မၾကာဂင္ ဆိတ္ဝံစားဖုိ႕ ေကာင္းသည့္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သတင္း၂ခု ေတြ႕တယ္။ ပထမက မတ္လ၂၇ရက္ ေတာ ္လွန္ေရးေန႕၊ သူနက္အၿပဳိင္ တပ္မေဒၚေန႕ လုပ္အူးမွာမုိ႕ ဘာနာမည္လဲ၊ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ဗုိလ္ရႈခံစင္ျမင့္ထက္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္ဖြက္မ်ား အေလးၿပဳမႈ ဘယ္သူခံမလဲ။ ၿပီတဲ႕ အဆုိးဓျမလက္ထက္ သမဒဘေၿပာင္တက္တယ္။ ဒီႏွစ္ ဘယ္လုိလဲ၊ အရပ္သား သမဒၾကီး တက္မလား၊ ႏုိင္ငံေဒၚအိ အတုိင္ဗင္ခံပုဂ္ဂုိလ္ ဘယ္ေနရာေနမလဲ။ အဓိက ျပသနာက အရပ္သားကုိ စစ္သား အေလးၿပဳ မၿပဳ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အႏုိင္ရၿပီး မ ်ားမၾကာခင္ ပါတီဥကဌ ကာခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရဦးတင္ဦး အထိမ္းအမွတ္ေန႕ နာမည္ကုိ တပ္မေဒၚေန႕မွ ေတာ ္လွန္ေရးေန႕သုိ႕ ျပန္ေၿပာငး္မည္ ေျပာဖူးတယ္။ ယခင္က မတ္လ၂၇ရက္ေန႕သည္ တုိင္းရင္းသား ၿပည္သူအားလုံးနဲ႕ ဆုိင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕၊ ဒါကုိ ဦးေနဝင္းမွ တပ္မေဒၚေန႕လုိ႕ စစ္တပ္ကုိ အပုိင္ေပးသနားခဲ႕တာ။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကလည္း ေလမ်ားပီး လာဘ္ေတြ႕ နဲတာမုိ႕ နာမည္ေျပာင္းမွာ ေလထဲ ေပ ်ာက္အူးမွာပါဖဲ။ တႏွစ္သား ဒီမုိကေရစီနည္းက ် ေရြးခ်ယ္ခံ အရပ္သားအစုိးရနဲ႕ အာဏာလာဘ္လႊတ္ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ စစ္တပ္သေဘာထား သရုပ္သကန္ ျမည္းစမ္းဂြင့္ ရမည့္ေန႕ဆိုလည္း မမွားဘူး။ ၾကည့္တာေပါ႕ ဒီခ်ဳပ္ဘယ္လုိ အရွက္ေၿပ ဆင္ေျခေပးမည္လဲ၊ ေစာင္စစ္တပ္ ဘယ္လုိ ၿပဳမူမည္လဲဆုိဒါ။။။

ေၾကာင္အကဲခတ္ ေမွာင္ဆြဲလွပ္

ေနာက္တခု… ဧၿပီလဆန္း က ်င္းပမည့္ ဂ ်ားၿဖတ္ေရြးေဂါက္ပြဲ။ လႊတ္ေတာ္၃ရပ္ ၁၉ေနရာအတြက္ ရန္ကုန္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္တုိ႕မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကမယ္။ စပ္ဆက္လုိ႕ ၿပီးတဲ႕ အေထြေထြေရြးေဂါက္ပြဲမွာ မဲလိမ္မဲခုိး သဒင္းၾကီးတဲ႕ လားရႈိးအမတ္ ဖြတ္ဒုသမဒ စုိင္းေမာက္ခမ္း (ခ) စုိင္းမဲခုိး သတင္းဘာမွမၾကား။ ေရြးေကာ္မွာ ဘယ္လုိညွိလုိက္သလဲ။ ကုိးကုိးကၽြန္းမဲဆန္ဒနယ္ေရာ ဘယ္လုိလဲ။ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ ရက္ပုိင္းအလုိမွ ေပးသြားတယ္။ အဲဒီနယ္ ထုိင္ခုံအားလုံး ဖြတ္အမတ္မ်ား မတရား အႏုိင္ယူတာ အထင္အရွား။ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္လဲ မတရားဘူး၊ ေကာ ္မရွင္ တင္မယ္၊ တရားစြဲမယ္ ေျပာတယ္။ ခုေတာ႕ ဘာသံမွ မၾကား။ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်က စစ္တပ္နဲ႕ ညွိလုိက္တယ္။ အဲဒီနယ္သည္ စစ္အေျခစုိက္စခန္းနယ္မုိ႕ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕ စစ္တပ္သည္ ေပးမလႊတ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားရုံး အားလံုးသည္ စစ္တပ္လက္ဝယ္ရွိရမယ္လုိ႕ တင္းတင္းမာမာ ေၿပာထားလိပ္မယ္။ ဒီေတာ႕ ေလပဲ ရွိတဲ႕ဒီခ်ဳပ္ ေလစားပီး ေလေလ ်ာ္ခံရလုိက္မွာေပါ့။ မူနဲ႕ပတ္သက္လ ်င္ အေလ ွွ်ာ႕မေပးဘူးဆုိတဲ႕ ဘြားေဒၚလည္း သားတုိ႕သာမီးတုိ႕ရယ္ သည္းခံလုိက္ပါ ေလေျပထုိး ပီးလုိက္မွာေပါ့။ သူပဲ စကား အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာေနတာ။ (ႏုိင္ငံေရးပါပဲ… )

ဂ ်ားၿဖတ္ပြဲ လူသိပ္ ဆိတ္ဝံစားပုံမရ၊ ထူးျခားမႈ ရွိမလာႏုိင္လုိ႕လဲ ၿဖစ္မယ္။ အမ်ားစု အႏုိင္ရပါတီ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ မွန္တယ္၊ သိပ္ထူးလာမည္ မဟုတ္။ သူ႕အတြက္ အရင္းနဲ႕ အရႈံးေလးပဲရွိမည္။ ပုိထြက္လာမည့္ေနရာက ရွမ္းေတာင္ပုိင္း နယ္အခ်ဳိ႕နဲ႕ ရခုိင္ အမ္းျမဳိ႕နယ္ ရွိတယ္။ ရႈ့ံးရင္ အရွက္ကြဲ၊ ႏုိင္ရင္ ဆက္လာဘ္မေထာင္ႏုိင္မယ္။ ေနာင္၄ႏွစ္ သက္တမ္း က ်န္တာမုိ႕ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး သူ႕မွာ ရွိေနတယ္။ ရႈံးလ ်င္ေတာ႕ ပါတီတြင္း အေၿပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရေလမလား။ အၾကိတ္အနယ္ ၿပဳိင္ရမည့္ ရွမ္းနဲ႕ရခုိင္ ၿပည္နယ္အစုိးရမ်ားကေတာ႕ လူနည္းစု အမတ္အင္အားနဲ႕ ေျခဥေက ်းဇူးေၾကာင့္ တက္လာတာဆိုေတာ႕ ရႈံးလဲ အၿပစ္တင္ရန္ ခက္တယ္။

ၾကံ႕ဖြတ္နက္ ေဒသဆုိင္ရာ အေျခစုိက္ပါတီမ်ား ဥပမာ ဦးခြန္ထြန္းဦး ရွမ္းပါတီ၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရခုိင္ပါတီတုိ႕အတြက္ အေရးပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ဖြတ္ပါတီ၏ အင္အား၊ မဲေထာက္ခံမႈကို နီးနီကပ္ကပ္ ၿမင္ရမည့္ပြဲပဲ။ အရင္ပြဲမွာ ဖြတ္ပါတီ ႏုိင္တာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေၿပာင္းေရႊ႕ခ်ထားတဲ႕ တပ္မဲ၊ သူတုိ႕ျခင္း လာဘ္ဝါးရုိက္ထားတဲ႕ ဘိန္းကုန္သည္ ျပည္သူ႕စစ္ ဖိအားေၾကာင့္လုိ႕ ယူဆခ်က္မ်ားရွိတယ္။ ေရြးေကာ္ကလဲ စစ္တပ္မွ ခန္႕သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက စစ္တပုိင္းဘေၿပာင္အစုိးရ၊ စစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ႕နယ္ေျမ ဘာလုိေသးလဲ။ ဒီတခ်ီေတာ႕ စစ္တပ္ရွိတာလြဲလုိ က ်န္တာမတူေတာ႕။ ဒီလုိ အေၿပာင္းအလဲမွာ ဖြတ္ပါတီ အႏိုင္ရမည္ဆိုလ ်င္ ေမ ်ွာ္လင့္ခ်က္ရွိဆဲ၊ အေျခအေန မဆိုးေျပာရမည္။ တနည္းအားၿဖင့္ အာဏာၿပဳတ္ ဖြတ္ လားရာ သိရမည့္ ပြဲပဲ။ မဆလ တၿဖစ္လဲ တစညလုိ ရွိတဲ႕အထုပ္ ၿဖည္စားသြားရေတာ႕မလား မၾကာဂင္ သိရပါမည္။ ကံအေၾကာင္းမလွလ ်င္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး မဲရႈံး တစညပါတီကို စစ္တပ္ စြန္႕ခြာသလုိ အလားတူ ကံၾကမာပါ ၾကဳံေတြ႕ရမည္။ ဟုတ္လ ်င္ေတာ႕ ဦးေနဇင္လတ္တုိ႕ မ်ဳိးညီ မ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ အန္ဒီပီ စင့္လွီးေခြးေမ ်ွာ္သလုိ ေမ ်ွာ္ေပေတာ႕။ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအေနနဲ႕ ဆုလာဘ္အၿဖစ္ ျပည္တြင္းထက္ ၿပည္ပမွ အသိမွတ္ၿပဳမႈ ရဖြယ္ရွိပါ၏။

 

ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ၿဖစ္အတတ္ေဟာ အၾကားအျမင္ရ ၾဆာေၾကာင္ၾကီး

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF