တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးၾကြယ္ဟု ႏုိင္ငံေရးကုိ တင္စားသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ တုိက္ဆုိင္မႈ မရွိ၊ မၿဖစ္ႏုိင္တာ မရွိ။ ၿဖန္႕စဥ္းစားလ်င္ ၾကဳိက္သည့္ေနရာမွ အစဆြဲ ထုတ္ႏုိင္သည္၊ အရာအားလုံး ၿဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ညစ္ပတ္သည္၊ ရႈပ္ေထြးသည္ ဆုိၾကျပန္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလဲ ႏွစ္လုံးထဲႏွင့္ ေဘာင္းဘီၾကပ္ကာ ပါတီႏုိင္ငံေရးမလုပ္၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည္ အသံေကာင္းဟစ္သည္၊ ပရဟိတ ႏုိင္ငံေရးဆုိသူပင္ ရွိလာသည္။ ။။။။
အမွန္မွာ ဒါေတြအားလုံး ႏုိင္ငံေရးပင္။ ႏုိင္ငံေရးသိပ္ပံ ဘာသာရပ္ ထြန္းကားလာေတာ႕ သုေတသီ ပညာရွင္မ်ားက လက္ဝဲ၊ လက္ယာ စသၿဖင့္ သတ္မွတ္ေပးျပီး ႏုိင္ငံေရးထီးမုိးေအာက္ သြပ္သြင္းခဲ႕သည္။ သူေတာ္ေကာင္းအသြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားလုိသူမ်ားကေတာ႕ မႏွစ္သက္ ဆန္႕က်င္သည္။ ကဗာတြင္ ေခတ္စားလာတာ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး ႏွင့္ ယင္းႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ေသာ ေရာသမေမႊ လက္ယာစြန္း ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားၿဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕အား သြားေမးလ်င္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ မမက္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရး (သုိ႕) က်ဆုံးမွာ မၾကည့္ရက္ေရြ႕ၿဖစ္ေၾကာင္း ရႊမ္းရႊမ္းေဝ ေျပာၾကမည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လိမ္မိသူ အခ်ဳိ႕လဲ အစတြင္ အဟုတ္ထင္ လုပ္ရင္း ႏုိင္ငံေရး ၾကြက္သူေတာ္ ၿဖစ္ကုန္သည္။ တည့္တည့္ေဝဖန္ရလ်င္ လူျပိန္းၾကိဳက္ႏုိင္ငံေရး ၿဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေသသူမ်ား၊ ခြက္ေပ်ာက္သမားမ်ား၊ အျမတ္ထုတ္လုိသူမ်ား လုပ္ေလ႕ရွိသည္။ ။။။။
ေခါင္းေဆာင္မႈပညာမွာ အမ်ားအေပၚ အနည္းစု လူေပၚလူေဇာ္လုပ္ အညြန္႕ခူးစားျခင္းၿဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ေတာ႕ ခူးစားတတ္ရုံႏွင့္မျပီး ရုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီးမ်ားလုိ ေမြးရာပါ ပုဂုိလ္ေရး စြဲေဆာင္မႈလဲ လုိသည္။ လူအမ်ားစုမွာ အူတူတူ အတတ၊ နားမလည္ ပါးမလည္မ်ားၿဖစ္ေရြ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုအၾကား ၾကားခံဆက္သြယ္သည့္ အငယ္တန္း ႏွင့္ ေအာက္ေျခေခါင္းေဆာင္မ်ား တတ္သိလိမ္မာလ်င္ လိမ္မာသေလာက္ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေရခ်ိန္ကုိက္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ငါတေကာေကာ၊ အငယ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေပၚကုိမွီခုိ ဆုိလ်င္ ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ျပီး တိမ္းပါးဖုိ႕သာရွိသည္။ တိမ္းပါးသည္ ဆုိရာဝယ္ ပါတီမူဝါဒ လြဲေခ်ာ္ကာ ပါတီက်ဆုံးႏုိင္သလုိ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လ်င္လဲ ဖက္ဆစ္၊ နာဇီ၊ အစြန္းေရာက္ ဝါဒမ်ားလုိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ေကာင္းက်ဳိးမေပးေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ဆင္္ျခင္တုံကင္းမဲ႕သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ ၿဖစ္တတ္သည္။ ေကာက္ရုိးမီးသဖြယ္ ေရတုိ ေတာက္ေလာင္အား ေကာင္းေသာ္လဲ ေရရွည္တြင္ တမ်ဳိးသားလုံး ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးရသည္။ ။။။။
ခ်င့္ခ်ိန္လြန္းျပန္ေတာ႕ တဖက္သား အျမတ္ထုတ္ ခံရသည္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရ လူကုိ မေစာင့္သမုိ႕ ခ်ိန္ကုိက္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အခြင့္ေကာင္း ဆုံးရႈံး အဖတ္ဆည္မရ ၿဖစ္တတ္သည္။ သာမန္အားၿဖင့္ အလယ္အလတ္ဝါဒီ၊ လက္ဝဲလက္ယာ မစြန္း ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္ဝါဒီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာမရွိသူ တက္ခႏုိကရက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မျပတ္မသားၿဖစ္ရင္း ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းက်ေလ႕ ရွိသည္။ ။။။။
မန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ခံ ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ။ လတ္တေလာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပက္ခမ်ားမွာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္၊ ကုိလုိနီေခတ္ထဲက ရွိေနသည္။ ဒီဖက္ေခတ္တြင္လဲ ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ၾကဳံတုိင္း အာဏာရွင္မ်ား အသုံးခ်သည္။ အာဏာမဲ႕သြားေတာ႕လဲ ဆက္လက္သုံးသည္္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆူပူလႈံ႕ေစာ္မႈမ်ားကုိ အရမ္းကာေရာ ထိတ္လန္႕ အစုိးရိမ္မပုိ ေရရွည္ ေခါင္းေအးေအးထား အခ်ိန္ႏွင့္ တေၿပးညီ တုံ႕ျပန္ရန္လုိသည္။ လက္ခုတ္သံဆုိသည္မွာ ႏွစ္ဖက္တီးမွ ၿမည္သည္မုိ႕ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း မူဆလင္ကဗာ အားယူ လႊမ္းမုိးလုိေသာ တယူသန္ ကုလားအုတ္ဝါဒီ မာမြတ္တုိ႕ အျပစ္ကင္းသည္ ဆုိပါက ငါ့စကားႏြားရ ၿဖစ္ေပမည္။ အီတြင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံ၊လူမ်ဳိးအေပၚ ရွိသည့္ သံေယာဇဥ္ကြာသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားကေတာ႕ အခ်က္အလက္ကိုသာ ၾကည့္မည္၊ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ေပတံႏွင့္ တုိင္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကေတာ႕ ကုိယ့္ဝမ္းနာ ကုိယ္ပဲသိသည္။ သုိ႕ေသာ္ မိမိကုိယ္တုိင္ အလားတူ အေျခအေန ၾကဳံပါမူ အျခားႏုိင္ငံ ျပသနာမ်ားအေပၚ ထုိနည္း၄င္းသာ ၿဖစ္ေပမည္။ ။။။။
စိတ္ခံစားမႈ ဦးစားေပး ေျပာဆုိ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ အေျခအေနကုိ ဓမဓိဌာန္က်က် ရႈျမင္ပါ။ သတိၿပဳရမွာ ျမန္မာ အမ်ားစု မစဥ္းစားတတ္တာ ၾကာျပီ။ အေပၚယံ သင္ၾကားခ်က္၊ ျပီးစလြယ္ လုိက္နာမႈ၊ အားနဲေသာ ထိန္းကြပ္မႈမ်ား ယဥ္ပါးေနေသာ ဆူပူအျမတ္ထုတ္လုိသူမ်ားကုိ ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မူေပမည္။ ။။။။။

ရရင္ရ ၿမရင္ခ် ရရျမျမခ်

 

ပုိသာလုိလ်င္ သူမ်ားထက္ ပုိရွည္ေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲပါ ဆုိေသာစကား လက္ေတြ႕တြင္ မွန္တဝက္ မွားတဝက္ သူေတာ္ေကာင္း ႏုိင္ငံေရး ၿဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီ။ ရုိးသားမႈ အားၾကီးေသာ အတိတ္တခ်ိန္တြင္ ဟုတ္ေကာင္း ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ မယုံၾကည္သူ စင္ၾကယ္လုိသူမ်ားက မိမိေကာင္းေအာင္သာ တစုိက္မက္မက္ လုပ္ရင္း ျပဳိင္ဖက္၊ ရန္ဖက္၊ အဖ်က္အေမွာင့္ အတြန္းအတုိက္မ်ားကို အေလးမထား ရွိသည္။ မူဝါဒမ်ား စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အတက္ ႏွင့္ အက်ကုိသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အျပတ္အေတာက္မ်ား က်န္ေနတတ္သည္။ သူတုိ႕လုိ တန္ျပန္ အဖ်က္အေမွာင့္ မလုပ္ခ်င္လ်င္ေတာင္မွ တန္ျပန္ခုခံစစ္ ေကာင္းစြာ ျပင္ထားရန္လုိသည္။ တရားေတာ္ အလုိအားၿဖင့္ ကလဲ႕စားေခ်ျခင္းသည္ မဆုံးေသာ ရန္ျငဳိးသာ ၿဖစ္ေစသည္ မွန္ေသာ္လဲ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ဳိး အေနအထားကုိ သိရမွာၿဖစ္ျပီး ပါရမီၿဖည့္က်င့္ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ေၾကာင္း သိရန္လုိသည္။ ။။။။
မိမိကုိယ္မိမိ အထင္ၾကီးၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ၾကိတ္အေပးအယူလုပ္ ဖြဲ႕ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္း တႏွစ္ခြဲ ရိွျပီ။ ရုတ္တရက္ၾကည့္လ်င္ ေကာင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ ထင္ရေသာ္လဲ တပ္ႏွင့္ရဲအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ အာဏာရွင္စနစ္ ၿပန္လည္အသက္သြင္းလုိသူမ်ားမွ အခ်ိန္မေရြး တုိင္းျပည္ ဝရုန္းသုန္းကား ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ စီးပြားေရး မႏုိင္မနင္းၿဖစ္ တုိင္းျပည္ပ်က္မည္ထင္ေသာ္လဲ ထင္သည့္အတုိင္း မၿဖစ္သည့္အခါ မသူေတာ္တုိ႕ ပလန္ဘီ သုံးေနက်ျပီ ၿဖစ္သည္။ အေျခအေန ပုိမဆုိးေစရန္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ခရီးသြားႏုိင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယန္းဒရား ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရေတာ႕မည့္ ၿဖစ္သည္။ ။။။။
လုံျခဳံေရးတပ္မ်ားမွာ အစုိးရကုိေထာက္ခံသည့္အျပင္ အမိန္႕နာခံမႈ အားနည္းသည္။ ဘုန္းၾကီးဆုိး ဦးဝီရသူ အစုိိးရအမိန္႕ အာခံ လူေရွ႕ထြက္ ေဟာေျပာေနမႈမွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကၿဖစ္သည္။ လူထုအစုိးရအေနႏွင့္ မိမိၿပဳခဲ႕သည္မ်ားကုိ တာဝန္ခံရမည္ၿဖစ္သည္။ ဦးဝင္းထိန္ ေျပာသလုိ ခုေလာက္ ခက္မည္ ထင္မထား ဆုိျခင္းမွာ အာဏာရွင္ေခတ္ ႏုိငံေရး သက္တမ္းရင့္ ပါတီအဖုိ႕ ရွက္ဖြယ္လိလိ ၿဖစ္သည္။ ဒီပုံအတုိင္းဆုိ ယခင္ အာဏာရွင္မ်ားလုိ ဖုံးမႏုိင္ဖိမရေတာ႕မွ အထုပ္ေၿဖျပသလုိ ၿဖစ္လာမွာစုိးသည္။ အာဏာခြဲေဝေရး ျပသနာကို တုိင္ပင္သင့္ တုိင္ပင္ထုိက္သူမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပေရြ႕ စစ္ဗုိလ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းပါ။ Big brother သဖြယ္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ဆုံးၿဖတ္မႈ ခရီးမတြင္ ၾကာခဲ႕ျပီ။ စစ္တပ္အလုိက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ေၿခဥျပင္ရန္ ျပည္သူ႕ဆႏ ္ဒ ခံယူပြဲလုပ္ပါ၊ မလုပ္ႏုိင္လ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ေခၚပါ၊ လူထု မန္းဒိတ္ တခ်က္လႊတ္ အာဏာကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ၿဖင့္ ရယူျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ထပ္မံ စတင္မွ ရေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္။ ။။။။
 
ရလ်င္ရ မရလ်င္ အန္အယ္လ္ဒီပါခ်မည့္ ရဲရဲေတာက္ ေၾကာင္ၾကီး *&lt:-P party

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF