လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းမ်ားမွ စ၍ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ Super Bug (စူပါေရာဂါပိုး) ဆိုေသာ စကားလံုးသစ္ တစ္လံုး စတင္ေခတ္စားလာခဲ့ျပီး
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု၏ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပသတိေပးလာရသည္ အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သတင္းေကာင္း တစ္ပုဒ္ကို ကမၻာႏွင့္တေျပးညီ တိက်ျပည့္စံုစြာ
သိရွိႏိုင္ေစရန္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Moscow Time သတင္းစာပါ “အသစ္ေပၚလာေသာ
စူပါေရာဂါပိုးက ကမၻာၾကီးကိုျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိ” သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ တကြ
စူပါေရာဂါပိုးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပ ေပးလိုက္ပါသည္။

စူပါေရာဂါပိုးဆိုသည္မွာ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ပိုးသတ္

ပဋိဇီ၀ေဆး (antibiotics) မ်ား အားလံုးနီးပါးကို ခံႏိုင္ရည္ရွိျပီး
ထိုေဆးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ္လည္း အသက္ဆက္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ
ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးယခင္ကတည္းက စူပါေရာဂါပိုးဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ ရွိႏွင့္ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေ၀ါဟာရသည္
ယေန႔ကဲ့သို႔ မတြင္က်ယ္ ေသးသည့္အျပင္ ထိုစဥ္က စူပါပိုးမ်ားကလည္း ယေန႔ရွိေသာ
ပိုးမ်ားေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ မေကာင္းခဲ့ပါ။ ယေန႔ေခတ္ အင္တာနက္ သတင္းမ်ားတြင္
အပုဒ္ေရမ်ားစြာ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပလာၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္၊ အိႏိၵယ
စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာခဲ့ေသာ စူပါေရာဂါပိုး မ်ိဳးစိတ္
အသစ္မ်ားသည္ ေရာဂါေပးႏိုင္စြမ္း၊ ပဋိဇီ၀ေဆး ခံႏိုင္ရည္ ရွိမွဳ စသည့္

အခ်က္မ်ားတြင္ လြန္စြာ ထိပ္တန္း ေရာက္ရွိေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္။
ထိုပိုးမ်ားသည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားမွ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံႏိုင္သည္ဟု
သိရျပီး ကုန္က်စားရိတ္ ပိုမိုသက္သာေသာ ဇီ၀ဓာတုလက္နက္ (Biochemical Weapon)
အျဖစ္ အသံုးျပဳလာမည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ရသည္ဟု သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။
ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ သဘာ၀တရား၏ (Evolutionary Stress) ဟုေခၚေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစရန္ ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္
ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား၏ သုတ္သင္ျခင္းဆိုေသာ ဖိအားဒဏ္ကို ခံရေသာအခါ ထိုပဋိဇီ၀ေဆးကို
ခံႏိုင္ရည္ ရွိေသာ မ်ိဳးဗီဇသြင္ျပင္ (Trait) ကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္
လိုက္ၾကျပီး္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးၾကေသာေၾကာင့္ စူပါေရာဂါပိုးမ်ား
ျဖစ္လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္သတၱ၀ါ၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ပံုစံတြင္မဆို

မိမိ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေရးအတြက္ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
ေရြးခ်ယ္ေနထိုင္မွဳ (Natural Selection) ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/tygacil/images/1…” alt=””>
စူပါပိုးမ်ား ေပၚလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လူတို႔သည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးရာတြင္
(၁) တကယ္မလိုအပ္ဘဲ မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ ေသာက္သံုးျခင္း
(၂) ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ကာလ (Course) ျပည့္ေအာင္ မေသာက္ျခင္း၊ ပမာဏ (Dose) ျပည့္ေအာင္ မေသာက္ျခင္း
(၃) ဆရာ၀န္၏ အမွားေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပိုးအမ်ိဳးအစား ကာလၾကာရွည္စြာ လြဲ၍ ေသာက္သံုးမိေနျခင္း
(၄) လူသားကုေဆးပညာႏွင့္ တိရိစၦာန္ကုေဆးပညာ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ားစုကို တူညီစြာ အသံုးျပဳၾကျခင္း
(၅) ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက သန္႔စင္မွဳ ႏွင့္ အရည္အေသြး မျပည့္မီေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သံုးျခင္း

(၆) တူညီေသာ ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳးတည္းကို တူညီေသာ အ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခု (ဥပမာ
ေဆးရံု၊ ေဒသ၊ ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕နယ္ စသည္တို႔) တြင္ ကာလၾကာရွည္ စြဲသံုးျခင္း
(၇) ဆပ္ျပာ၊ ပန္းကန္ေဆးရည္ စေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထည့္သြင္း အသံုးျပဳျခင္း

စသည္တို႔ေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႔ရွိထားၾကသည္။ လက္ရွိေတြ႔ရွိထားေသာ စူပါေရာဂါပိုး မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ
1. Staphylococcus aureus (methicillin-resistant Staphylococcus aureus , MRSA)
2. Streptococcus pyogenes
3. Streptococcus pneumoniae
4. Pseudomonas aeruginosa
5. Clostridium difficile
6. Salmonella
7. E. coli
8. Acinetobacter baumannii

စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Moscow Time သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါးကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
“ေပၚထြန္းလာေသာ စူပါေရာဂါပိုးမ်ားက ကမၻာၾကီးကိုျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိ”
ေမာ္စကို၊ ၾသဂုတ္ ၁၈
ကမၻာ့သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ခရီးသြားျခင္းမ်ားမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေသာ အသစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ စူပါေရာဂါပိုးမ်ား အေၾကာင္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္

ေဖာ္ျပလာခ်ိန္တြင္ ထိုပိုးမ်ားကို ႏိုင္နင္းေသာ ေဆးမ်ား လတ္တေလာ မရွိေသးဟု
ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/08/11/article-1302035-0AC285790…” alt=”” width=”323″ height=”242″>
လက္ရွိ ကမၻာ့အစြမ္းအထက္ဆံုး ဆိုေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကိုပင္ ျမင့္မားစြာ ခုခံရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ New Delhi Metallo-beta-lactamase (NDM-1) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဗီဇပိုင္ဆိုင္ေသာ စူပါပိုးတစ္မ်ိဳးကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ
နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္း
အျပည့္အစံုကို ျဗိတိန္အေျခစိုက္ Lancet Infectious Diseases

ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါသည္။ ထို NDM-1 ဗီဇပိုင္ဆိုင္ေသာ
ပိုးမ်ားေၾကာင့္ တီဘီ၊ နမိုးနီးယား စေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားတြင္
လူသားမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္မဲ့ ဆိုးရြားစြာ ကူးစက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊
ယခုျဖစ္ရပ္သည္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား သံုးစြဲပံု စနစ္မက်ျခင္းႏွင့္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလာမွဳမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
တြက္ဆသိရွိရသည္ဟု ထိုဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တီဘီေရာဂါပိုးကို အီလက္ထရြန္ မိုက္ကရိုစကုပ္ေအာက္တြင္ ျမင္ရပံု
အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လူေနမွဳအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေသာ ေနရာမ်ား ရွိေနျပီး အလွအပခြဲစိတ္ျပဳျပင္မွဳ (Cosmetic Surgery) လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားေအာက္ ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္
ျပဳလုပ္ေပးမွဳေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မွဳ သိသိသာသာ
ျမင့္မားလာေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးသည္ စူပါေရာဂါပိုးမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ကမၻာ့သုေတသီမ်ားက ၄င္းတို႔၏ စာတမ္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းေရးသား တင္ျပၾကေသာ္လည္း အိႏိၵယအစိုးရကမူ ထိုေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားသည္
သူတို႔ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားလွေသာ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္ရန္ လွိ်ဳ႕၀ွက္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မွဳ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လွန္ စြပ္စြဲေျပာဆို ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထိုသို႔စြပ္စြဲမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤေလ့လာမွဳ၏ ေခါင္းေဆာင္သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ တင္မိုသီက ရုရွမီဒီယာမ်ား မွတစ္ဆင့္

ကမၻာသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
“သိပၸံပညာရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မွန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ အရွိအတိုင္း
မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ NDM-1 ဆိုတာ မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ DNA အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရိုးရိုးသာမန္ ဘက္တီးရီးယား တစ္ေကာင္ကေန စူပါဘက္တီးရီးယား
စျဖစ္လာျပီး လွ်င္ျမန္စြာ ပြားမ်ား လာတတ္တဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ဒီလို
NDM-1 ဗီဇေတြ႔ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊
နယ္သာလန္နဲ႔ ျပင္သစ္တို႔မွာ ျဖစ္ျပီး တူညီတိုက္ဆိုင္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့
အဲဒီပိုးေတြ႔တဲ့ သူတိုင္းဟာ မၾကာေသးမီကမွ အိႏိၵယကေန ျပန္လာၾကတာ ျဖစ္တယ္
ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အိႏိၵယက စေပၚလာတာ ဆိုတဲ့

အခ်က္ဟာ ေသခ်ာပါတယ္။ လက္ရွိ ဒီစူပါပိုးေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္တဲ့ ပဋိဇီ၀ေဆး
ေလာေလာဆယ္ မရွိေသးတာလည္း ေသခ်ာပါတယ္”


ထိုအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ရွိေသာ
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဤအေရးကိစၥကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏိၵယအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း
၄င္းတို႔ တကယ္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား
က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္မွဳစနစ္ (National Surveillance System) ကို စနစ္တက်
ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္က်င့္သံုးကာ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား

ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီး သင့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုထားသည္။
http://www.pharmas.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/04/antibiotic…” alt=””>

အိႏိၵယအဏုဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအစည္းအရံုး၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာ
အက္ဘ္ေဟးေခ်ာက္ဒရီကမူ “ေရာဂါပိုးေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ ပိုျပီး ေဆးယဥ္လာၾကမွာ
အေသအခ်ာပါပဲ။ ေဒလီျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕တည္း အိႏိၵယ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပဲ ဒီဒဏ္ကို
ခံရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတာမို႔ ကာကြယ္ဖို႔
တစ္ကမၻာလံုးက ပညာရွင္ေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔က

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားက စူပါေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာေသာ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႕သားတစ္ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္းကို
ဘရပ္ဆဲလ္တကၠသိုလ္ေဆးရံုမွ အဏုဇီ၀ေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဒဲန္းနစ္ပီရာရက္၏
အတည္ျပဳခ်က္ကို ကိုးကား၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ German Bild သတင္းစာက
ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ခရီးသြားလာမွဳ အရွိန္အဟုန္မ်ား အထူးျမင့္မား လာေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးမတိုးေသာ
စူပါေရာဂါပိုးမ်ား ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ပြားကူးစက္ျခင္း မရွိေစရန္ ကာကြယ္ရာတြင္
တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အထူးဂရုစိုက္သြားရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ လက္ရွိ
ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း NDM-1

ဗီဇပါစူပါေရာဂါပိုးမ်ားကို အထူးဂရုျပဳ ရွာေဖြစစ္ေဆးေနၾကျပီး
ပဋိဇီ၀ေဆးအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အတိုင္းအတာ
သတိေပးခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အခ်ဳပ္ေျပာလိုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၏ စြမ္းအားကို ယံုၾကည္သင့္ပါသည္။ စူပါေရာဂါပိုးမ်ား၏ DNA ေခၚ မ်ိဳးရိုးဗီဇ
အမွ်င္ေခြေလးထဲတြင္ သို၀ွက္ထားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မွဳၾကီးကို
ရင္ဆိုင္အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ား
ေသခ်ာေပါက္ရွာေတြ႔မည္ဟု ယံုၾကည္သင့္ပါသည္။ လူသားအားလံုး တစ္ခုသတိခ်ပ္ရန္မွာ
အ၀ိဇၨာ ႏွင့္ တဏွာမ်ားကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္လ်က္
ၾကယ္တာရာစစ္ပြဲမ်ား၊ အစြမ္းထက္ လက္နက္မ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယား

ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးနယ္ပယ္ေရး ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျငင္းအခံုေတြ လုပ္ေနၾကစဥ္မွာပင္ လူသားမ်ားအတြက္
တကယ့္အႏၱရာယ္ အစစ္ကေတာ့ လာေနျပီဆိုေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္…………. ဟု ယခုလ
၁၈ရက္ေန႔ထုတ္ Moscow Time သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!