????
ေခ်ာင္းသာ (၂ညအိပ္ ၃ရက္) ခရီးစဥ္ေလးပါ..လူဦးေရ(၂)ေယာက္အနညး္ဆုံးရွိရပါမယ္။
ခရီးသြားကာလ – Jan’17 ~ Feb’17
ေစ်းႏႈန္း – 108000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 5*hotel (Deluxe Garden view)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ – Akariz hotel (5*)
ေစ်းႏႈန္း – 179000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 5*hotel (Executive Suite Sea view)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ – Akariz hotel (5*)
 
????
ေငြေဆာင္ (၂ညအိပ္ ၃ရက္) ခရီးစဥ္ေလးပါ..လူဦးေရ(၂)ေယာက္အနညး္ဆုံးရွိရပါမယ္။
ခရီးသြားကာလ – Jan’17 ~ Feb’17
ေစ်းႏႈန္း – 139,000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 4*hotel (Ohntaw Villa Garden view)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ(၁နပ္) – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ – Central hotel (4*)
ေစ်းႏႈန္း – 155,000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 4*hotel (Standard)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ(၁နပ္) – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ – Ocean blue Hotel (4*)
ေစ်းႏႈန္း – 215,000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 4*hotel (Garden Villa)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ(၁နပ္) – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ –  Sunny Paradise hotel (4*)
????
ငပလီ (၂ညအိပ္ ၃ရက္) ခရီးစဥ္ေလးပါ…လူဦးေရ(၂)ေယာက္အနညး္ဆုံးရွိရပါမယ္။
ခရီးသြားကာလ – Jan’17 ~ Feb’17
ေစ်းႏႈန္း – 299,000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 3*hotel (Garden View)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ(၁နပ္) – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ –  Diamond Ngapali hotel (3*)
ေစ်းႏႈန္း – 529,000 က်ပ္ ✔️ (၁ေယာက္ေစ်းပါ)
အခန္း – 5*hotel (Deluxe Room)✔️
မနက္စာ – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ညစာ(၁နပ္) – စပါယ္ရွယ္ ✔️
ဟုိတယ္ –  Hilton hotel (5*)
Ph : 09421045685
Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 360 post in this Website..

   Send article as PDF