ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ ေဒသနာေတာ္တုိ႔မွာ သုတ္၊ အဘိဓမၼာ၊ ၀ိနည္းဟူ၍ သုံးမ်ဳိးခြဲျခား ထားရာတြင္ အျခားေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ဤလူတုိ႔ျပည္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေသာ္လည္း အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိမူ ဤလူတုိ႔ျပည္၌ ေဟာၾကားေတာ္မမူေပ။ ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံး (ရက္ေပါင္းကုိးဆယ္ခန္႔) ေဟာၾကားရမည့္ ဤအဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ႀကီးကုိ ဤလူတုိ႔ျပည္တြင္ ေဟာၾကားရန္ မေလ်ာ္ဘဲျဖစ္ေနသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားႏုိင္သည္ဆုိဦးေတာ့ နာၾကားၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ လူပရိသတ္တုိ႔တြင္ နာၾကားႏုိင္ရာေသာ ဣရိယာပုထ္ကား မ႐ွိေပ။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ မျပတ္ သုံးလတာကာလပတ္လုံး နာၾကားဖုိ႔မဆုိထားႏွင့္ လူတုိ႔အေနျဖင့္မူ သုံးရက္ပင္ မထတန္း နာၾကားႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္။

ယခုမ်က္ေမွာက္ ဓမၼကထိကတုိ႔ သုံးနာရီခန္႔ ေဟာၾကားလွ်င္ပင္ တခ်ဳိ႕တရားနာပရိသတ္တုိ႔မွာ ငုိက္သူငိုက္၊ ထျပန္သူျပန္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္တုိ႔ျပည္၌ နာရီပုိင္းမွ်သာ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ တာ၀တႎသာ နတ္တုိ႔ဌာနကုိလည္းေကာင္း၊ ဤမွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္မ႐ွိဘဲ နာၾကားႏုိင္ေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာပရိသတ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ္မူ ၿပီးလွ်င္ ဤအဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ႀကီးကုိ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!