အႏုပညာသည္မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ညီေဂ်ာ္ တကၠသုိလ္ ဂြမ္းပုံ ႏွင္႕ အျခား အႏုပညာသည္ ႏွစ္ဦး တုိ႕အား အႏုပညာ တင္ဆက္ ခြင္႕အကန္႕အသတ္ မရွိ ပိတ္ပင္လုိက္ေႀကာင္း

ယေန႕ သတင္း ရရွိပါသည္။ ယင္း အႏုပညာသည္ မ်ားမွာ သာေရး နာေရး ကူညီမႈအသင္း မင္းသား ေက်ာ္သူ ၏ သရုပ္ေဆာင္ သင္တန္း သုိ႕ သြားေရာက္ ကူညီ ခဲ႕ေသာေႀကာင္႕

ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ မင္းသားေက်ာ္သူက ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဥပေဒႏွင္႕ မညီေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေႀကာင္း ….. အႏုပညာ သည္ ျပည္သူ အတြက္ ဟုဆုိႀကေသာ္လည္း

အႏုပညာသည္မ်ား ျပည္သူ႕အက်ိဳး သည္ပုိး ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင္႕ ႀကဳံ ေတြ႕ေနရေႀကာင္း .. ယခုကိစၥ မွာလည္း သူ႕အေပၚ ပုဂၢဳိလ္ ေရး အရ

မႀကည္ျဖဴမႈ ေႀကာင္႕သာျဖစ္နိဳင္ႀကာင္း … ေျပာႀကားသြားသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.