အခါတပါးမွာ လာဘ္ယာရံ ရွင္သာရိပုၾတာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး သူဝါဆုိရာေဒသက ေက ်းေတာသားတစုကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ အဖူးေမ ်ွာ္လာတယ္။ ေက ်ာင္ေဆာင္ အျပင္ဖက္ သူတုိ႕ကုိ ခဏထားျပီး ဘုရားထံ ဝင္ေလ ်ာက္စဥ္ ကြက ်ိ ကြက ်ိ ဆူညံပြက္ေလာရုိက္ေနလုိိ႕ အားလုံးျပန္ေခၚသြားလုိ႕ ဘုရားက ေမာင္းထုတ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္မွာဆုိတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္က ယုံကည္မႈ မရွိရင္ ၿဖစ္တတ္တယ္၊ အဲဒါကုိပဲ ယဥ္ေက ်းမႈ ေခၚတယ္၊ အဂၤုလိလုိေတာ႕ Etiquette…။ လူမ ်ဳိးတုိင္းမွာ အဲလုိ ကုိယ္ႏႈတ္ ယဥ္ေက ်းရမည့္ သင္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါတယ္။ လုိက္နာမႈ အပုိငး္ကြာလုိ႕ တုိးတက္မႈ ေရာင္ျပန္ဟပ္တယ္။ အမႈိက္ မပစ္တာ၊ လူၾကားထဲ စကားက ်ယ္က ်ယ္ေလာင္မေျပာ၊ တံေတြးမေထြး၊ အကာကြယ္မဲ႕ ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆုိး စတာေတြသည္ တုိက္ရုိက္ မဟုတ္ေပမဲ႕ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတာခ်ည္းပဲ။ အဓိက ကေတာ႕ သူတပါးကုိ အေလးထားတာ၊ လူၾကားထဲ ငါတေကာမေကာ ေစာင့္စည္းမႈ ၿဖစ္ပါတယ္။

အဲလုိ မရုိင္းနက္

 

ျမန္ၾတံ႕ ေဟာေျပာပြဲမွာ စင္ေပၚက ပုဂုိလ္ မိန္႕ခြန္းေျပာေအာက္မွာပြက္ေလာရုိက္လုိ႕။ ရွက္ရေကာင္းမွန္း မသိဘူး။ ရုိးရုိးပြဲ မေျပာနဲ႕ ေဒၚစုေျပာတဲ႕ ပြဲမွာေတာင္ ေတြ႕ဖူးတယ္။ ျပည္တြင္းလား ဆုိေတာ႕ ျပည္ပက ပြဲလည္း ထုိနည္း၄င္း။ ရုိးရုိးျပည္သူအမ်ား တက္တဲ႕ပြဲတင္မက လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူနဲ႕ သတင္းေထာက္ အမ်ားစု တက္တဲ႕ပြဲလဲ ဒီလုိပဲ။ လူမ ်ဳးိ စရုိက္ကုိက ပ ်က္ေနပုံပါ။ ကင္မရာရုိက္ျပလ ်င္ အနားက စကားသံ အတုိင္းသား ဝင္တယ္။ တခါတေလမ်ား မိန္႕ခြန္းေျပာသူက တီဗြီရုိက္ေနလုိ႕ ခပ္တည္တည္နဲ႕ လူအုပ္ၾကည့္ျပီး ေျပာရတယ္၊ ေအာက္က တဦးမွ ဂရုစုိက္ နားမေထာင္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေျပာသူ နားေထာင္သူ သူ႕စည္းနဲ႕သူ။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိတယ္။ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ နားေထာင္ရုံတင္မက လက္ခုပ္တီးရမည့္အခါတီး၊ ပြဲျပီးမွျပန္တယ္…။

အရင္းခံက ပညာမတတ္တာ၊ မတတ္ေတာ႕ လူဝင္မစန္႕၊ ဒီေတာ႕ ပတ္ဝန္းက ်င္နဲ႕ ကင္းကြာ။ ကုိယ့္အမွားကုိ ျပင္ရမည့္အစား အမွားကုိပဲ ဆက္ထိန္းရင္း အစဥ္အလာၿဖစ္တယ္။ အတုခုိးရမည့္အရာ ေလ႕လာသင္ၾကားရမည့္အရာေတြ႕တာေတာင္ မျပဳျပင္ႏုိင္ၾကေတာ႕ဘူး။ ပညာဆုိျပန္ေတာ႕ ေကာလိပ္ တကသုိလ္ေက ်ာင္းေတြ နင္းကန္ခ်ဲ႕၊ ဘြဲ႕ရေတြ နင္းကန္ေမြး.. ျပီးရင္ေအာ္တယ္ ဘြဲ႕ရျပီး အလုပ္မရွိဘူး၊ ဆုိက္ကားနင္းရတယ္၊ အထည္ခ်ဳပ္ရတယ္။ အသိပညာကုိ ေျပာတာ။ ဆင္ျခင္ပုိင္းျခားႏုိင္စြမ္းကုိ ေျပာတာ။ ဘြဲ႕ရျပီး သာမန္ေလာ႕ဂ ်စ္ေလးတခုေတာင္ မစဥ္းစားတတ္တာ၊ ဝါက ်တေၾကာင္း ေၿဖာင့္ေအာင္မေရးတတ္တာ၊ သမုိင္းအေျခခံ အခ်ကအလက္ေတာင္ မသိတာ ဘာသြားသုံးမလဲ။ လုိအပ္ေနတာ ပါ႒ိလုိေျပာရင္ ၾသပ နဲ႕ ဟီရိ အရွက္နဲ႕အေၾကာက္တရား။ ဘာသာေရး သြားမႏြယ္နဲ႕၊ စကားလုံး ယူသုံးတာ။ မဟုတ္တာလုပ္တာ လုပ္ေနတာ လုပ္ရမွာ လုပ္မိတာ ရွက္ပါ၊ ျပင္ပါ၊ အတုခုိးဖုိ႕ မ်က္လုံးဖြင့္ပါ စာဖတ္ပါ၊ တဖက္မပိတ္နဲ႕။ မွားေနတဲ႕အၿဖစ္ လြဲေနတဲ႕အၿဖစ္ကုိ ေၾကာက္ပါ။ ျပင္လုိ႕ ထပ္္မွားမွာ မေၾကာက္နဲ႕။ တခါမွားထက္ နွစ္ခါမွားရင္ ပုိမွန္ဖုိ႕ နီးစပ္တယ္။ ယဥ္ေက ်းပါ လိမ္မာခ်င္မွမာ………. သိတတ္ပါ ပတ္ဝန္းက ်င္ကုိ အေလးထား။။။။။

ပုံ ယာဥ္ေၾကးလိင္မာ ပညာရွိကဝိ ေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး