က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွျပည္သူမ်ားစားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္းေၾကညာထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္စားဆီအခ်ိဳ႕ကို ေစ်းကြက္ထဲတြင္ျပန္လည္ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါဆီမ်ားသည္ အေၾကာ္ခံၿပီး တြက္ေျခကိုက္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဝယ္လက္မ်ားသာမက နယ္ဝယ္လက္မ်ားကပါဝယ္ယူၾကသည္ဟု သိရသည္။ စားသံုးဆီမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းလုိပါက ဦးစြာတင္သြင္းလိုသည့္ဆီႏွင့္ထုတ္လုပ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ FDA ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္တုိ႔ကိုတင္သြင္းမည့္ႏုိင္ငံ၏ FDA သုိ႔အျပည့္အစံုတင္ျပရၿပီး တင္သြင္းခြင့္ရပါက တင္သြင္းလာသည့္ဆီကိုFDA မွ ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္းစားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္းေၾကညာထာသည့္ဆီမ်ားမွာ FDA မွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆီမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္းေၾကညာထားသည့္ ဆီေလးမ်ိဳးမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ေက်ာက္ပုစြန္ႏွစ္ေကာင္( Star Oil ၾကယ္နီပံု) တံဆိပ္( ၁၈လီတာဝင္ အဝါေရာင္ ပလတ္စတစ္ပံုး) ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ေက်ာက္ပုစြန္တစ္ေကာင္တံဆိတ္( ၁၈လီတာဝင္ အဝါေရာင္ ပလတ္စတစ္ပံုး) ၊ ေရနဂါး( Twin Sea Horse ) တံဆိပ္( ၁၈လီတာဝင္ အဝါေရာင္ပလတ္စတစ္ပံုး) ႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ ငါးေၾကာ္တံဆိပ္( Pamola Brand ) ( ၁၈လီတာဝင္အဝါေရာင္ ပလတ္စတစ္ပံုး)တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါေၾကညာခ်က္ကို၂၀၀၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ဆီမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ပါက အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈အရအေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..