အေမရိကန္ ***********

ကမၻာ့အ႐ွည္ဆုံး Highways လမ္းမ Pan American ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။လမ္းမအ႐ွည္မွာ မိုင္ေပါင္း (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ ႐ွည္လ်ားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား (၂.၂) သန္းေက်ာ္႐ွိေသာ ကမၻာ့ အက်ဥ္းသား အမ်ားဆုံး႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဘီနင္ ******

ကမၻာ့အျမႊာအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။လူဦးေရ (၁၀၀၀)တြင္ အမႊာ (၂၈)ေယာက္႐ွိၾကသည္။

ကေနဒါ ********

ကမၻာ့ေပၚ႐ွိ ေရကန္ေပါင္း၏ (၆၀%) တည္႐ွိေသာ ကမၻာ့ေရကန္ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ေကာ္စတာရီကာ ***************

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္း႐ွိၿပီး၊ အျမဲတမ္းစစ္တပ္ မ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ *******

ကြၽန္းေပါင္း (၁၈၀၀၀၀)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကမၻာ့ကြၽန္းအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ေဖာက္ကလန္ကြၽန္းႏိုင္ငံ **********************

ႏိုင္ငံလူဦးေရထက္ သိုးေကာင္ေရမ်ားက အဆ(၂၀၀)ပိုမ်ားေသာ Sheep City ကမၻာ့သိုးေကာင္ေရ အမ်ားဆုံး႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဂရိ ***

အပိုင္းေပါင္း (၁၅၈)ပိုဒ္ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာ့အ႐ွည္ဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းမွာ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖစ္သည္။

ဟာ၀ိုင္ယီ *********

ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားမွာ စာလုံးေပါင္း (၁၃)ခုသာ ပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့စာလုံးေရ အနည္းဆုံးသာ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

လစ္ဗ်ား ********

ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ (၉၉%)ခန္႔အား သဲကႏၲာရက ဖုံးလႊမ္းထားေသာ ကမၻာ့သဲႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေမာ္လ္ဒိုက္ **********

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္၊သမုဒၵရာေရေအာက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားမည့္ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ေနာ္ေ၀း ******* ႏိုင္ငံ၏ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ေရအားလ်ွပ္စစ္ (Hydro Power) မွ (၉၉%) သုံးစြဲေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။  ပူအာနယူးဂီနီ ************

ဘာသာစကားေပါင္း (၈၂၀) ႐ွိေသာ ကမၻာ့ဘာသာစကား အမ်ားဆုံး႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား *******************

ႏိုင္ငံဧရိယာအတြင္း ျမစ္လုံး၀မ႐ွိေသာ (No River Country) ကမၻာေပၚ႐ွိ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

တာခ္မင္နစၥတန္ **************

မီတာ(၇၀)က်ယ္၀န္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္အၾကာထိ ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ မီးတြင္းႀကီး႐ွိသည့္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ****** ကမၻာ့သက္တမ္းအ႐ွည္ဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အႀကီးဆုံး ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္သခႋ်ဳင္း႐ွိေသာႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံထဲတြင္ တစ္ခုပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သနပ္ခါးပင္အား မ်က္ႏွာအလွအပ (Make Up) အျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ ကမၻာ့ေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

#credit

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 377 post in this Website..

   Send article as PDF