သင့္အေနနွင့္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ အပိုဝင္ေငြ ရွာလိုပါသလား။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေငြရွာနိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနနွင့္ စိတ္ရွည္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္သည့္ အြန္လိုင္း အလုပ္မွတဆင့္ သင့္အေနနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြကိုပါ ရရွိနိုင္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွ ဝင္ေငြရွာနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

၁။ eBay မွတဆင့္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း။
eBay ကဲ့သို႔ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွတဆင့္ သင့္အေနနွင့္ ေရာင္းခ်လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိုးအိမ္မကြာ ေရာင္းခ်နိုင္သည္။
၂။ အြန္လိုင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။
သင္၏ အရည္အခ်င္း စြမ္းေဆာင္မႈေပၚ မူတည္၍ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္နိုင္သည္။ ဥပမာ – ဝက္ဘ္ဒီဇိုင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ လိုဂိုဒီဇိုင္း မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္၏။
၃။ အြန္လိုင္းတြင္ စာေရးျခင္း။
အကယ္၍ သင္သည္ စာေပ အေရးအသား ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ပါက စာေရးသူမ်ားအား အခေၾကးေငြ ေပးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ စာေရးျခင္းျဖင့္ ေငြရွာနိုင္သည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့တြင္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ား ေရးသားကာ ဂူဂယ္ ေၾကာ္ျငာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို လက္ခံ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အပို ဝင္ေငြ ရရွိနိုင္သည္။
၄။ ဘေလာ့မွ ေနရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း။
သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့မွ ေနရာမ်ားကို ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်နိုင္သည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ သင့္အေနနွင့္ ထိုက္သင့္ေသာ ေငြေၾကးကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
၅။ အြန္လိုင္းမွ ပညာသင္ေပးျခင္း။
အကယ္၍ သင္သည္ ပညာရပ္ တစ္ခုခုတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ပါက အြန္လိုင္းမွ သင္၏ ဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းနွင့္ တၿပိုင္တည္း သင္ၾကားေပးျခင္း တို႔ကို ျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ စီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ တို႔ကို အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ ေရာင္းခ်နိုင္ပါသည္။
၆။ အျခား ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား။
သင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုိက္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ အလုပ္မ်ားကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္သည္။ ထိုအလုပ္မ်ားမွာကား သင့္အတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေပ။
၇။ အြန္လိုင္း ဖိုရမ္မ်ားကို လည္ပတ္ျခင္း။
အြန္လိုင္း ဖိုရမ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သင့္အေနနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစပါသည္။ သင္ေရးေသာ ပို႔စ္မ်ားမွတဆင့္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

သင္၏ စိတ္ဝင္စားမႈနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေျခခံ၍ သင့္အေနနွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနနွင့္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ငန္းမွ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြရွာရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။     ။

Author Resource:- Alex Wu operates a free advertising website that lets people advertise, build groups, and connect. He hopes to create an active environment for businesses to place their jobs.
Article From Article Down

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF