၂၀၁၆ ႏွစ္ေဟာင္းကုိ ႏႈတ္ဆက္လုိ႔ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကုိႀကိဳဆုိေနၾကတဲ့ ခုလုိခ်ိန္ခါမ်ဳိးမွာ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးၾကည့္တတ္ၾကတာ လူ႔သဘာဝပါ။ ဒီေတာ့အနာဂတ္မွာလုပ္မဲ့ကုိင္မဲ့ကိစၥေလးေတြကုိ English လုိ ဘယ္လုိမ်ားေဖၚရျပရမည္းလုိ႔ ေမးသင့္ပါတယ္။ စင္စစ္အနာဂတ္ကုိ English လုိ(၄)မ်ဳိးေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ (၃)မ်ဳိးကုိသာဦးစားေပးၿပီးေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ဦးစြာပထမအနာဂတ္ကုိ simple future tense ကုိသုံးၿပီး ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ form ေလးက လြယ္ပါတယ္။ ႀကိယာ base form ရဲ႕ေရွ႕မွာ will ေလးထည့္ေပးလုိက္ရုံပါဘဲ။ ဒီေတာ့

“I will visit Burma in the summer.”
“I will buy a home in September.”
“I will get a new job soon.” စသျဖင့္ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ လုပ္မဲ့ကုိင္မဲ့ကိစၥေလးေတြကုိ will+base form verb အသုံးျပဳၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ သုိ႔ေသာ္ will+base form verb ကုိ မႀကိဳက္တဲ့သူမ်ားက Be+going to + base form verb ကုိအသုံးျပဳၿပီး အနာဂတ္မွာျဖစ္ပ်က္မယ့္ ကိစၥေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ-
“She is going to give a speech at work next week.”
“I’m going to have lunch with her tomorrow.”
“They are going to get married next month.” စသျဖင့္သုံးစဲြႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာျဖစ္လာပါၿပီ။ Will+base form verb နဲ႔ be+going to + base form verb တုိ႔ဟာ ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ျခားနားသလဲေပါ့။
ဘယ္လုိေနရာမ်ဳိးမွာ will+base form verb ကုိသုံးၿပီး ဘယ္လုိေနရာမ်ဳိးမွာ be+going to + base form verb ကုိသုံးသင့္သလဲလုိ႔ သိဖုိ႔လုိလာၿပီေပါ့ေနာ္။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း အနာဂါတ္ဆုိတာ အင္မတန္ မွန္းဆဖုိ႔ခက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။ သုိ႔ေသာ္လူတုိင္းလုိလုိ အနာဂတ္မွာဒီလုိလုပ္မယ္။ ဘယ္လုိလုပ္မယ္စသျဖင့္ ေတြးေတာႀကံစည္ေနၾကတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိစိတ္ကူးထဲမွာသာရွိေသးတဲ့ အႀကံအစည္မ်ဳိးေတြ စိတ္ကူးယဥ္တာမ်ဳိး ေတြကုိအမ်ားအားျဖင့္ will+base form verb ကုိသုံးၿပီး ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ English လုိေတာ့ Intention လုိ႔ေခၚပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ပဲ ဆုိပါေတာ့။ ဥပမာ-သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က    “I’ll find a job next month.”တဲ့။ သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးသက္သက္ပါ။ အလုပ္ကေတာ့ ဘယ္မွာရွိမွန္းမသိေသးပါ။ အလုပ္ရွာေဖြေရးလဲ စေတာင္မစရေသးပါ။ အလားတူအဓိပၸါယ္မ်ဳိးကုိ “I’ll go back to college in a few years.”
“I’ll probably get married soon.”
စတ့ဲဝါက်ေတြမွာ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာလိပ္ျပန္တက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ေပါ့။ ဘယ္ေက်ာင္းတက္မယ္လုိ႔လဲ မေရြးရေသးဘူး။ ဘယ္လုိပုိက္ဆံရွာၿပီး ျပန္တက္ရမယ္လုိ႔လဲ မစီစဥ္ရေသးဘူး။ အႀကံအစည္ေလးတစ္ခုပါပဲ။ အလားတူဒုတိယဝါက်ကုိ ၾကည့္ရင္လဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္တယ္လုိ႔ ေၾကျငာရုံသက္သက္ပါပဲ။ ရည္းစားရယ္လုိ႔လဲ မရွိေသးပါဘူး။ ေငြေၾကးအားျဖင့္လဲ အိမ္ေထာင္ျပဳရေလာက္ ေအာင္ မေတာင့္တင္းေသးဘူး။ ေမေမရယ္ သားသားအိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္တယ္လုိ႔ ပူဆာေနတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ အဲ တခ်ဳိ႕ကံထူးသူမ်ားက်ေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ အနာဂတ္မွာ လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္တဲ့ကိစၥေလးေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ထား တတ္ၾကတယ္။ စိတ္ကူးသက္သက္မဟုတ္ဘူး။ အေတာ္အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။ အျပင္မွာလက္ေတြ႕က်က်၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားၿပီးၿပီဆုိပါစုိ႔။ English လုိ Planned Activities လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒီလုိအနာဂတ္မွာ ျပဳလုပ္မဲ့ကိစၥေလးေတြႀကံေတာ့ be+going to+ base form verb ကုိသုံးၿပီးေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ-
“I’m going to take an ESL class with a Burmese professor.”
“I’m going to go back to college next year.”
“I’m going to enroll at Mission College.” စသျဖင့္ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ will+base form verb နဲ႔ be+going to+base form verb တို႔ရဲ႕ ကြာျခားမႈကုိ သတိျပဳမူေစခ်င္ပါတယ္။ ပထမဝါက်မွာ သူေကာလိပ္တက္ဖုိ႔ကိစၥကုိေျပာတယ္။ ေနာက္ဘယ္ေကာလိပ္ကုိ ျပန္တက္ မယ္ဆုိတာ ေရြးထားၿပီးၿပီ။ ဘယ္အတန္းတက္မယ္၊ ဘယ္ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႔အထိစီစဥ္ထားၿပီးၿပီ။ ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ Registration ေတာင္လုပ္ထားၿပီးၿပီလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိစီမံျပင္ဆင္ထားၿပီးသားကိစၥမ်ားကုိ be+going to+ base form verb ကုိသုံးၿပီး ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာအေနနဲ႔ “I’m going to get married next month.” ဆုိတဲ့ ဝါက်ေလးကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္။လက္ထပ္ဖုိ႔စီစဥ္စရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စီစဥ္ၿပီးပါၿပီ။  ေန႔ေကာင္းရက္သာလဲေရြးထားၿပီးၿပီ။ ဆီဒိုနာမွာလဲ စေပၚေပးၿပီး “Reservation”ေတာင္လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္သင့္တာေလးေတြကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ be+going to+ base form verb ကုိ သုံးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ဆုိလွ်င္ will+base form verb ကုိသုံးၿပီး အထုိက္အေလ်ာက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ကိစၥေလးေတြကုိ be+going to+ base form verb ကုိသုံးရတယ္ဆုိတာ သေဘာ ေပါက္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

အနာဂတ္ကုိေနာက္တစ္မ်ဳိးျပႏိုင္ပါေသးတယ္။ will+base form verb နဲ႔ be+going to+base form verb တုိ႔ကုိ မသုံးလုိသူမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ကုိ Present progressive tense သုံးၿပီး ျပႏုိင္ပါေသးတယ္။ အနာဂတ္မွာျဖစ္ပ်က္မယ့္ ကိစၥေလးေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အေသးစိတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးၿပီ ဆုိလွ်င္ Present progressive tense  ကုိသုံးလုိ႔ရပါတယ္။ English လုိေတာ့ arranged activities  လုိ႔  ေခၚပါတယ္။ be+going to+base form verbကုိသုံးရတဲ့ planned activities နဲ႔ Present progressiveနဲ႔သုံးရတယ္။ arrange activitiesတုိ႔ရဲ႕ကြာျခားခ်က္ကုိ ႀကိဳးစားၿပီးရွင္းလင္းျပပါမယ္။Arrange activities ဆုိတာplannet activities ေတြထက္ ပုိၿပီးအေသးစိတ္က်တယ္။ ပုိၿပီးေသခ်ာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ- လက္ထပ္ဖုိ႔ကိစၥမ်ဳိးမွာ ဖိတ္စာေတြလဲေဝၿပီးၿပီ ဘိသိက္ဆရာကုိလဲ ပင့္ထားၿပီးၿပီ။ အေကၽြးအေမြးလဲစီစဥ္ၿပီးၿပီ။ ဒီလုိအေသးစိတ္လုိအပ္ခ်က္ေလးေတြ ကုိ စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီဆုိေတာ့ “I’m getting married next week.” ေပါ့ “I’m attending college next month.”ဆုိရင္လဲ ဒီတုိင္းပါဘဲ။ Registration လုပ္ၿပီးရုံမက ေက်ာင္းသား ID Card ေတာင္ကုိယ့္လက္ထဲေရာက္ ေနၿပီဆုိလွ်င္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ပုိၿပီးရွင္းသြားေအာင္ ဝါက်(၂)မ်ဳိးစလုံးကုိယွဥ္ၿပီးၾကည့္ရေအာင္
“I’ll get married soon.” (ရည္းစားေတာင္မရွိေသးပါ)။ ဆႏၵေလးသက္သက္ပါ။
“I’m going to get married next month.” (လက္ထပ္ဖုိ႔အေတာ္အသင့္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးပါၿပီ)။

ကဲ စာေရးသူလဲ မဂၤလာေဆာင္တစ္ခုက ဖိတ္စာဖိတ္ထားတာ သြားဖုိ႔အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမွာဘဲနားပါရေစ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF