လူ ့ေလာက၌

လူသားတို ့အတြက္

ရွိသင့္ေသာအရာသည္

ရိုးသားမွုတရားပင္ၿဖစ္ေလသည္။

ရိုးသားမွုရွိမွသာလွ်င္

လူအခ်င္းခ်င္းပင္တူေသာ္ၿငား

ယုံၾကည္ၿခင္းခံရသည္

ေလးစားၿခင္းခံရသည္

ဂုဏ္သိကၡာရရွိၿခင္းခံရသည္

ရိုးသားမွုတရားဟူသည္

ၿဖဴစင္ေသာတရားၿဖစ္သည္

လူ ့ေလာကအား

အလွဆင္ႏိုင္သည့္တရားၿဖစ္၍

လူသားတို ့အတြက္လိုအပ္လွသည့္

ရွိသင့္ေသာအရာၿဖစ္ေလသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..