တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး

အေတြးမ်ားမတူသလို

ခံယူခ်က္မ်ားလည္းမတူညီၾကပါ။

တစ္မိသားစု အရင္းအခ်ာပင္ၿဖစ္ေနပါေစ

အေတြးမ်ားမတူ,ခံယူခ်က္မ်ားမတူညီၾကသၿဖင့္

နားလည္မွုေတြ လြဲမွားၿဖစ္ေပၚၾကရသည္။

စိတ္၌မွီတည္၍ၿဖစ္ေပၚလာေသာ

မတူေသာအေတြး,မတူေသာခံယူခ်က္တို ့သည္

ခ်စ္ၿခင္းတရားမွအမုန္းတရားဘက္သို ့လည္းေကာင္း

အမုန္းတရားမွခ်စ္ၿခင္းတရားဘက္သို ့လည္းေကာင္း

ေဖာ္ေဆာင္ေၿပာင္းလဲတတ္သည့္ ၊ အက်ိဳး,အၿပစ္တို ့အား ခံစား,စံစားရသည္။

အမုန္းတရားရွိေနေသာ သူ၏စိတ္က

သူ ့အေတြးမွာ

တဖက္သားအေပၚစာနာတတ္သည့္စိတ္မထားရွိႏိုင္သၿဖင့္

ထိုအမုန္းတရားၿဖစ္မိေနသူအေပၚ၌

၀စီကံအရ,က်ဴးလြန္မိကာ မခံသာသည့္စကားတို့ၿဖင့္

ပစ္မွားေၿပာဆိုကာ ဆက္ဆံသည္။

အေၿပာခံရသည့္

တဖက္သား၏စိတ္၌ကား

အမုန္းတရားမ်ားကင္းရွင္းေနေသာေၾကာင့္

ထိုသူ၏အမုန္းတရားအေပၚ၌

စိတ္ဆိုးၿခင္းမၿဖစ္ေပၚပါ။

သူ၏ေမတၱာစိတ္ၿဖင့္သာ၊ထိုသူ၏အမုန္းတရားအား

ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ရန္သာ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္သည္။

ၾကိဳးစားအားထုတ္မွုရလာဒ္အရလည္း

အမုန္းတရားမွခ်စ္ၿခင္းတရားဘက္သို ့ေဖာ္ေဆာင္ေၿပာင္းလဲသြားကာ

အက်ိဳးတရား  ၾကီးမားစြာရရွိ ခံစား,စံစားရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာကို

စဥ္းစားဆင္ၿခင္ၾကည့္မိပါလ်ွင္

စိတ္၌မွီတည္၍ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ

မတူေသာအေတြး,မတူေသာခံယူခ်က္တို ့ေၾကာင့္ၿဖစ္ရသည္ကို

တြက္ဆယူ၍ရပါသည္။

ေမာင္ႏွမအရင္းအခ်ာမ်ား၌လည္း

တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦးသိတ္ခ်စ္ေနၾကပါလွ်င္

အၿပစ္မၿမင္ႏိုင္ၾကပါဘဲ၊

မည္မွ်ပင္အဆုိးတရားအား

အၾကိမ္ၾကိမ္ပင္ၿပဳလုပ္ထားမိခဲ့ပါေစ။

အဆုိးၿပဳလုပ္မိသူအေပၚတြင္၊

အေကာင္းကိုသာရွာၾကံေတြးသည္။

အစဥ္ခြင့္လြတ္သည့္စိတ္၊ခံယူခ်က္ထားရွိႏိုင္သည္။

တခ်ိဳ ့ၾကၿပန္ေတာ့လည္း

ေမာင္ႏွမအရင္းအခ်ာပင္ၿဖစ္လင့္ကစား

ခြင့္မလြတ္ႏိုင္သည့္အမွားမ်ိဳးက်ဴးလြန္မိထားပါက

ေသသည္အထိခြင့္မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ

စိတ္၏ဆုံးၿဖတ္ခ်က္,ခံယူခ်က္အရ

ေမာင္ႏွမအၿဖစ္မွ၊စြန္ ့ပစ္ႏိုင္ကာ၊ ပစ္ပယ္ထားလိုက္ႏိုင္သည္။

တခ်ိဳ ့မိသားစုေတြ

ေမာင္ႏွမေတြၾကၿပန္ေတာ့လည္း

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

ေမာင္ႏွမအရင္းပင္ၿဖစ္လင့္ကစား

တစ္ဦးက,တစ္ဦးအေပၚတြင္

ကရုဏာစိတ္ထားၿဖင့္

အပစ္ၿမင္ေတြ ့သည့္အခိုက္အတန္ ့၀ယ္

နာနာက်င္က်င္ေၿပာဆို၍ အပစ္တင္ဆုံးမတတ္တာမ်ိဳးရွိသည္။

အဆုံးမခံရသည့္သူက,သူ၏စိတ္၌

အမုန္းတရားၿဖင့္၊ေၿပာတာၿဖစ္သည္ဟုေတြးသည္။

တထစ္ခ်ခံယူခ်က္ခ်မွတ္သည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္

နားလည္မွုအၾကီးမားဆုံးလြဲမွားၾကရလ်က္

ခ်စ္ၿခင္းတရားမွအမုန္းတရားဘက္သို ့ေဖာ္ေဆာင္ေၿပာင္းလဲသြားကာ

အက်ိဳးတရားပ်က္စီးၿခင္း၊ ခံစားၾကရသည္။

ေကာင္းသည့္စိတ္က

ေကာင္းတာကိုေတြးၿပီး၊ေကာင္းသည့္ခံယူခ်က္ၿဖစ္ေပၚသည္။

မေကာင္းသည့္စိတ္က

မေကာင္းတာကိုေတြးၿပီး၊မေကာင္းသည့္ခံယူခ်က္ၿဖစ္ေပၚသည္။

မတူေသာအေတြး,မတူေသာခံယူခ်က္တို ့သည္

စိတ္၌မွီတည္၍သာၿဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္၊အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေပသည္။။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..