ဂ်ဴလုိင္၉ရက္ေန႕ USAID နဲ႕ပူးေပါင္းက ်င္းပတဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ််ဳပ္ေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ မရွိေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ကာခ်ဳပ္သည္ ရုံးလုပ္ငန္းဗ်ဴရုိကေရစီအရ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္အဆင့္သာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိ႕ အေရးယူေပးရန္ စစ္တပ္မွတုိင္ၾကားေၾကာင္း သတင္းတက္လာတယ္။ စစ္တပ္ေလာ္ဘီေတြဆုိတာ အဆီဗူးခါ နာလုိက္တာ ဘယ္ေၿပာေကာင္းမလဲ။ ဒင္းတုိ႕ ဘုရားေလာက္နီးနီး သတ္မွတ္ခီ်းပထားသူကုိ မင့္ဟာက ေက်င္းထုိင္ဘုန္းၾကီး သာသာပါကြာ ေျပာလုိက္ေတာ႕ ထုံးစံအတုိင္း ရုိးရာမပ်က္ ဆဲဆိုတုံ႕ျပန္ ရန္လုပ္ၾကတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအရ ၾကည့္လ်င္ ထူးျခားတယ္ ဆိုရမယ္၊ အာဏာရတာ တႏွစ္ေက်ာ္လာျပီး ဘာမွ မယ္မယ္ရရ ျပဳၿပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ႕ စစ္တပ္မ်က္ႏွာ အျငဳိအျငင္မခံရဲတဲ႕ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္းအသစ္ ၿဖစ္ေပမလား။ ရဲနဲ႕တရားရုံေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ ကြပ္ကဲသြားမည္၊ ေခတ္နဲ႕မညီ မမွ်တတဲ႕ ဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သြားမည္လဲ ေျပာထားေတာ႕ တုိက္ဆိုင္တာေတာ႕ မၿဖစ္ႏုိင္။ မဘသကုိလည္း အၿပီးဖ်က္သိမ္းဖို႕ ဇူလုိင္၁၅ရက္ေန႕ ရာဇသံေပးထားတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယန္းဒရားကုိ စတင္ကုိင္တြယ္ၿပီလုိ႕ အေကာင္းဖက္က ယူဆပါ၏။
ေယဘူယ် သတငး္ေလာက္သာ သိရလုိ႕ ဘာရယ္လုိ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ေစာလြန္းေနတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကြီးၿဖဳိးေျပာတဲ႕ ကာခ်ဳပ္သည္ ညႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္လုိ႕ အလြတ္တန္းေျပာဆိုခ်က္ကုိ ခြဲၿခမ္းၾကည့္မယ္။
အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (ကာခ်ဳပ္) အထက္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးရွိတယ္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးလဲ ရွိႏုိင္တယ္။ ကာခ်ဳပ္သည္ စစ္ေရးစစ္ရာ၊ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ တာဝန္ခံျပီး ကာဝန္သည္ တပ္ကုိ စီမံခန္႕ခြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိ တာဝန္ခံေၿဖၾကား၊ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ အစီရင္ခံရတယ္။ ဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးေအာက္ တဆင့္နိမ့္တာ ဘယ္သူလဲ…. ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ပါ။ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကုိ ညႊန္ခ်ဳပ္ထက္ စီနီယာလုိ႕ သတ္မွတ္လ်င္ ကာခ်ဳပ္သည္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္အဆင့္ေပါ့။ စစ္တပ္လုိပဲ အင္အားသိန္းခ်ီတဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ကုိ ျမင္ၾကည့္ပါ။ သူ႕ရဲ႕အဆင့္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ညႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ သမတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တုံးက ရဲခ်ဳပ္ကုိ ၿပည္ထဲေရး ဒုဝန္ၾကီးအဆင့္ေပးဖူးတယ္။
ၿမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းမွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပခံရတဲ႕ စစ္တပ္အရာရွိအဆင့္သည္ ၾကယ္သုံးပြင့္ ဗုိလ္ၾကီးမွစတယ္။ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္း ဦးစီးအရာရွိနဲ႕ တန္းတူတယ္။ ဗုိလ္ၾကီး = ဦးစီးမႈး၊ ဗုိလ္မႈး = လက္ညႊန္၊ ဒုဗုိလ္မႈးၾကီး = ဒုညႊန္၊ ဗုိလ္မႈးၾကီး = ညႊန္မႈး၊ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ = ဒုညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ = ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး = ျမဲဝန္၊ တုိက္ရုိက္ တန္းညွိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ဒုဝန္ၾကီးပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးရာထူးဆုိတာ အလကားေသာက္ပုိ ဆန္မရွိဘဲ ေစာင္စားၾကီးတာ။ ရႈပ္ေထြးေစတာက ႏုိင္ငံၾကီးထဲ ႏုိင္ငံေလးေဆာက္၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ႕ အရပ္သားအစုိးရနဲ႕ စင္ျပဳိင္ စစ္တပ္ေနရာယူထားတာ။ ရပ္ကြက္ထဲ လူမုိက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနဲ႕ ပုခုံးျခင္းယွဥ္္ အသိမွတ္ျပဳ ခံခ်င္တယ္။ စစ္အစုိးရေခတ္အဆက္ဆက္ ငါတုိ႕တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးတုိက္တာ ဟစ္ေၾကြးျပီး ဗုိလ္ၾကီးနဲ႕ လက္ညႊန္ ဒုညႊန္၊ ဗိုလ္မႈးနဲ႕ ဒုညႊန္ ညႊန္မႈး၊ ဒုမွူးၾကီး မႈးၾကီးနဲ႕ ဒုုခ်ဳပ္ ညႊန္ခ်ဳပ္ တက္လုပ္ၾကေတာ႕ အစဥ္အလာမွာ ညႊန္ခ်ဳပ္သည္္ ဗမက အဆင့္ေလာက္သာ ၿဖစ္ေနတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခဥအရ စစ္တပ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးသည္ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ဒုခ်ဳပ္ေအာက္ ေရာက္ေနတာ ထုံးစံမညီ။ ကာဝန္သည္ တပ္ခ်ဳပ္ အထက္မွာ ရွိရမည္။ တာဝန္ရွိမႈျခင္း တူခ်င္ေတာင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ျပယုဂ္ တူခ်င္လုိ႕မရ။ ႏုိင္ငံေရးသည္ တုိင္းျပည္အေရးရာ အားလုံး၏ အထက္တြင္ ရွိသည္။
တဖက္က ေတြးျပန္ရင္ အလုပ္သေဘာ သဘာဝျခင္း မတူတာထည့္ စဥ္းစားရမယ္။ အနီးစပ္ဆုံးမွာ ဗဟုိဘဏ္ရွိတယ္။ ယခင္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ဗဟုိဘဏ္ ဥကထသည္ ညႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္၊ (စစ္တပ္ ဘယ္လုိမွ ဝင္မလုပ္ႏုိင္တဲ႕ ပညာရွင္ အရပ္သားေနရာမုိ႕ တမင္ႏွိမ္ထားတာထင္ရဲ႕)။ အခုေတာ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ကေန ခြဲထြက္ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၿဖစ္သြားျပီ။ အစုိးရကက္ဘိနက္ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕ဝင္လားဆုိေတာ႕လဲ မဟုတ္ဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးမူဝါဒနဲ႕ ကုိက္ညီေသာ ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ ကုိင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ထင္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္တဲ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ႕ ဗဟုိဘဏ္ ပါဝါသိပ္ၾကီးတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ ေငြေၾကးမူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးတယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမွာေတာ႕ အစုိးရ အရိပ္အာဝါသ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ မၿဖစ္ႏု္ိင္ဘူး။ စစ္တပ္ကုိ ဗဟုိဘဏ္လုိ ရႈျမင္မယ္ဆုိလ်င္ေတာင္ စစ္တပ္အၾကီးအကဲသည္ အစုိးရမွ ခန္႕အပ္ လႊန္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေသာ ဝန္ထမ္းအၾကီးအကဲထက္ မပုိရပါ။ လြန္ေရာကၽြန္ေရာ ဝန္ၾကီးအဆင့္ေပါ့။ ဒါကို ကုိယ္ေနရာကုိယ္မသိ အမဲရုိး ဟင္းအုိးမွ အားမနာ တရားတေဘာင္စြဲဦးမတဲ႕။
ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ေတြမွာ တပ္ခ်ဳပ္ဆုိတာထက္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးသဘာပတိအဖြဲ႕ထားတယ္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား တလွည့္စီ ဥကထလုပ္ သမတကုိ တာဝန္ခံတယ္။ သမတမွာ ခန္႕အပ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၊ ထုတ္ပယ္ခြင့္ အာဏာရွိတယ္။ လတ္တေလာ ၿဖစ္ရပ္မွာ တူရကီႏုိင္ငံ ဥပမာရွိတယ္။ အစဥ္အလာ ပါဝါသိပ္ၾကီးတဲ႕ တူရကီစစ္တပ္ကုိ ေရြးေကာက္ခံသမတက အမိန္႕ေပးအုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ ထိပ္ပုိင္းစစ္အရာရွိေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္တာ။ ေၿပာခ်င္တာ ညႊန္ခ်ဳပ္မလုပ္ခ်င္လုိ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ သီးျခားရွိေတာင္ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစုိးရအဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ လက္ေအာက္ ရွိတယ္။

ၿဂဳိလ္ရုပ္နဲ႕ ဗိုလ္လုပ္

စပ္ဆက္သတင္းအေနနဲ႕ ဂ်ာနယ္သတင္းတခုမွာ ကာခ်ဳပ္နဲ႕ဒုခ်ဳပ္ ပင္စင္သက္တမ္း တုိးတဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ကြပ္ညွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမထြန္းဦး (အဲတုံးက စရဖခ်ဳပ္ ဒုဗခက၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တုံးက သတင္းၿဖစ္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္းနဲ႕အညီ သူတုိ႕႔ပင္စင္အသက္ကုိ ၅ႏွစ္တုိးလုိက္တာ၊ အမွန္က တပ္ခ်ဳပ္သည္ ၆၀ေက်ာ္ျပီ ပင္စင္သြားရမယ္) က တပ္နဲ႕ရဲသည္ ႏုိင္ငံ႕ဝန္ထမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ေရြးေေကာက္ပြဲ အာဏာရလာတဲ႕ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ သေဘာထား မသိရပါ။ သက္တမ္းတုိးတာ ညွိႏႈိင္းထားတယ္ ထင္ရေပမဲ႕ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ဟုတ္မဟုတ္ အေပၚ အစုိးရသေဘာထား ပြင့္လင္းမႈမရွိ။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္လုိ ႏွာေစးႏႈတ္ပိတ္ေနတယ္၊ ဒီမုိကေရစီေနာင္ေရးအတြက္ သိပ္အန္ဒရာယ္ၾကီးမားလွတယ္။ အခန္႕မသင့္လ်င္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ သမုိင္းတရားခံ အမႈတြဲသြားမည္။
ႏုိင္ငံဘတ္ဂ်က္မွ လခ၊ ခံစားခြင့္ စတာေတြ ယူျပီး ႏုိင္ငံ႕ဝန္ထမ္း မဟုတ္ဆုိေတာ႕ ဘာေကာင္ေတြလဲ မသိ။ ခုရႈပ္မွ ေနာင္ရွင္း အမႈိက္ကစ ျပသာဒ္ မီးမေလာင္ခင္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ရွင္းသင့္သည္။ စစ္တပ္မွ အရပ္သားအစုိးရကုိ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္း ၾကည့္ေနတာမဟုတ္။ ျံခံထဲကၾကက္ ဘယ္အခ်ိန္ ရုိက္သတ္စားစား ရတယ္ လြတ္ထားတာ။ ေတာင္းထဲ ျပြတ္သိပ္ထည့္ထားရာကေန ဝဝၿဖဳိးၿဖဳိး အသားတုိး ခ်က္စားဖုိ႕ ျခံထဲပုိ႕လုိက္တယ္။ သူလဲ သူ႕ဗ်ဴဟာ ကုိယ္လည္းကုိယ့္ ပရိယာယ္မုိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကြးေၾကာ္သံ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ” ကတိအတုိင္း ၿခံစည္းရုိး တံတုိင္း မဖ်က္ႏုိင္ေတာင္ တံတုိင္းခ်ဲ႕ဖုိ႕ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။
ကြီးၿဖဳိး ကြီးၿဖဳိး    ဒုံး ဒုံး…….
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF