၁။ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၊

၂။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊

၃။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၊

၄။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊

၅။ မတူကြဲျပားျခင္းနဲ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊

၆။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုရခိုင္၊

၇။ ၀ံသာႏု NLD မႏၱေလး၊

၈။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၊

၉။ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ၊

၁၀။ လူထုဒီမိုကေရစီပါတီ၊

၁၁။ ဒီမို NLD (စစ္ကိုင္း) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးသုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ ့ထုတ္လုပ္ေရးေက်ာင္းေတာ္သားစု။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..