၁၉၅၀ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅-၂၆ တြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ကုလသမဂ တပ္မ်ားကုိ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ အျပဳတ္ႏွံရန္ တရုတ္စစ္တပ္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲသုိ႕ ဝင္ေရာက္ခဲ႕သည္။ လူသုံးသိန္းပါဝင္ေသာ တရုတ္ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ယူအန္တပ္မ်ား အငုိက္မိ ဖရုိဖရဲ ၿဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားၿဖင့္ တရုတ္တုိ႕ စစ္ပြဲထဲ အတိအလင္း ဝင္လာမည္ ႏွင့္ ျပသနာ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လြန္စြာ ၾကီးက်ယ္ေအာင္ ျပဳမည္ဟု ယူအက္စ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဒါက္ကလပ္ မက္အာသာ မထင္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ။။။။
၁၉၅၀ ဇြန္ ၂၅တြင္ ကူျမဴနစ္ ေျမာက္ကုိရီးယားတပ္မ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ ေတာင္ကုိရီးယားထဲ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းၿဖင့္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ စတင္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ တုိက္ခုိက္မႈက ေတာင္ကုိရီးယားတပ္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း အနည္းငယ္သာရွိေသာ အေမရိကန္တပ္မ်ားအား ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေရွ႕ေတာင္ဖက္စြန္းရွိ ပူဆန္ျမဳိ႕တဝုိက္ ခံစစ္ေၾကာင္းသုိ႕ တြန္းပုိ႕လုိက္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားအား ေျမာက္ဖက္၏ သိမ္းပုိက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ မၿဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ ကုလသမဂ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ အတည္ျပဳျပီးေနာက္ ယူအက္စ္ႏွင့္ သူ႕မဟာမိ္တ္တုိ႕ ပူဆန္နယ္ေျမအား ထိန္းႏုိင္ရန္ စစ္တပ္မ်ား ေစလႊတ္သည္။ စက္တင္ဘာတြင္ တုိက်ဳိမွ ယူအန္တပ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲေနေသာ မက္အာသာ ေတာင္ပုိင္းထဲ ေရာက္ေနသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတပ္မ်ားအား ေခ်ာင္ပိတ္ဖမ္းရန္ ႏွင့္ ဆုတ္လမ္းမ်ား ၿဖတ္ေတာက္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယား ခံစစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းကုိ ကမ္းတက္တပ္မ်ားၿဖင့္ ရုတ္တရက္ ထုိးစစ္ဆင္သည္။ ခ်ီတက္မႈ ေႏွးေကြးလြန္းေရြ႕ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႕အား ေခ်ာင္ပိတ္ မဖမ္းႏုိင္ေသာ္လဲ အင္ခၽြန္ကမ္းတက္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႕ ေတာင္ပုိင္းမွ ဝရုန္းသုန္းကား ဆုတ္ခြာေပးရသည္။ ။။။။
ေတာင္ပုိင္း လြတ္ေျမာက္ေတာ႕မွ မက္အာသာ တပ္မ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားအား က်ဴေက်ာ္စစ္ စတင္သည္။ လမ္းတေလ်ာက္ ထိေတြ႕မႈမ်ားစြာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ေခ်မႈန္းကာ ယူအန္တပ္မ်ား အရွိန္မွန္မွန္ ခ်ီတက္ေနျခင္းၿဖင့္ ထုိးစစ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။ ယူအန္တပ္မ်ား တရုတ္နယ္စပ္အနီး ေရာက္သြားလ်င္ လူအင္အား မကုန္ႏုိင္ေသာ အာရွ အင္အားၾကီး တရုတ္ႏုိင္ငံ တုိက္ပြဲအတြင္း ဝင္လာမည္လုိ႕ လူအမ်ား သိေရြ႕ ေအာင္ျမင္ေနေသာ္လည္း မက္အာသာ၏ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္တြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ၿဖစ္ၾကရသည္။ ။။။။
လြန္ခဲ႕ေသာ တႏွစ္က ကူျမဴနစ္တုိ႕ တရုတ္ျပည္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ သိမ္းပုိက္ျပီး တရားဝင္ တရုတ္အစုိးရအား ထုိင္ဝမ္သုိ႕ ထြက္ေျပးေစခဲ႕သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမတႏုိင္ငံသစ္ ႏွင့္ သူတုိ႕ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုံးမွာ နားလည္ရန္ ခက္လွသည္။ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ မုိင္ကုိးရာနီးပါး နယ္စပ္ရွည္သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယား တခုလုံး ယူအန္တပ္မ်ားေအာက္ က်ေရာက္လ်င္ တရုတ္ ဘာလုပ္မည္ကုိ မည္သူမွ မသိႏုိင္ေခ်။ သူ႕ႏုိင္ငံထဲ ယူအန္တပ္မ်ားဝင္ျပီး တရားဝင္ အစုိးရအား ျပန္လည္တင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမာ္ တြက္ထားေလမလား။ ။။။။။
အေမရိကန္ ရာစုႏွစ္ ကယ္တင္ရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သုံးေယာက္ (အုိင္စင္ေဟာင္ဝါ၊ မက္အာသာ၊ မာရွယ္) ၾကယ္၁၅ပြင့္ စာအုပ္တြင္ သမုိင္းပညာရွင္ Stanely Weintraub ေရးသားရာ၌ ေအာက္တုိဘာ ၈ရက္ေန႕ သမတ ထရူးမင္းမွ မက္အာသာထံ ပုိ႕ေသာ ေကဘယ္လ္သံၾကဳိးစာတြင္…. “တရူတ္ကူျမဴနစ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေခ်အား သတိျပဳ” ပါရွိသည္။ ေလးရက္အၾကာ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ တြင္ ” ဆုိဗီယက္မွ ကဗာစစ္ ဆင္ႏႊဲရန္ စိတ္မရွိလ်င္ တရုတ္ ပါဝင္ႏုိင္ေခ်မွာ လ ွွ်ဳိ႕ဝွက္ ကူညီမႈ အကန္႕အသတ္တြင္းသာ ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း” စီအုိင္ေအ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာက လြဲမွားစြာ တင္ျပခဲ႕သည္။
တရုတ္ ဝင္ေရာက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္သၿဖင့္ ထရူးမင္းန္က မက္အာသာအား ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ ယာလူးျမစ္သုိ႕ မခ်ဥ္းကပ္ရန္ အမိန္႕ေပးသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္တပ္ႏွင့္ ပုိအင္အားေသးငယ္ေသာ တရုတ္တပ္မ်ား ယွဥ္တြဲေရြ႕ မက္အာသာ၏တပ္မ်ားအား ေအာက္တုိဘာလထဲက တုိက္ခုိက္ေနျခင္းက ထုိယူဆခ်က္ကုိ ေသခ်ာေစသည္။ တရုတ္ အေပ်ာ္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ တရုတ္အစုိးရ ကုိယ္တုိင္မပါသေယာင္ တဖက္လွည့္ႏွင့္ ပုိ႕ထားသည္မွာ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ မရွိဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ။။။။။
ညဴကလီးယား လက္နက္ရွိေသာ ကဗာ႕အင္အား အၾကီးဆုံးႏုိင္ငံႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေလာက္ေအာင္ ေမာ္စီတုံး ဆင္ျခင္တုံမဲ႕လြန္းမည္ မထင္ေၾကာင္း စီအုိင္ေအ ႏွင့္ မက္အာသာ သေဘာတူညီသည္။ ကူျမဴနစ္တရုတ္ဟာ ေမာ္စကုိမွ ဂ်ဳိးဇက္စတာလင္ ေပးေသာ စည္းခ်က္အတုိင္း ကေနတာလုိ႕ စီအုိင္ေအလုိပဲ သူ ယုံၾကည္ခဲ႕ပုံရသည္။ ဒါေပမဲ႕ အမ်ားမသိတာ ဆုိဗီယက္ ႏွင့္ ကူျမဴနစ္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားေသာ္ျငား သူ႕ကုိယ္သူပုိင္ေၾကာင္း ကဗာကုိ ျပရန္ ေမာ္စီတုံး စိတ္ထက္သန္ေနတာကုိပဲ။ ။။။။။။
ေမာ္အတြက္ေတာ႕ အေရးအခင္းဟာ အခြင့္အေရးနဲ႕ စြန္႕စားရမႈ အလားအလာမ်ားနဲ႕အတူ စစ္ေအးေခတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ယုံတင္မက စစ္ပြဲအတြင္း ပါဝင္ျခင္းမွာ အေရးပါေသာ ျပည္တြင္း ကစားကြက္လည္း ၿဖစ္သည္။ ။။။။။
“အခြင့္အလမ္းမ်ား အျမတ္ထုတ္ရန္ ေမာ္ ျမင္ထားသည္။ ျပင္ပ ျခိမ္းေျခာက္မႈက ျပည္တြင္း အာဏာစုစည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ အေထာက္အကူျပဳျပီး အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္းၿဖင့္ ကူျမဴနစ္ အတြင္းစည္းတြင္ သူ႕ဂုဏ္သိပ္ခါကုိ ေမာ္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ၿဖစ္လာႏုိင္မည့္ အတုိက္အခံျပဳမႈကုိပင္ ၿဖဳိခြဲရန္ ဆင္ေျခအၿဖစ္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ အသုံးခ်ရန္ သူ အသင့္ျပင္ထားသည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ကူျမဴနစ္တရုတ္တုိ႕၏ သူတုိ႕ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ကြက္မ်က္မႈ အေရအတြက္မွာ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ စတင္ျပီးေနာက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း” ကူျမဴနစ္စနစ္ အတက္၊ အက် စာအုပ္တြင္ သမုိင္းပညာရွင္ အာခ်ီဘေရာင္း ေရးထားသည္။
ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းအား ကမ္းေျခမွ ရင္ဆုိင္ထားသည့္ တရုတ္တပ္မ်ားကုိ ကုိရီးယား နယ္စပ္ အနီးသုိ႕ ေမာ္က ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား ကူညီရန္ သူျပင္ထားေၾကာင္း သူ႕အတြင္းလူမ်ားအား ေျပာထားျပီး ႏွင့္ ေဆာင္းၾကဳိကာလ သူ႕ကူျမဴနစ္ မဟာမိတ္တပ္ ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီရန္ စစ္သား သုံးသိန္း ၿပင္ဆင္ထားခဲ႕သည္။ ။။။။။

ကြီးယားစစ္ပြဲ တေနလ ွ်ာ

ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားတပ္မ်ားအား အႏုိင္တုိက္ရန္ ႏွင့္ စစ္ပြဲ အဆုံးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အဓိက ထုိးစစ္ၾကီးကုိ မက္အာသာ စတင္သည္။ ခရစ္စမတ္ မတုိင္ခင္ အိမ္ျပန္ရမယ္ ယူအက္စ္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားအား ေျပာထားခဲ႕သည္။ ေရွ႕သုိ႕ ေဖါက္ထြက္ေသာ ထုိးစစ္ ေအာင္ျမင္ေသာ္ျငား အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႕ ဟန္ခ်က္ညီညီ စုစည္းတုိက္ခုိက္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ မၾကာခဏပင္ တပ္ျခင္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ ေနခဲ႕သည္။ ႏုိင္ဝင္ဘာ ၂၅ ညသန္းေကာင္ မတုိင္မွိီေလးတြင္ တရုတ္တုိ႕ တန္ျပန္ထုိးစစ္ ဆင္ႏႊဲသည္။ ။။။။။
တရုတ္ရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ၿဖတ္မႈဒဏ္ ခံလုိက္ရတဲ႕ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕မွာ ယူအက္စ္ၾကည္းတပ္ တပ္မဟာ ၂ တပ္ရင္းၾကီး အမွတ္ ၉ ၿဖစ္သည္။ အုိဟုိင္းဝုိးျပည္နယ္ ကလီဗလန္းျမဳိ႕တြင္ ေမြး ၾကီးလာသူ ဒုဗုိလ္ ဂ်င္း္န္ တာကာဟာရွီမွာ မိသားစု တစုလုံး ႏွင့္ အျခား တသိန္းေက်ာ္ေသာ ဂ်ပန္ – အေမရိကန္ ကျပား တုိ႕ႏွင့္အတူ ဒုတိယ ကဗာစစ္အတြင္း ယူအက္္စ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေနခဲ႕ရသည္။ တပ္ရင္းၾကီး အမွတ္ ၉၏ လူ ၁၇၀ ပါေသာ ခ်စ္ျခင္းေမစ္တာ တပ္ဖြဲ႕တြင္ တာကာဟာရွီ တပ္စုမႈးအၿဖစ္ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေအးေပမဲ႕ ေရမနက္လွတဲ႕ ကုံခၽြန္ျမစ္ကုိ သူ႕တပ္ဖြဲ႕ ၿဖတ္ကူးျပီး အေနာက္ဖက္ နယ္ေျမတဝုိက္အား ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္သည္။ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ႕ တရုတ္ထုိးစစ္ကုိ သတိမမူမိလုိ႕ ၄င္းတုိ႕တြင္ လက္နက္၊ ခဲယမ္း အနည္းငယ္သာပါသည္။ ။။။။။
တရုတ္တုိ႕ တုိက္ခုိက္လာခ်ိန္ဝယ္ သူတုိ႕ လုံးဝ အငုိက္မိသြားသည္။ တပ္ဖြဲ႕ ဗိုလ္ၾကီးကုိ ထိမွန္သြားလုိ႕ တာကာဟာရွီက နယ္ေျမကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၾကာၾကာထိန္းျပီး ကုန္းျမင့္ပုိင္းသုိ႕ ဆုတ္ခြာရန္ သူ႕လူမ်ားအား ညႊန္ၾကားသည္။ ျပန္ဆုတ္ေနေသာ သူ႕လူမ်ားမွာ တရုတ္က်ည္ဆံ ႏွင့္ ဗုံးမ်ားအၾကား မရႈမလွ က်ဆုံးကုန္ျပီးေနာက္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ေနရာယူ အသင့္ျပင္ထားသည္။ ။။။။။
အေအးဆုံးေဆာင္း : အေမရိကန္ ႏွင့္ ကုိရီးယား စစ္ပြဲ စာအုပ္တြင္ သမုိငး္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ ဟယ္ဘာ်စတမ္ က “တာကာဟာရွီ၏ အားအကုိးရဆုံး တပ္ၾကပ္ၾကီး (ပထမတန္း) အာသာ လီ မွာ စက္ေသနတ္ကုိ သူ႕ဘယ္ဖက္တြင္ ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ တရုတ္တတပ္လုံးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ တာကာဟာရွီ က်ဆုံးသြားလ်င္ သူဆက္လက္ ဦးေဆာင္ရမည္…. ရုတ္တရက္ လီထံမွ ေအာ္သံ ထြက္လာသည္။ သူ႕လည္ပင္းကုိ ထိမွန္သြားျပီး ေသြးအုိင္ထဲ လဲေနသည္။ အေမရိကန္မ်ားထံမွ ေတာင္ကုန္းကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္သည္အထိ ေတာင္ဂမူေလး အနီးသုိ႕ တရုတ္တုိ႕ အနီးကပ္ လွံစြပ္ၿဖင့္ တပြဲျပီးတပြဲ က်ားတက္ထုိးသည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အားလုံးနီးပါး က်ဆုံးခဲ႕သည္။” ဟု ေရးထားသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမစ္တာ တပ္ဖြဲ႕မွာ လုံးဝ ေခ်မႈန္းခံလုိက္ရသည္။ တာကာဟာရွိ ႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္သူ အနည္းငယ္မွာ တရုတ္လက္ သုံ႕ပန္း ဖမ္းဆီးခံရေသာ္လည္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ကာ အေမရိကန္ စစ္ေၾကာင္းဆီ အေရာက္ၿပန္ႏုိင္ခဲ႕သည္။ ။။။။။။
စစ္ပြဲထဲ ဝင္လာေသာ တရုတ္တုိ႕၏ ရဲစြမ္းသက္တိ စိတ္ဓါတ္အင္အားကုိ မက္အာသာ မလႊဲမေရွာင္သာ ဝန္ခံခဲ႕ရသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈တြင္ ဝါရွင္တန္သုိ႕  ေပးပုိ႕ေသာ စာ၌ “တရုတ္တုိ႕မွာ အလြန္ၾကီးမားျပီး တုိးတုိးလာတဲ႕ အင္အား ရွိေနလုိ႕ အရင္နဲ႕ လုံးဝ မတူေသာ စစ္ပြဲအသစ္ နဲ႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း” ေဖၚျပထားသည္။ ယူအန္တပ္မ်ား ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕ ထဲထဲဝင္ဝင္ မခ်ီတက္ခဲ႕လ်င္ တရုတ္တုိ႕ စစ္ထဲ ဝင္ပါ မပါ မသိႏုိင္ေပမဲ႕ ထရူးမင္းရဲ႕ သတိေပးခ်က္ကုိ သူ အေလးမထားခဲ႕မႈက ၾကီးမားေသာ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ ၿဖစ္ေစခဲ႕သည္။ ။။။။။။
စစ္ပြဲ ပဋိပက္ခမွာ ၂ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ႕သည္။ တရုတ္ အကူအညီၿဖင့္ ယူအန္တပ္မ်ားအား စစ္ပြဲ မၿဖစ္မွီ နယ္စပ္ အနီးသုိ႕ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႕ တုိက္ထုတ္ႏုိင္လုိက္သည္။ ၁၉၅၃ ေႏြရာသီတြင္ ရန္လုိ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပီးဆုံး၊ စတာလင္ ကြယ္လြန္၊ မက္အာသာ ရာထူးမွ အနားေပးခံရ၊ ထရူးမင္းလည္း အိမ္ၿဖဴေတာ္တြင္ မရွိေတာ႕ေခ်။ ဘယ္သူေတြ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေမာ္ ကေတာ႕ သူေသဆုံးခ်ိန္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အထိ အာဏာျမဲခဲ႕သည္။ တရုတ္စစ္သား ၃သန္း နီးပါး စစ္ထဲ ပါဝင္ခဲ႕ျပီး  တရုတ္၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ၁၅၂၀၀၀ (တသိန္းငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္) သာရွိေပမဲ႕ တရုတ္ ေလးသိန္းမွ တသန္းအၾကား စစ္ပြဲတြင္ က်ဆုံးေၾကာင္း ခန္႕မွန္းၾကသည္။ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ယူအန္တပ္မ်ား အက်အဆုံးမွာ တသိန္း ခုႏွစ္ေသာငး္ နီးပါးရွိသည္။ တသန္းထက္ပုိေသာ ကုိရီးယား အရပ္သားမ်ားလည္း စစ္ပြဲတြင္ ေသဆုံးသည္။ ။။။။။။
ယေန႕တုိင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား အၾကား (တရားဝင္ စစ္ေျပမျငိမ္း ရေသးပဲ) စစ္ပြဲအသြင္ ရွိေနဆဲ ၿဖစ္သည္။ ။။။။။

ဘာသာပ်ံ ။။ http://www.deseretnews.com/article/865616489/This-week-in-history-China-enters-the-Korean-War.html

တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံၾကီး (ခ) ေအာ္ေကြ႕က်ီ၏ဘဲ မဟုတ္တရုတ္ ေၾကာင္ၾကီး *>:) devil
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF