ျမန္မာျပည္မွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္၏ နာမည္ကို ပိုမိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒါကေတာ့ ဘယ္သူပိုင္တဲ့ဘဏ္၊ ဘယ္သူပုိင္တဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ဘယ္သူပုိင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းနာမည္ထက္ လုပ္ငန္းရွင္၏နာမည္ကို အဓိကထားကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ ျမင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ Citibank ပိုင္ရွင္၏ နာမည္ကို စဥ္းစား၍မရ၊ Microsoft ကို Bill Gates ထူေထာင္ခဲ့သည္ မွန္ ေသာ္လည္း လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမွာ နာမည္သိပ္မႀကီးသည့္ အိႏိၵယမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားသည္ မည္သူပိုင္သည္ထက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းမႈကို မူတည္ၿပီး သူ႔ခရီးသည္ႏွင့္သူ ရွိၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ပိုင္ရွင္မည္သူဆုိသည္ထက္ လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ပိုမိုအေလးထားၾကသည္။ လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ထားသည္။ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ တန္ဖိုးအရွိဆုံး အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၁၄၆ ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ Apple အမွတ္တံဆိပ္သည္ သူ၏ CEO Steve Jobs ကြယ္လြန္သြား႐ုံျဖင့္ တန္ဖိုးက်မသြားေပ။

 

ဒါကေတာ့ 7 days news မွာဖတ္လုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းေလးပါ

တုိးတက္ေနတဲ့နို္င္ငံနဲ႔ တုိးတက္ဆဲျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ စီးပြားေရးကြာျခားခ်က္ကိုသြားေတြ႔ပါတယ္။

ကုန္ပစၥညး္အေရအေသြးကိုသာအဓိကထားလုိ႔ ခုထိနာမည္ေက်ာ္ျပီးေအာင္ျမင္ေနတာလုိ႔ျမင္ရပါတယ္။

 

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 275 post in this Website..