ငါးပါးသီလ နဲ့ ပတ္သက္ ၍ ေတြးစရာမ်ာူး

သစ္ခ္ညွပ္ဟန္း ဆိုတဲ့ ဗီယက္နမ္ ဇင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး

၏ သီလ အနက္ေကာက္ ပါ

(၁)အသက္သတ္ျခင္းကို က်ူးလြန္မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဒုကၡ ကို သတိရွိျခင္းျဖင့္
အကြ်န္ုပ္သည္ လူ၊ တိရိစာၦန္၊ သစ္ပင္တို့၏ အသက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါမည္။ ကရုဏာစိတ္ကိုေမြးျမူပါမည္။ မသတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို တာဆီးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္ျဖတ္ေနေသာအျပုမူမ်ားကို မကူညီရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။

(၂)တရားမွ်တမွု့မရွိျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း တို့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဒုကၡ ကို သတိရွိျခင္းျဖင့္
အကြ်န္ုပ္သည္ လူ၊ တိရိစာၦန္၊ သစ္ပင္တို့၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေဆာင္ေသာ နည္လမ္းမ်ားကိုလိုက္နာပါမည္။ ေမတၱာစိတ္ေမြးျမူမည္ဟုကတိျပုပါသည္။ မိမိ၏ အခ်ိန္ကိုေသာ္၄င္း၊ စြမ္းအင္ကိုေသာ္၄င္း၊ ဝတၳုပစၥည္းကိုေသာ္၄င္း စင္စစ္လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားအား မွ်ေဝေသာေပးကမ္းေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ပါမည္။ မခိုးရန္ႏွင့္ သူတပါးပိုင္သင့္ေသာ ပစၥည္းတစံုတရာကို မယူငင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။သူတပါးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကိ ယင္းတို့ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ရိုေသပါမည္။ သို ့ရာတြင္ ထိုသူတို့က ယင္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပုလ်က္ လူတို့အားအျမတ္ထုတ္ေနလ်င္မူ ထိုသို ့အျမတ္မထုတ္ရန္တားဆီးပါမည္။

(၃)မသင့္ေလ်ာ္ေသာလိင္မွုကိစၥကိုျပုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာဒုကၡ ကို သတိရွိျခင္းျဖင့္
အကြ်န္ုပ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ စံုတြဲ၊ မိသားစု၊ လူ့အဖြဲ့အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လံုျခံုျခင္းကို ကာကြယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါမည္။ တာဝန္ယူသည့္စိတ္ကိုေမြးျမူပါမည္ဟု ကတိျပုပါသည္။ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ အရွည္စဥ္းစားျခင္းမပါေသာ လိင္ဆက္ဆံမွုမ်ားကို မျပုက်င့္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။ မိမိေပ်ာ္ရြင္ျခင္းေသာ္၄င္း၊ သူတပါး၏ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းေသာ္၄င္းမယြင္းမပ်က္ရန္ အကြ်ႏ္ုပ္၏ ကတိမ်ားကို ေစာင့္ထိမ္းမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼျပုက်င့္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ေသာ္၄င္း မိသားစုမ်ား စံုတြဲမ်ား အားျပိုကြဲပ်က္စီးေစျခင္းမွ တာဆီးရန္ေသာ္၄င္း မိမိစြမ္းသေလာက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၄)သတိလက္လြတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သူတပါး၏စကားကို နားမေထာင္နိုင္ျခင္း တို့ေၾကာင့့္္ျဖစ္ေသာဒုကၡ ကို သတိရွိျခင္းျဖင့္
အကြ်န္ုပ္သည္ ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကိုဆိုျခင္းကို၄င္း၊ ေဝဒနာခံစားသူ ထိုသူတို့၏ေဝဒနာေလ်ာ့ပါးေစရန္အလို့ငွာ ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းကို၄င္း အားထုတ္မည္ဟု ကတိျပုပါသည္။ စကားလံုးမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္မခ်မ္းသာဆင္းရဲျခင္းကို၄င္း ဖန္တီးနိုင္ေသာအခ်က္ကို သိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ဟုတ္မွန္ေသာစကားကိုဆိုရန္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ရြင္လန္းျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအား ျဖစ္ေစေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသံုးရန္ သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။
အေသအခ်ာမသိေသာ သတင္းစကားမ်ားကို ျဖန့္ျခင္း၊ အေသအခ်ာမသိဘဲႏွင့္ ေဝဖန္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားမျပုလုပ္ပါ။ ေသြးကြဲေစေသာစကား၊ မိသားစု လူ့အသိုက္အျမံု ျပိုကြဲေစေသာစကားဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကင္ပါမည္။ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္မွ်ပင္ေသးငယ္ေစကာမူ ေျပလည္ေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ၾကိဳးစားမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျပုပါသည္။

(၅)သတိလက္လြတ္ စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မခ်မ္းသာမွု့ ဒုကၡကို သတိရွိျခင္းျဖင့္
အကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ က်မ္းမာရန္အလို့ငွာ သတိႏွင့္စားရန္၊ သတိႏွင့္ေသာက္ရန္ ကတိျပုပါသည္။ ကိုယ္ကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္ကိုေသာ္၄င္း ရြင္လန္းခ်မ္းသာေစေသာ၊ျငိမ္းခ်မ္းေစေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စားေသာက္ပါမည္။ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာအရာမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဝက္ဆိုက္ မ်ားကို ေရွာင္က်င္ပါမည္။ စိတ္ႏွင့္ခႏၵာအား ယင္းအဆိပ္အေတာက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္းသည္ မိဘ ဘိုးဘြား လူ့အဖြဲ့အစည္းႏွင့္ လူ့အနာဂတ္အား သစၥာေသြဖီျခင္းဟု သိသည္။ မိမိႏွင့္လူ့အဖြဲ့အစည္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစာကိုစားမည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ လူ့အဖြဲအစည္းကိုေျပာင္းလဲရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အစာစားျခင္းမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။

https://www.facebook.com/notes/271819262802/?pnref=story.unseen-section

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF