မိမိ၏

ယုံၾကည္မွု

ခ်စ္ေသာဇနီး

ခ်စ္ေသာသားသၼီးမ်ား

ခ်စ္ေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ၌

ယုံၾကည္သည့္

ယုံၾကည္မွုတရားမ်ား

ပ်က္စီးၿခင္းၾကဳံရေသာအခါ

ယုံၾကည္မွုတရားအမွားမ်ားသည္၎

မနာခ်င္ေသာ္လည္း

နာမွုခံစားရေသာအခါ

မအိုခ်င္ေသာ္လည္း

အိုမွုခံစားရေသာအခါ

မိမိ၏

ဆႏၵရွိမွုအေပၚ

ၿဖစ္ခ်င္တာကို

ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း

မၿဖစ္လာေသာအခါ

သံေ၀ဂ

ၾကီးစြာရရွိေလသည္။။

 

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..