့္ဟန္ျပေနသည္။ ဓနရွင္သည္ဓနရွင္အခ်င္းခ်င္းသာ မိတ္လုပ္လိုရင္းရွိသည္မဟုတ္ပါလား။

ေရနံထုတ္၍တင္ပို႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ေဆာဒီအာေရဗ်ထံမွလည္း ေရနံတို႔မ၀ယ္ေတာ့မူပဲ မိမိ၏ေရနံသိုက္မ်ားကို ထုတ္သံုးယံုတင္မက ျပန္တင္ပို႔မည့္အေျခအေနရွိေသာ အေမရိကားသည္ အီရန္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ညဴကလီယားလက္နက္ႏွင့္ ဆန္ရွင္အလဲအထပ္စာခ်ဳပ္၊ က်ဴးဘားအေပၚထားသည့္ ေပၚလစီတို႔အားလည္းျပန္လည္သံုးသပ္လိမ့္မည္။ ယခုႏို၀င္ဘာလဆန္းတြင္ စတင္အသက္၀င္ေနျပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ရာသီေျပာင္းထိန္း ပဲရစ္ျမိဳ႔သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ေမ်ာလိုက္မည့္ပံုေပၚသည္။
တက္ဆပ္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္တရာၾကီးမားေသာ ေရနံစိမ္းသိုက္ၾကီးေတြ႔ထားလိုက္ေပရာ ကမၻာ့ေရနံအသံုးဆံုးႏိုင္ငံမွသည္ အထုတ္ဆံုးႏိုင္ငံေျပာင္းမည့္ဟန္တည္း။

ေဒၚလာ ထရီလီယံသံုးကာ အေမရိကားျပည္၏ အင္ဖရာစရပ္ျခာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔ကို တိုးျမွင့္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပလိမ့္မည္။ ဘက္ဂ်က္ေငြအသံုးၾကမ္းမည့္ သမၼတသစ္သည္ ျပည့္၀င္ေငြကိုဘယ္လိုရွာမည္နည္းအတြက္လည္းအေျဖရွိေနဟန္ရွိပါသည္။ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ဆီးနိတ္တို႔တြင္လည္း ပါတီတူ ရီပါ့ဗလစ္ကင္န္တို႔သာ အမ်ားစုအႏိုင္ရထားေပရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္း ပံ့ပိုးၾကရန္ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္။
ျခဳံ၍ဆိုရလွ်င္ အေမရိကားအနာဂါတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာကား လံုး၀မရွိ။

Thin Skin vs Thick Skin

အာရွတြင္ အေမရိကားေနာက္ဆုတ္သမွ် ဂ်ပန္၊ခ်ိဳင္းနား၊အိႏိၵယတို႔ လုတက္လာၾကမည္ျဖစ္၍ အာရွသည္ ညဴကလီးယားႏွင့္ စစ္လက္နက္အျပိဳင္တပ္ဆင္ၾကျခင္းအားျဖင့္တို႔လည္း တိုင္းျပည့္ေငြတို႔ ရင္းစားရေပေတာ့မည္။
၂၀၁၇တြင္ ျမန္မာျပည္သည္ ေဒသႏၱရအေျခအေနအရ ၾကီးစြာေသာအလွည့္အေျပာင္း ဂယက္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ အခ်က္ယူတတ္လွ်င္ အက်ိဳးရွိ၍ အခက္ယူလွ်င္ “က်ဆံုးႏိုင္ငံ”အထိသြားႏိုင္သည့္ အခ်ိဳးအေျပာင္းေခတ္ပါေပ။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ၾကားခံ၍ ျမန္မာ့အေရးထဲ ၀င္ကစားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုသည္ ခ်ိဳင္းနား/ခ်ိဳင္းနီးစ္တို႔အားမုန္းတီးေနၾကျပီျဖစ္ေသာ္ျငား တိုင္းျပည္တခုဟူသည္ ဓနအင္အားမရွိလွ်င္ ဘာမွလုပ္၍မရ၊ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ အေမရိကန္ဖဲခ်ပ္ႏွင့္ကစားရန္ေခတ္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။

ေငြေၾကးဓနႏွင့္ တဦးခ်င္းအလုပ္သမားအရည္အခ်င္းတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံၾကီးတို႔ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ယွဥ္မရႏိုင္ေတာ့ေသာ ျမန္မာျပည္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အားကိုး၍မျဖစ္ႏုိင္(ေသး)၊ အေရွ႔အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ေဒသတို႔ ခ်ိပ္ဆက္လွ်က္ရွိေနေသာ မိခင္သဘာ၀ေပးသည့္ မူလအခြင့္အရယူကာ ဟိုမွာပစၥည္းဒီပို႔၊ ဒီကရိကၡာ ဟိုတင္ႏွင့္ ေရြ႔ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ျခင္း Logistic သာလွ်င္ စီးပြားေရး၏ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ရမည္ဟုဆုိခ်င္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ကား အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေန၍ ေဒသႏၱာရအေျခအေနအရ ခြာျပဲမရျဖစ္ေသာ ခ်ိဳင္းနားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚျပန္လုပ္ကာ စာခ်ဳပ္ေဟာင္းတို႔ ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္၍ ခ်ီတက္ရလိမ့္မည္။
လက္ရွိအစိုးရအတြက္ႏိုင္ငံေရးေသေၾကာင္းၾကံျခင္းျဖစ္ႏိုင္ျငား အျခား ေရြးစရာလမ္းကား ထင္ရွားမရွိ။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္လွ်က္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ -ကူမင္းပိုက္လမ္း၊ရထားလမ္းတို႔မွသည္ ခ်ိဳင္းနား၏ One Belt, One Road အေကာင္အထည္ေဖၚမဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေမ်ာလိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ၾကိဳး/ရထား/ကားလမ္းကြန္ယက္ၾကီးမ်ား”ဖိေဆာက္”ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ Facebookမွအတိတ္စိမ္းယူကာ အေရခြံပါးေနမည့္အစား အေရထူထူျဖင့္ ျပဳပါ/လုပ္ပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါေၾကာင္း။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF