အယံုအၾကည္မရွိသမၼတ

သမၼတထရမ္႔အာဏာရသည္မွာ ၆လေက်ာ္ရွိေပျပီ။
ရုရွန္းတို႔ႏွင့္ရႈပ္ထားသမွ် လႈပ္ေလေပၚေလျဖစ္ကုန္၍ သူ႔ချမာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ရွာ ရွင္းလင္း/ျဖဳတ္ထုတ္ပြဲၾကီးမ်ားႏွင့္သာ လံုးလည္လိုက္၍ေနပါသည္။
ဟိုလိုရွင္း၍ဒီလိုေပၚ ဒီလိုရွင္းကာဟုိမွာေပၚႏွင့္ ေရွ႔ဖံုးေနာက္ဖိ ေဘး၌ပြင့္ကုန္၏။
ဟိုးယခင္ ၀ါးတားဂိတ္ခိုး၀င္မႈအေရးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ရသည့္ သမၼတရစ္ခ်က္နစ္ဆင္လမ္းစဥ္လုိက္ကာ ဖြင့္ေဖၚမီဒီယာတို႔အား ရန္သူအျဖစ္”ခ်”ေပရာ ခ်ခံရသည့္သူမ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒအရအကာအကြယ္ရထားသည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ ခိုင္ျပီးသူမ်ားျဖစ္ေန၍ (သမိုင္းအစဥ္အလာအရ) တိုက္သူသာ မူးလဲမည့္သေဘာျဖစ္သည္။
သို႔ႏွင့္ သမၼတၾကီးချမာ ႏိုင္ငံ့အေရးျဖစ္ေသာ သူကတိထားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒအသစ္ျပန္ဆြဲေရး၊ အခြန္စနစ္ျပင္ဆင္ေရး၊ ယုတ္စြအဆံုး ကမၻာႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားပင္ ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ႏိုင္ ခံစစ္ႏွင့္ ခ်ာခ်ာလည္ေနပါသည္။
ဤအတိုင္းဆက္သြားပါလွ်င္ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ယံုမက လူပါထြက္ရေတာ့မည့္သေဘာတည္း။
ရစ္ခ်က္နစ္ဆင္ေခတ္က အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္သြင္းျခင္းမွသည္ ႏႈတ္ထြက္ရသည္အထိ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့သည္ဆိုၾကေပရာ ယခုသမၼတ မည္မွ်ခံမည္နည္း။

အခ်စ္မ်ားႏွင့္ရုရွားမွ From Russia with Love

မည္သို႔ဆိုေစ။ သမၼတထရမ့္သည္ ေပးထားသည့္ကတိမ်ားတည္ေအာင္ၾကိဳးစားသည္။ ပထမရက္၁၀၀အတြင္း၌လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္အပါအ၀င္ အကုန္တက္ေနေပရာ သူ႔ေပၚလစီ မွန္ေနသည္ဟုပင္ဆိုရမည္။ အေမရိကန္တို႔ကမၻာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ကမၻာ့ပုလိပ္ရာထူးမွမူကားေလွ်ာက်သြားဟန္ရွိေသာ္ျငား သမၼတရည္ရြယ္မွန္းထားဟန္တူေသာ ရုရွားျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပလာကာ ကမၻာအားပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ဆရာလုပ္ႏုိင္ပါလွ်င္ သမိုင္းတြင္မရွိေသးသည့္ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းၾကီးတခုပင္ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေကာင္းသည္။
အမွန္တကယ္တြင္လည္း ရုရွားျပည္သည္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံေခတ္လို ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေတာ့ပါေခ်။ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ အေမရိကားျပည္ႏွင့္  ဆင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပင္မဟုတ္ပါလား။
သယံဇာတေပါေသာ ရုရွားျပည္ႏွင့္ နည္းပညာျမင့္ေသာ အေမရိကားျပည္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါလွ်င္ ေျမကမၻာေက်ာ္၍ အျခားျဂိဳလ္မ်ားအထိေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ တမံု႔။
သို႔ျငား .. ရုရွန္းစပိုင္တို႔အစြမ္းျဖင့္အေမရိကန္၏အရင္းအျမစ္တို႔သာ ရုရွားျပည္ဆီပါသြားပါလွ်င္ “အမွ်”ေပးၾကရမည္ျဖစ္၍ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ ကမၻာ့သိပၸံနည္းပညာတို႔ အညႊန္႔သစ္တက္လာပါလွ်င္ကား”သာဓု”ေခၚပါေလ။

အာဏာရ တဆယ့္ခုႏွစ္လ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အာဏာရသည္မွာ၁၇လရွိပါျပီ။
အေျခခံဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာသမၼတမျဖစ္မူပဲ သမၼတအားၾကိဳးဆြဲေနရာယူ တဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ရေပရာ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံျခင္း အဆင့္ဆင့္တို႔ ေလွ်ာ့ရဲေပ်ာ့ျပဲကုန္သည္ ျမင္ရပါ၏။
အာဏာပါ၀ါကုိ ပါတီဥကၠဌရာထူးဘက္မွယူ၍ ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းျပဳရေပရာ ပါတီၾသဇာသည္ အစိုးရအေပၚလြန္စြာလႊမ္းမိုးလာသည္ကို သတိထားမိသည္။ သို႔ႏွင့္ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈတို႔ ခြ်တ္ေခ်ာ္ကုန္သည္ေျပာရမည္။
လက္ရွိႏိုင္ငံအေျခအေနၾကည့္လွ်င္လည္း စီးပြားေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးတို႔တြင္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားမေပၚလာေသး။ သည္းခံ၊သည္းခံ သည္းခံရင္းႏွင့္ပင္ ရွိသမွ်အညႊန္းကိန္းတို႔ ထိုးက်ေနေပရာ မဟာဗ်ဴဟာစတ်က္တဂ်ီ၊ မူ၀ါဒေပၚလစီတို႔ မွားယြင္းေနသည္ေျပာလွ်င္ လြန္မည္မထင္။
မမုန္း၍ေျပာသည္မွတ္ပါေလ။

ေက်ာရိုးမပါ၊ ေသြးသန္႔မရွိ

သမိုင္းလွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဟူသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးမွ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္အရ နယ္နမိတ္ေျမအတိအက်ႏွင့္တိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေမြးဖြားေပၚလာသည္ေျပာရမည္။
၁၉ရာစုအတြင္း ေၾကးစားစစ္သားမ်ားႏွင့္ ၃ၾကိမ္စစ္ခင္းျပီး ျမန္မာျပည္ကို အေရွ႔အိႏိၵယကုမၸဏီမွသိမ္း၍ အဂၤလိပ္ဘုရင္မဗစ္တိုးရီးယားအား ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးပစ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ဟူသည္ အိႏိၵယျပည္ေအာက္မွတိုင္းေဒသတခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၅တြင္မွ အဂၤလိပ္တို႔ ” Government of Burma Act” ျဖင့္ခြဲထုတ္ေပး၍ တိုင္းျပည္တခုအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရလာသည္ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာဥပေဒေက်ာရိုးသည္ပင္ The Indian Contract Act, 1872 ေအာက္မွတဆင့္သြားထားရေပရာ အဂၤလန္ဥပေဒပါေမာကၡ Andrew Burrows ၏စကားအရဆိုလွ်င္ “a legal system without legal textbooks” ျဖစ္ပါသတည္း။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ကိုလိုနီဘ၀တြင္ ျမန္မာျပည္၌ တိုင္းရင္းသားလည္းမရွိ၊ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ႏွင့္ အိႏိၵယသားတို႔အမ်ားစုျဖစ္လာေသာ ေျပာင္းခိုသူ( Immigrant) တို႔တိုင္းျပည္တည္း။
ဤသည္ကို ၁၉၂၇တႏွစ္ထဲတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတခုတည္းမွ ေျပာင္းခိုသူ ၄၂၈၃၀၀ေယာက္ ၀င္လာကာ ထိုအခ်ိန္အေမရိကျပည္ နယူးေယာက္မွ ျပည္၀င္ဆိပ္ကမ္းမွစာရင္းကိုေက်ာ္လြန္သြားသည္ကျပသည္။ ထိုေခတ္တႏိုင္ငံလံုးတြင္မွ လူ၁၃သန္းမွ် လူဦးေရရွိသည္ႏွင့္ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ေစလိုသည္။
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၉၁ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အိႏိၵယသား ၅၄.၃%ျပထားကာ ၁၉၃၁သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္ခရိုင္တြင္ အိႏိၵယသား ၅၃%ျပထားသည္။ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ သိန္းခ်ီ၍ အေျခခ်လာၾကရာ ခ်ိဳင္းနားျပည္မွ ခ်ိဳင္းနီးစ္မ်ားမပါေသး၊
အဆိုပါ ေျပာင္းခိုအေျခခ်သူတို႔သည္ မူလေဒသသားတို႔ႏွင့္ လူ႔သဘာ၀ယူၾကမ်ိဳးေပါင္းစပ္ၾကသည္ျဖစ္ေပရာ ႏွစ္၁၀၀ခရီးတြင္မ်ိဳးဆက္ ၅ခုရွိသည္ထားဦး ယခုေခတ္ျမန္မာတို႔တြင္ ေျပာင္းခိုသူတို႔၏ ဗီဇေသြးမည္မွ် ေရာေထြးဆက္စပ္ေနမည္ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသား၀တ္စံုျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္အက်ီ ၤစတစ္ေကာ္လာအေပၚမွ ခ်ိဳင္းနားဇာတိတိုက္ပံု၊ အိႏိၵယမူလ ပုဆိုးႏွင့္  တို႔ျဖင့္ေတြးၾကည့္ဒက္ထိသိႏိုင္ပါမည္။
ျမန္မာဟူသမွ် ေျပာင္းခိုသူတို႔ႏွင့္အမ်ိဳးမကင္းၾကသည္တြင္ ဦးေဆာင္အင္အားၾကီးအုပ္စုတခု လူ႔ျမိဳ႔ျပသဘာ၀အေလွ်ာက္လိုလာသည္။ ထိုတြင္ သာသနာေရးကို ေရွ႔တန္းတြန္းတင္ဤ အဓိကေက်ာရိုးးျပဳရန္ၾကိဳးစားၾကေပရာ အမ်ိဳး၊ဘာသာစကားတူလွ်က္ သာသနာမတူသူမ်ား တြန္းဖယ္ခံရလွ်က္ ပြန္းပဲ့တြန္းတိုက္လွ်က္ရွိေသာ ယခုေခတ္ျမန္မာကို ျမင္ရပါသတည္း။

အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာျပည္ေနသူတို႔အား “Semi-Hindooised Aboriginees.” ဟုေခါင္းစဥ္ေပးထားရာမွ ဘာသာစကားအလိုက္ အမ်ိဳးခြဲျခင္းကို ၁၉၀၀ျပည့္(လူဦးေရ ၁၀သန္း)မွစ၍ စမ္းသပ္လုပ္ၾကည့္ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ထိုစဥ္မွစ၍ န၀တေခတ္ ၁၉၈၈ေရာက္ေသာ္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ိဳးရွိသဗ်ဟုဆိုပါသည္။
ရာစုႏွစ္တခုစာသမိုင္းႏွစ္အတြင္း အေမရိကားထက္ ေျပာင္းခိုသူအခ်ိဳးမ်ားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေျမ၀ယ္ ေသြးသန္႔တိုင္းရင္းသားဟု ခြဲထုတ္ရန္သင့္သေလာ၊ မွန္သေလာ ေတြးၾကည့္ၾကေစခ်င္သည္။ ဘိုးဘြားဘီဘင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနေသာ အိႏိၵယန္း၊ခ်ိဳင္းနီးစ္ ဇာတိႏြယ္မ်ားအား ျမန္မာလူမ်ိဳးအမည္မေပးျခင္းသည္ တရားသေလာ မွန္သေလာ စိစစ္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုတို႔တြင္ ေသြးဗီဇသန္႔မရွိစေကာင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။  ဤမွ်ေသြးေႏွာေနသူတို႔အား ဗီဇအုပ္စုခြဲထားကာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ထႏိုင္သူတိုင္းအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနပါလွ်င္ မျပီးဆံုးႏိုင္ရွိေပေတာ့မည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဦးစားေပးအား ပစ္ခ်၍ စီးပြားေရးလုပ္ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။

ေရာင္နီေလးေမွ်ာ္လင့္

ဦးေန၀င္းေခတ္မွသည္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က ၀န္ထမ္းေလာက အစိုးရယႏၵယားအားဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ထားေလဦး။ ယခုတႏွစ္ခြဲကာလတြင္ ေရာင္နီေလးေတာ့ျမင္သင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။
တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၀တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏မူလအသက္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္ေရြးခံႏိုင္သည့္အခြင့္ထူးတခုရခဲ့ဖူးသည္။
ထိုေခတ္အခ်ိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး(အျငိမ္းစား)ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ (၂၀၁၅ကဲ့သို႔ပင္) ခြက္ခြက္လန္ရံႈးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေပၚလစီမ်ားေပ်ာက္ကာႏိႈင္းယွဥ္စရာမရွိျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းသည္။
ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအသံမ်ား မက်ယ္ေလာင္၊ တိုင္းရင္းသားသူပုန္မ်ား ျခံမခုန္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ယခုထက္အသက္ ၅ႏွစ္ငယ္ေသးကာ ပို၍စြမ္းႏိုင္ပါဦးမည္။
(အနည္းဆံုး) ယခုေခတ္အေျခအေနကို လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ကထဲက ရျပီးျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ထုိသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မျပိဳင္ဟူေသာ ဗ်ဴဟာကို ခ်ခဲ့သူတို႔အား ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဖက္မွခြာထုတ္ခါ ေနာက္ေနာင္မသံုးေတာ့မူ၍ ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းတခုထူေထာင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံခ်စ္သူၾကီးမ်ားၾကားတြင္ ထာ၀ရရန္သူ/မိတ္ေဆြမရွိစေကာင္းရယ္ပါ။

အျပင္လူ 外人

ဟိုတခ်ိန္၂၀ရာစုေႏွာင္းပိုင္းက ခ်ိဴင္းနားျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ့သူတို႔ကို တိုင္းျပည္သစၥာေဖါက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ကန္ထုတ္ မုန္းတီးခဲ့ၾကဖူးသည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေပၚလစီေကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပန္ၾကြလာေသာ ခ်ိဳင္းနားျပည္သည္ ထိုသူတို႔အင္အားကိုျပန္ရေအာင္ယူကာ ယခုေခတ္\စူပါပါ၀ါျဖစ္လာေသာ ခ်ဳိင္းနားျပည္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ကို ေရွ႔တြင္စံျပလုပ္ျပထားလွ်က္ရွိပါ၏။ ရွိပါ၏။ ရွိလွ်က္ ျမင္လွ်က္ ၾကားလွ်က္ႏွင့္ အတုမယူႏုိင္ျခင္းသည္လည္း မွားယြင္းျခင္းတပါး။
၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ အျခားတပါးႏိုင္ငံသားခံယူထားသူတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလိုအေလွ်ာက္ပ်က္ျပယ္သည္ဆိုထားေပရာ ျပည္ပေရာက္မ်ား ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္၍ေဆြးေႏြးတိုင္းသာ ေအာက္ဆိုက္တာ (Outsider) ျဖစ္လွ်က္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားကို ဂိုင္းဂ်င္း(အျပင္လူ)ဟု အမည္သမုတ္ကာ တုိင္းျပည္အေရးရပ္ရြာေရးတို႔သာမက မူလအလုပ္လုပ္ရာေပၚလစီပိုင္းေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကပါ ပ,ထုတ္သည္။ ထုိသေဘာတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္လွ်က္ႏွင့္ ၈၂ဥပေဒအရ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ မဆိုင္ေရးခ်မဆိုင္ဟူပါသတည္း။

ေနာက္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၂၀တြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္တို႔ပါတီေထာင္ ၀င္ျပိဳင္ေရြးခံမည္ၾကားရပါ၏။ ပါတီအမည္သညာတြင္စရာကား ေရြးျမဲေရြးဆဲတည္း။ မည္သို႔ဆိုေစ.. ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾက(ရ)ေသာ ျမန္မာထုကို စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ၾကပါရန္ေလးေလးနက္နက္တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသူတို႔တြင္ ဘ၀အသိသညာသာမက တကၠသိုလ္ပညာ၊ ေငြေၾကးရံပံုေငြအျပင္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းတို႔ပါလာပါမည္။ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ငါးပံုတပံုမွ် မိခင္ႏိုင္အျပင္ထြက္ထားေပရာ ျမန္မာျပည္ရွိလူတိုင္း(တိုင္း) ၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းမိတ္ေဆြရင္း တဦးတေယာက္စီလည္းပါေနပါလိ့မ္မည္။ မဲဆြယ္မဲယူပြဲတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါမည္။ ယူၾကပါေလယူပါေလ။ ဘိုးဘြားတို႔ပင္ ျမန္မာျပည္ေမြး၊ ျမန္မာေရေသာက္ၾကသူမ်ားအား ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားမထားပါလင့္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမည္တပ္ခါ ေခၚၾကပါေလ။ ေခၚပါေလ။

ခြင့္လွ်င္ေပး၏

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို(သာ) ခ်စ္လွစြာသျဖင့္ လူထုၾကီးမွာ ေပကာေနပါေသးသည္။ ျပင္ခြင့္ၾကိဳးစားခြင့္အခ်ိန္လည္း ေပးထားဆဲပါတည္း။
အယံုအၾကည္ထားလွ်က္ မည္မွ်ေတာင့္ခံေပးၾကဦးမည္လည္းမေသခ်ာ။ အေမရိကားသည္ ၂၀၁၈ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္အမတ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးရွိရာ ထိုပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္ပါတီအမတ္တို႔ အမ်ားစုျဖစ္ပါမူ သမၼတထရမ့္ထြက္ရမည္မွာေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္။
ျမန္မာျပည္မေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ႏွင့္ ၈၈မ်ိဴးဆက္တို႔ပါတီ အာဏာရရန္အထိ ၂၀၂၀ ေနာက္ ၃ႏွစ္ခြဲေစာင့္ရေပဦးမည္။
အသက္တို႔လည္းၾကီးလာၾကပါျပီ။ အခ်ိန္ကားသိပ္မရွိ။ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအသြင္ ၀ုန္းဒိုင္းထ၍လုပ္ၾကရေတာ့မည္ ဟူလို။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF