(သမုိင္းသင္တာ မအေအာင္ လုိ႕ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ေျပာစကား မွတ္ဖူးပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ကူျမဴနစ္ မဟုတ္တရုတ္ ေၾကးမုံဂ်ီးတုိ႕ ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းထံမွ သိေကာင္းစရာ တခုခု ရေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ၾကဳိးစား ဘာသာျပန္ထားသည္။ ဘာသာျပန္ ပရုိ မဟုတ္သၿဖင့္ အမွားအယြင္း အက်အေပါက္မ်ား ရွိလ်င္ ကုိယ့္ဖာသာ ၿဖည့္ဖတ္ နားလည္ေပးၾကပါ။) ………………………………….  ……………………..
 
တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ ၁၉၈၉ (တိန္အင္န္မင္မွာ ဘာေတြ တကယ္ၿဖစ္ခဲ႕သလဲ…)
အေနာက္ကဗာတြင္ လူအမ်ား တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲကုိ ဒီလုိ မွတ္သားၾကသည္……
၁။ ၁၉၈၉ ဇြန္လတြင္ ၿဖစ္ပြားေသာ ဒီမုိကေရစီေရး ေက်ာင္းသား ဆန္ဒျပပြဲ ၿဖစ္သည္။
၂။ တရုတ္အစုိးရမွ စစ္တပ္ ႏွင့္ တင့္ကားမ်ား တိန္အင္န္မင္သုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ႕သည္။
၃။ ဆန္ဒျပ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံခဲ႕ရသည္။

၄င္း အခ်က္မ်ားမွာ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္တဝုိက္ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား ပုံေဖၚရာတြင္ သာမန္အားၿဖင့္ အႏွစ္သာရပုိင္း မွန္ကန္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အေရးအခင္းမွာ ထိုအခ်က္မ်ား ေျပာသည္ထက္ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး ရွည္ၾကာကာ ပုိမုိ ကေသာင္းကနင္း ဆန္ခဲ႕သည္။ ကြယ္လြန္သူ ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးေဟာင္း ဟူေယာင္ပန္းအား လူထု လြမ္းဆြတ္သတိရပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ ၁၉၈၉ ဧျပီလတြင္ ကန္႕ကြက္ဆန္ဒျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္သည္။ အစုိးရ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ အသုဘမွ ဒီမုိကေရစီေရး ဆန္ဒျပပြဲ ႏွင့္ ျပသနာ မီးပြားေတာက္ေလာင္ရန္မွာ ေတြးမထင္ထားေသာ အရာၿဖစ္သည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္လနီးပါးအၾကာ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ ဆန္ဒျပပြဲ ႏွင့္ လူသတ္ပြဲ ၿဖစ္ပြားသည့္အခါ လူေပါင္း ၂၅၀ မွ ၇၀၀၀ အၾကား ေသဆုံးသည္။ ေပက်င္းၿမဳိ႕ေတာ္ ေႏြရာသီမွာ ဘာေတြတကယ္ ၿဖစ္ခဲ႕သနည္း။ ။။။။။

တိန္အင္န္မင္ ေနာက္ခံသမုိင္း……
၁၉၈၀ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂန္ႏဝင္ ေမာ္ဝါဒ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိလာသည္။ အလ်င္စလုိ စက္မႈေခတ္ေျပာင္းရန္ ႏွင့္ စုေပါင္းလယ္ယာဘုံ စနစ္ထူေထာင္သည့္ “မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား” စီမံကိန္းအတြင္း အစာေရဆာ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ လူ သန္းဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးသည္။ တဖန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ခေလးအရြယ္ တပ္နီအေစာင့္မ်ားမွ တေျမထဲေန တေရထဲေသာက္ သိန္းသန္းခ်ီေသာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား အျခင္းျခင္းကုိပင္ အရွက္ခြဲ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ၿဖတ္မႈ ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ဇာတ္တူသားစား အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ဘီလူးသဘက္ (၁၉၆၆ -၇၆) လက္တြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ သက္ဆင္းရျပန္သည္။ ။။။။။။
ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္၊ အစဥ္အလာ တရုတ္ အႏုပညာ လက္ရာမ်ား ႏွင့္ ဘာသာတရား ပ်က္သုန္းကုန္သည္။ အာဏာ တည္ျမဲေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ရန္လုိေၾကာင္း တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း သိေသာ္ျငား ေရေရရာရာ မရွိခဲ႕ေခ်။ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုိလားသူမ်ား ေဆာ္ၾသသည့္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရး၊ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားအား က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပုဂ္လိကဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေရးႏွင့္ အခ်ီးႏွီးမဲ႕ ဗဟုိမွတင္းၾကပ္စြာ အမိန္႕ေပး စီးပြားေရး၊ လူထုအား တင္းၾကပ္စြာ ဆက္လက္ အုပ္ထိန္းေရး လုပ္လုိသူမ်ားအၾကား ကူျမဴနစ္ပါတီအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ကြဲေနသည္။ ။။။။။
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း သြားရန္လမ္း ေဝဝါးခုိက္ အာဏာရွင္စနစ္ အေၾကာက္တရား၊ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အာသီသ တုိ႕ အားျပဳိင္ရင္း တရုတ္ျပည္သူမ်ား ယခင္ မလုပ္ဖူးသည့္ လမ္းေပၚထြက္ခဲ႕ၾကသည္။ လြန္ခဲ႕သည့္ အႏွစ္၂၀ အစုိးရေၾကာင့္ ၿဖစ္ေသာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားက အေျပာင္းအလဲကုိ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေစေသာ္လဲ အတုိက္အခံျပဳမႈအား နင္းေျခဖ်က္ဆီးရန္ သံလက္သီးစြပ္ထားေသာ ေပက်င္း ေခါင္ေဆာင္ပုိင္း၏ အသင့္အျမဲ ရွိမႈကုိလည္း သိေနသည္။ ေလဘယ္ဖက္ တုိက္မလဲ တရုတ္လူထု ေစာင့္ၾကည့္ကာေနသည္။ ။။။။။
မီးပြားစတင္ျခင္း – ဟူေရာင္ပန္း ေအာင့္ေမ႕သတိရပြဲ…..
ဟူေယာင္ပန္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ တဦးၿဖစ္ျပီး ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၇ အထိ ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး တာဝန္ယူခဲ႕သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တရားမဲ႕ ျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ တိဘက္အတြက္ ပုိမုိၾကီးမားေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဂ်ပန္နွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သူ ေဆာ္ၾသခဲ႕သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ ၁၉၈၇ ဇန္နဝါရီတြင္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားမွ သူ႕အား ရာထူးမွ ထုတ္ပစ္ၿပီး ဘူဇြာအေတြးအေခၚရွိသည္ စြပ္စြဲကာ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ခုိင္းခဲ႕သည္။ ။။။။။
ေပၚထြက္လာသည့္ စြဲခ်က္တခုမွာ ၁၉၈၆ ေႏွာင္းပုိင္းကာလ ေက်ာင္းသား ကန္႕ကြက္ဆန္ဒၿပမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႕ေစရန္ (အနဲဆုံးေတာ႕ ခြင့္ျပဳခဲ႕ေၾကာင္း) အားေပးအားေျမာက္ ၄င္း ၿပဳခဲ႕ေၾကာင္း ၿဖစ္သည္။ ပညာတတ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျငင္းခုံမႈမ်ားကုိ တရုတ္အစုိးရ သည္းခံသင့္သည္ ယုံၾကည္လ်က္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး တာဝန္ယူစဥ္ အဆုိပါ ကန္႕ကြက္ ဆန္ဒျပမႈမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ရန္ သူ ျငင္းဆန္ခဲ႕သည္။ ။။။။။။
ၿပစ္ဒဏ္ခ် ရာထူးမွ အထုတ္ခံရျပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမွီ ဟူေယာင္ပန္း ၁၉၈၉ ဧျပီ ၁၅ တြင္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ ကြယ္လြန္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ား သူ႕နာေရးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ ေဖၚျပၿပီး အစုိးရမွ ပထမတြင္ ၄င္းအား ႏုိင္ငံေတာ္ ဈာပန က်င္းပရန္ စီစဥ္မထားခဲ႕ေပ။ ေပက်င္းျမဳိေတာ္ တဝွမ္းရွိ တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တုံ႕ျပန္သည့္အေနႏွင့္ အစုိးရ ခြင့္ျပဳလက္ခံေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေအာ္ျခင္း၊ ဟူ၏နာမည္ ဂုဏ္သိပ္ခါ ျပန္ဆယ္ေပးရန္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္သုိ႕ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိသည္။ ။။။။။
ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ အစုိးရမွ ဟူအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဈာပန ဂုဏ္ျပဳရန္ ဆုံးၿဖတ္ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္သူ႕ မဟာခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ သုံးရက္ၾကာ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံရန္ ဧျပီ ၁၉တြင္ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား ျငင္းပယ္လုိက္သည္။ ထုိအျခင္းအရာမွာ အစုိးရ၏ ၾကီးမားေသာ ပထမ အမွား ၿဖစ္ေၾကာင္း သိလာရေတာ႕သည္။ ။။။။။
ဧျပီ၂၂၊ မ်ဳိသိပ္ခ်ဳပ္တည္း ထားရသည့္ ဟူအတြက္ ေအာက္ေမ႕ဖြယ္ အခမ္းအနားသုိ႕ အင္အားတသိန္းပါေသာ ေက်ာင္းသား ဆန္ဒျပ လူအုပ္ၾကီး တက္ေရာက္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား ဆန္ဒျပမႈေၾကာင့္ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္မသက္မသာ ၿဖစ္ကုန္ေသာ္လည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ေက်ာက္က်ိယန္မွ ဈာပန အခမ္းအနား ျပီးလ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား လူစုကြဲသြားမည္ ယုံၾကည္သည္။ သူ႕ကုိယ္သူ ယုံၾကည္လြန္းေရြ႕ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ထိပ္သီး စည္းေဝးပြဲ တက္ရန္ တပတ္ၾကာ ခရီးပင္ ထြက္ခဲ႕ေသးသည္။ ။။။။။
ေတာင္းဆုိခ်က္္မ်ားအား အစုိးရမွ လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခံရေရြ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဒါသူပုန္ထကုန္ျပီး သူတုိ႕ ဆန္ဒျပပြဲအား ဖိနွိပ္ၿဖဳိခြဲ တုံ႕ျပန္ျခင္း မရွိမႈေၾကာင့္ ရဲတင္းလာသည္။ တကယ္လည္း ပါတီ အေနၿဖင့္ ထုိအခ်ိန္အထိ သူတုိ႕အား ၿဖဳိခြဲေခ်မႈန္းၿခင္းမွ ေစာင့္စည္းထားျပီး ဟူေယာင္ပန္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ဈာပန က်င္းပေပးေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိပင္ လုိက္ေလ်ာခဲ႕သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္ ဆန္ဒျပၾကရင္း သူတုိ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ခြင့္ျပဳထားေသာ စာသားႏွင့္ ေဝး ေဝး ထြက္လာသည္။ ။။။။။
ေရးအခင္း ထိန္းခ်ဳပ္မရ ၿဖစ္ျပီ……
ေက်ာက္က်ိယန္ တုိင္းျပည္တြင္း မရွိခုိုက္ အစုိးရတြင္း သေဘာထား တင္းမာသူ လီပင္း တုိ႕အုပ္စု အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၾသဇာတိက္ကမ ျပည့္စုံေသာ ပါတီအတုိင္ပင္ခံ ေခါင္းေဆာင္ တိန္ေရွာက္ပင္ထံ နားသြင္းေတာ႕သည္။ တိန္ ကုိယ္တုိင္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား၊ ေဈးကြက္ စီးပြားေရး ေထာက္ခံသူ၊ ပုိမုိပြင့္လင္းသည့္ အျမင္ရွိသူ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ အန္ဒရယ္ကုိ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၏ ပုံၾကီးခ်ဲ႕ကား လုပ္ၾကံခံခဲ႕ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သူ႕အား လူကုိယ္တုိင္ ရန္ၿပဳေၾကာင္း ႏွင့္ သူ ႏႈတ္ထြက္ေပးေရး၊ ကူျမဴနစ္ အစုိးရ ျပဳတ္က်ေရး ေတာင္းဆုိေနေၾကာင္း လီပင္းက တိန္အား နားသြင္းသည္။ (ထုိစြပ္စြဲခ်က္မွာ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈ ၿဖစ္သည္။) အစုိးရိမ္ၾကီးလာတဲ႕ တိန္က ဧျပီ ၂၆ ျပည္သူ႕ေန႕စဥ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ႕အာေဘာ္တြင္ ဆန္ဒျပပြဲအား ၿပစ္တင္ရႈံ႕ခ်သည္။ သူက ဆန္ဒျပပြဲအား လူနဲနဲေလးမွ ျပဳလုပ္ေသာ “ေဒါင္လန္ dongluan” ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္းဟု အမည္တပ္သည္။ ထုိသုိ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ပါေသာ စကားလုံးမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ျပင္းထန္လွေသာ ရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္္ ဆက္ႏြယ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ကုိ ျငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳရမည့္အစား တိန္၏ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ေရးသားခ်က္က ေနာက္မီးေတာက္ ဆြေပးခဲ႕သည္။ အစုိးရမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ကုိယ့္ေသတြင္း ကုိယ္တူးသည့္အမွား က်ဴးလြန္လုိက္သည္။ ။။။။။။
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္းတံဆိပ္ အတပ္ခံရလ်င္ ၿပစ္ဒဏ္အေပး ခံရမည္စုိးေရြ႕ ဆန္ဒျပမႈအား အဆုံးမသတ္ရန္ စုိင္းျပင္းကုန္သည္။ သူတုိ႕ထဲမွ ငါးေသာင္းေလာက္က လမ္းသရဲဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္ဝါဒရဲ႕ လႈံ႕ေစာ္မႈ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ဖိအားေပး တုိက္ပြဲဝင္သည္။ ထုိစကားလုံး သုံးစြဲပုံေဖၚမႈအား အစုိးရမွ ရုတ္သိမ္းေသာ္လည္း တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား မထြက္ခြာေတာ႕ေခ်။ အစုိးရခမ်ာလဲ အယ္ဒီတာ႕အာေဘာ္ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပိတ္မိေနသည္။ တိန္ ႏွင့္ အစုိးရ နာမည္ဆယ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား မွားယြင္းေၾကာင္း ဝန္ခံခုိင္းရေတာ႕သည္။ ဘယ္သူ မ်က္ေတာင္ စခတ္မည္နည္း…. ။ ။။။။။
ေက်ာက္က်ိယန္ ႏွင့္ လီပင္း အျပတ္ရွင္းပြဲ…..
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေက်ာက္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ျပန္လာခ်ိန္ဝယ္ ပဋိပက္ခၿဖင့္ တုပ္ေႏွာင္မိေနေသာ တရုတ္ျပည္အား ေတြ႕သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အစုိးရအတြက္ တကယ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈဟု သူမျမင္ဘဲ တင္းမာမႈ ေလ်ာ႕ခ်ရန္ ၾကိဳးစားသည့္ အေနႏွင့္ တိန္ေရွာက္ပိန္အား မီးေတာက္ေလာင္ေစသည့္  အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ တုိက္တြန္းသည္။ ဒါေပမဲ႕ လီပင္းက ေနာက္ဆုတ္လ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ေသရာပါ အားနည္းခ်က္ ျပသလုိၿဖစ္မည္ ေစာဒက တက္သည္။ ။။။။။။
ထုိအခုိက္ အျခား ျမဳိ႕ၾကီးမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆန္ဒျပပြဲ ပူးေပါင္းရန္ ေပက်င္းသုိ႕ စုျပဳံဝင္ေရာက္လာသည္။ အစုိးရအတြက္ ပုိစိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေစတာ  အိမ္ရွင္မ၊ အလုပ္သမား၊ ဆရာဝန္ ႏွင့္ တရုတ္ေရတပ္မွ တပ္သားမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္း ၿဖစ္သည္။ ဆန္ဒျပပြဲမ်ား အျခားျမဳိ႕ၾကီးမ်ားသုိ႕ ျပန္႕ႏွံ႕သြားရာ ရွန္ဟဲ၊ Urumqi ၊ ဇီယန္၊ တီယန္က်င္း အစရွိေသာ ျမဳိ႕ေပါင္း ၂၅၀ နီးပါး ရွိေလသည္။ ။။။။။
ေမ ၄၊ ေပက်င္း၌ ဆန္ဒျပသူ အေရအတြက္ တသိန္းေက်ာ္သြားခဲ႕သည္။ ေမ ၁၃ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မည့္ ေျခလွမ္း လွမ္းမိသည္။ ဧျပီ ၂၆၊ အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ကုိ အစုိးရ ျပန္ရုပ္ေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သူတုိ႕ အစာငတ္ခံ သပိတ္ေမွာက္ပြဲ ေၾကျငာသည္။ ေက်ာင္းသား တေထာင္ေက်ာ္ အစာငတ္ခံ သပိတ္တြင္ ပါဝင္ျပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္ ရထားသည့္ စာနာမႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္သလုိ ၿဖစ္မိသြားသည္။ ေနာက္တေန႕တြင္ အစိုးရမွ အေရးေပၚ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ေခၚယူသည္။ ေက်ာက္ မွ သူ႕ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ သေဘာတူရန္ ႏွင့္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ တုိက္တြန္းသည္။ လီပင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားအား အင္အားသုံး ၿဖဳိခြဲရန္ တုိက္တြန္းသည္။ အေရးေပၚ ေကာ္မတီမွာ ေသာင္မတင္ ေရမက် ၿဖစ္ေနေရြ႕ အျပီးသတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခြင့္ တိန္ေရွာက္ပိန္ ရရွိသြားသည္။ ေနာက္ေန႕မနက္တြင္ ေပက်င္းျမဳိ႕ေတာ္အား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ထားရွိေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ ေက်ာက္ကုိ ရာထူးမွ ၿဖဳတ္ၿပီး စစ္ေသြးၾကြ လီပင္းအား ေပက်င္းရွိ စစ္တပ္အမိန္႕ေပးရာထူး ခန္႕သည္။ ။။။။။။
ျပသနာ အရႈပ္ထုပ္အလယ္ ေမ ၁၆တြင္ ေက်ာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား ဆုိဗီယက္ သမတ မီေခးလ္ ေဂၚဘာခ်က္ တရုတ္ျပည္သုိ႕ ေရာက္ရွိသည္။ ေဂၚဘာခ်က္ သတင္းယူရန္ ႏုိင္ငံျခား ဂ်ာနယ္လစ္ ႏွင့္ ဓါတ္ပုံဆရာ ေျမာက္မ်ားစြာလဲ ပါက္ကြဲလုနီးနီး တရုတ္ျမဳိ႕ေတာ္သုိ႕ ေရာက္လာသည္။ ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ သတင္းပုိ႕ခ်က္မ်ားၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာကုိ စုိးရိမ္ေစကာ ခ်ဳပ္တည္းသည္းခံရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာသည့္အျပင္ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္ ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ မ်ဳိးခ်စ္ေဟာငး္ တရုတ္အသိုင္းအဝန္းမ်ားတြင္ပါ ဂရုဏာသက္စာႏွာၿပသည့္ ဆန္ဒျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ က်ယ္ေလာင္စြာ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္းပုိင္းမွာ ပုိမုိ ဖိအားေပး ခံေနရၿပီ။ ။။။။။။

ေမ ၁၉ မနက္အေစာပုိင္းတြင္ ရာထူး အၿဖဳတ္ခံရေသာ ေက်ာက္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္၌ ထူးထူးျခားျခား ထြက္ေပၚလာသည္။ အသံခ်ဲ႕စက္မွ တဆင့္ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား “ေက်ာင္းသားတုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕အလာ သိပ္ေနာက္က်ခဲ႕တယ္၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ ခင္မ်ားတုိ႕ ေထာက္ျပ ေဝဖန္တယ္၊ လုိအပ္ေနတဲ႕ အရာေတြပါပဲ။ ဒီကုိလာတာ က်ဳပ္ကုိ ခင္မ်ားတုိ႕ဆီက ခြင့္လႊတ္မႈ တာင္းခံဖုိ႕ မဟုတ္ဘူး။ ၿပာခ်င္တာ ေမာင္တုိ႕မယ္တုိ႕ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္ပင္ပန္း အားနည္းေနျပီ၊ မင္းတုိ႕ အစာငတ္ခံ တုိက္ပြဲဝင္တာ ၇ရက္ ရွိျပမုိ႕ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားလုိ႕ မရေတာ႕ဘူး… မင္းတုိ႕ဟာ ငယ္ေသးတယ္၊ ေနာက္ရက္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္၊ က်န္းမာေနမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေခတ္မွီတုိးတက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ရပ္ ေအာင္ျမင္တာ ေတြ႕ႏုိင္လိမ့္မယ္။ က်ဳပ္တုိ႕နဲ႕ မင္းတုိ႕ မတူဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႕က အုိႏွင့္ျပီ၊ ကိစ္စ မရွိေတာ႕ဘူး။” ဟု ေျပာခဲ႕သည္။ ထုိအၾကိမ္မွာ သူ႕ကုိ လူထုျမင္ကြင္း ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရတာ ၿဖစ္သည္။ ။။။။။။

ေက်ာက္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္အား တုံ႕ျပန္ေရြ႕လား မသိ… ေမလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ တင္းမာမႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ႕သြားျပီး ေပက်င္းမွ ဆန္ဒျပေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား ဆန္ဒျပပြဲကုိ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႕ကာ ရင္ျပင္မွ ထြက္ခြာသြားသည္။ သုိ႕ေသာ္ အျခား ခရုိင္မ်ားမွ ဆန္ဒျပ တပ္ကူမ်ား ျမဳိ႕ေတာ္တြင္း ဝင္လာမစဲ ရွိေနဆဲပင္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ စည္းေဝးပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ဇြန္ ၂၀ အထိ ဆန္ဒ ဆက္ျပရန္ သေဘာထား တင္းမာသူ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆာ္ၾသသည္။ ။။။။။
ေမ ၃၀၊ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္တြင္ ၾကီးမားေသာ ဒီမုိကေရစီ နတ္သမီး လက္လုပ္ ရုပ္ထုအား ေက်ာင္းသားမ်ား စုိက္ထူသည္။ လစ္ဘာတီ လြတ္လပ္ေရး ေက်က္ရုပ္အား ပုံစံယူထားကာ ဆန္ဒျပပြဲ၏ ထင္ရွားေသာ သေကၤတမ်ားထဲမွ တခု ၿဖစ္လာသည္။ ဆန္ဒျပပြဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကျငာခ်က္ ၾကားသိသည့္အခါ ကူျမဴနစ္ပါတီ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ေပါလစ္ၿဗဴရုိ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဇြန္၂တြင္ စည္းေဝးသည္။ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္မွ ဆန္ဒျပသမားမ်ားအား အင္အားသုံး ရွင္းလင္းရန္ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္တပ္ (ပီအယ္လ္ေအ) အား ဆင့္ေခၚရန္ သေဘာတူညီခဲ႕ၾကသည္။ ။။။။။
တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ …….
၁၉၈၉ ဇြန္၃ မနက္၊ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္တပ္  အမွတ္ ၂၇၊ ၂၈ တပ္မမ်ား တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ထဲ ေျခလ်င္တပ္၊ တင့္ကား ႏွင့္ မ်က္ရည္ယုိဓါတ္ေငြ႕မ်ား သုံးေရြ႕ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား လူစုခြဲသည္။ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား ပစ္ခတ္ရန္ အမိန္႕ေပးမထားသၿဖင့္ စစ္သားအမ်ားစု ေသနတ္ကုိင္ မထားၾကေခ်။ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား ေထာက္ခံဖြယ္ ရွိလုိ႕ ျမဳိ႕ေပၚရွိ ပီအယ္လ္ေအ စစ္တပ္အား မယုံၾကည္ဘဲ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ခရုိင္မ်ားမွ အဆုိပါ တပ္မမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တမင္ ေရြးထားသည္။ စစ္တပ္အား ဆန္ဒျပ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမား ႏွင့္ ေပက်င္းရွိ သာမန္ ျပည္သူျပည္သားလည္း ပူးေပါင္း တြန္းလွန္ခဲ႕ၾကသည္။ မီးေလာင္ခံထားသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ အတားအဆီး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္တုံး အုတ္ခဲမ်ားႏွင္ စစ္သားမ်ားအာ ပစ္ေပါက္ျခင္း အျပင္ စစ္သားမ်ားပါေသာ တင့္ကားကုိပင္ အရွင္လတ္လတ္ မီးတင္ရႈိ႕သည္။ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ အေရးအခင္း ပထမဆုံး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမွာ တကယ္ေတာ႕ စစ္သားမ်ားၿဖစ္သည္။ ။။။။။
ဆန္ဒျပ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ပုိငး္ ယခုအခါ ခက္ခဲသည့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီ။ ေနာက္ထပ္ ေသြးထြက္သံယုိ မၿဖစ္ခင္ ရင္ျပင္ကုိ စြန္႕ခြာမလား ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႕ ေနရာ ဆက္ထိန္းမလား ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အမ်ားအျပား ဆက္ေနရန္ ဆုံးၿဖတ္သည္။ ထိုည ၁၀:၃၀ ေလာက္တြင္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ အနီးတဝုိက္သုိ႕ ပီအယ္လ္ေအတပ္ လွံစြပ္တပ္ ရုိင္ဖယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ လမ္းထဲသုိ႕ တင့္ကားမ်ား တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း ဝင္လာျပီး မည္သူမည္ဝါ မခြဲျခား မဲမဲျမင္ရာ ပစ္ခတ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတုိ႕ႏွင့္ အသက္ရြယ္တူ စစ္သားမ်ားအား “ဘာလုိ႕ ငါတုိ႕ကုိ သတ္တာလဲ” လွမ္းေအာ္ၾကသည္။ ဆုိက္ကား သမားမ်ား၊ စက္ဘီးစီးသူမ်ား အပစ္အခတ္မ်ားၾကားထဲမွ တဟုန္ထုိး ေျပးသြားကာ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ျပီး ေဆးရုံပုိ႕သည္။ ကပ္ေဘးအတြင္း ဆန္ဒျပသမား မဟုတ္သူမ်ားလဲ ပစ္သတ္ခံခဲ႕ၾကရသည္။ လူအမ်ားသိတာနဲ႕ ကြဲလြဲရြ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ အုံႏွင့္က်င္းလုိက္ ရင္ျပင္ထဲမွာထက္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ၿဖစ္ခဲ႕သည္။ ဇြန္ ၃ ညလုံးေပါက္ ႏွင့္ ဇြန္ ၄ မနက္အေစာပုိင္းအထိ ဆန္ဒျပသူမ်ားကုိ စစ္သားမ်ား ရုိက္ႏွက္၊ လွံစြပ္ထုိး၊ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ လူအုပ္ထဲသုိ႕ တင့္ကားမ်ား တန္းေမာင္းဝင္ျပီး ခ်ိန္းၾကိဳးဘီးႏွင့္ လူ၊ စက္ဘီးမ်ားအား တက္ၾကိတ္သည္။ ၁၉၈၉ ဇြန္ ၄ မနက္ ၆ နာရီ၊ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ တဝုိက္ လမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျပီး ၿဖစ္သည္။ ။။။။။

တင့္ကားသူတား ျမင့္မားလူသား

အညတရ သူပုန္ (ခ) တင့္ကားလူသား ……

ဇြန္ ၄၊ ေသနတ္သံမ်ား အတြဲလုိက္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ျခင္းကုိ ၿဖဳိခြင္း ထြက္လာသၿဖင့္ တျမဳိ႕လုံး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေနသည္။ သူတုိ႕ သား၊ သမီးမ်ားကုိ ရွာေဖြေနတဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံး ေက်ာင္းသား မိဘေတြက ဆန္ဒျပပြဲေနရာဆီ တြန္းထုိးသြားေပမဲ႕ သူတုိ႕ပါ ျခိမ္းေျခာက္ အပစ္ခံရလုိ႕ စစ္သားမ်ားႏွင့္ေဝးရာ ထြက္ေျပးရသည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ကူညီရန္ အခင္းၿဖစ္ရာ သြားတဲ႕ ဆရာဝန္၊ သူနာတင္ယာဥ္ေမာငး္ေတြလဲ ပီအယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ားရဲ႕ ေသြးေအးေအးနဲ႕ ရက္စက္စြာ ပစ္သတ္ခံရသည္။ ။။။။။။။
ဇြန္ ၅၊ ေပက်င္းတျမဳိ႕လုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လုိက္ပုံရသည္။ ေအပီ သတင္းေထာက္ ဂ်က္ဖ္ ဝုိက္ဒန္နာ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခား သတင္း၊ ဓါတ္ပုံ ဆရာမ်ား သူတုိ႕ တည္းခုိရာ ဟုိတယ္ ဆင္ဝင္ အေပၚထပ္မွ ခ်န္အန္ လမ္းမထဲ (the Avenue of Eternal Peace) တင့္ကားတန္း တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္းနဲ႕ ဆူညံစြာ ေမာင္းဝင္လာတာ ၾကည့္ေနခုိက္ အလြန္ထူးဆန္း အံ႕ခ်ီးမကုန္ႏုိင္ဖြယ္ အျခင္းအရာ ၿဖစ္ပြားခဲ႕သည္။ ။။။။။
လက္တဖက္စီတြင္ ေဈးဝယ္အိတ္ ကုိယ္ထားေသာ အကၤ ်ီအၿဖဴ၊ ေဘာင္းဘီအနက္ဝတ္ လူငယ္တဦး လမ္းထဲမွ ထြက္လာျပီး တင္ကားတန္းေရွ႕ ပိတ္ရပ္ တားသည္။ ေရွ႕ဆုံးမွ တင့္ကား သူ႕ကုိ ေရွာင္ပတ္ေမာင္းဖို႕ ၾကဳိးစားတုိင္း အဲဒီလူငယ္ တင့္ကားသြားရာလမ္း ပိတ္ရပ္တားသည္။ ၾကည့္ေနသူတုိင္း ေအာ္ဟစ္ထိတ္လန္႕ကုန္ကာ တင့္ကားေမာင္းသူ စိတ္တုိျပီး သူ႕အား တက္ေမာင္းၾကိတ္ပစ္မည္ကုိ စုိးတထိတ္ထိတ္ ၿဖစ္ေနသည္။ တခ်ိန္မွာ တင့္ကားေပၚကုိေတာင္ ခုန္တက္ျပီး သူက အထဲရွိ စစ္သားေတြကုိ “မင္းတုိ႕ဘာလုိ႕ ဒီမွာ ရွိေနတာလဲ၊ မင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းဒုတ္ခ ေရာက္ကုန္ရျပီ” ေၿပာေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွ ဆုိသည္။ ။။။။။
ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ႕ အံတုမႈ မိနစ္အေတာ္ၾကာျပီးေနာက္ လူႏွစ္ဦး ေျပးထြက္လာျပီး တင့္ကားလူသားကုိ အလ်င္အျမန္ ဆြဲေခၚသြားသည္။ သူ႕ကံၾကမာအား မသိရေတာ႕ေပ။ ဒါေပမဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ရဲစြမ္းသက္တိ ရွိလွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အနီးရွိ အေနာက္တုိင္း သတင္းသမားတုိ႕ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း ရုိက္ကူးၿပီး တကဗာလုံး ျမင္ေတြ႕ရန္ ခုိးထုတ္ႏုိင္ခဲဲ႕သည္။ တရုတ္ လုံျခဳံေရး အဖြဲ႕မ်ား ရွာမေတြ႕ေစရန္ တင့္ကားတိပ္ေခြကုိ တည္းခုိရာ ဟုိတယ္ အိမ္သာထဲ သတင္းထာက္ ဝုိက္ဒန္နာ ႏွင့္ အျခား ဓါတ္ပုံဆရာမ်ား ဖြက္ခဲ႕ရသည္။ ။။။။။
ခပ္ေထ႕ေထ႕ ေျပာေၾကးဆုိ တင့္ကားလူသားရဲ႕ အံတုမႈ သတင္းပုံရိပ္မ်ားက မုိင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ အေရွ႕ဥေရာပသုိ႕ အျပင္းထန္ဆုံး အရွိန္နဲ႕ တမဟုတ္ျခင္း ေရာက္ရွိသြားသည္။ သူ႕ ရဲဝံ႕ေျပာင္ေျမာက္မႈကုိ တစိတ္တပုိင္း အတုခုိး အားက်လုိ႕ ဆုိဗီယက္ အုပ္စုဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူလူထု လမ္းေပၚထြက္ လာခဲ႕ၾကသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ ေဘာ္လ္တစ္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စတင္ကာ ဆိုဗီယက္ အင္ပါယာၾကီး စတင္ ၿပဳိကြဲေတာ႕သည္။ ဆုိဗီယက္ ၿပည္ေထာင္စု ၿပဳိလဲသြားခဲ႕သည္။ ။။။။။။
တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲတြင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေသလဲ သိသူ မရွိပါ။ တရုတ္အစုိးရ ကိန္းဂဏန္းမွာ ၂၄၁ ဦး ၿဖစ္ေပမဲ႕ အလြန္အမင္း ေလ ွွ်ာ႕ျပတာ ေသခ်ာသေလာက္ ၿဖစ္သည္။ စစ္သား၊ ဆန္ဒျပသမား၊ အရပ္သား အားလုံးေပါင္းလ်င္ လူ ၈၀၀ မွ ၄၀၀၀ အၾကား အသတ္ခံရဖြယ္ ရွိသည္။ ေဒသခံ ေဆးရုံ စာရင္းမ်ားကုိ အေျခခံေရြ႕ တရုတ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ အေစာပုိင္းတြင္ ေသဆုံးသူ အေရအတြက္ ၂၆၀၀ ေျပာေသာ္လဲ အစုိးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ပဲ ရုပ္သိမ္းခဲ႕သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသ အခ်ဳိ႕ ေျပာခ်က္အရ အေလာင္းမ်ားစြာကုိ ပီအယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ား ဆြဲယူသြားျပီး ေဆးရုံေသစာရင္းထဲ ပါရွိဟန္ မတူခဲ႕ေခ်။ ။။။။။

ရးအခင္းျပီးနာက္ ………

တိန္အင္န္မင္ အေရးအခင္းမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္သူ ဆန္ဒျပသူတုိ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကံၾကမာႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ (အထူးသၿဖင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား) သိပ္မျပင္းထန္ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ ခ်ခံရသည္။ ပါေမာက္ခ ႏွင့္ အျခားတတ္သိ ပညာရွင္ မ်ားစြာ နာမည္ပ်က္စာရင္း အသြင္းရလုိ႕ ဘယ္မွာမွ အလုပ္ရွာ မရေတာ႕။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမား၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ အျပင္ဖက္နယ္မ်ားမွ လာဆန္ဒျပေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ အက်ဥး္ရုံး ကြက္မ်က္ျခင္း ခံရျပီး အေရအတြက္ အတိအက်ကုိ ထုံးစံအတုိင္း မီးအမွာင္ခ်ခံရသည္။ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား ဂရုဏာသက္ေၾကာင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ တရုတ္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားလဲ အႏွိပ္ကြပ္ ခံရျပီး အလုပ္ၿပဳတ္ကုန္သည္။ သိပ္ထင္ရွားသူ အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ဒဏ္ ပးခံရသည္။ ။။။။။
တရုတ္အစုိးရအတြက္ ၁၉၈၉ ဇြန္ ၄ ရက္ေန႕မွာ သမုိင္းတြင္မည့္ ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္သည္။ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား ရာထူးမွ ၿဖဳတ္ခ်ခံရျပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေသာ အေဆာင္အေယာင္ ရာထူး ေျပာင္းလဲခ်ထား ခံရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေက်ာက္က်ိယန္မွာ ျပန္ နာလန္မထူႏုိင္ေတာ႕ပဲ သူ႕ေနာက္ဆုံး ၁၅ႏွစ္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝႏွင့္ ကုန္ဆုံးသြားသည္။ ရွန္ဟဲျမဳိ႕ ဆန္ဒျပပြဲအား လ်င္ျမန္စြာ ျငိမ္းသက္ခဲ႕သူ ရွန္ဟဲျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ က်န္ဇီမင္းကုိ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးအၿဖစ္ ေက်ာက္ေနရာ အစားထုိးခဲ႕သည္။ ။။။။။ (နာင္တြင္ သမတၿဖစ္၊ စကားခ်ပ္) ။။။။။
ထုိအခ်ိန္မွစေရြ႕ တရုတ္ၿပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အုံၾကြမႈမ်ား လြန္စြာ ျငိမ္သက္သြားသည္။ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈထက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးကုိသာ အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု အာရုံစုိက္ေတာ႕သည္။ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲမွာ မထိရ မကုိင္ရ တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမုိ႕ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ တရုတ္အမ်ားစု ယင္းၿဖစ္ရပ္ကုိ လုံးဝ ၾကားသိဖူးျခင္း မရွိေတာ႕ေခ်။ ဇြန္ ၄ အေရးအခင္း ေဖၚျပေသာ အင္တာနက္ ဝဘ္ဆုိက္မ်ားအား တရုတ္ျပည္တြင္ ပိတ္ဆုိ႕ထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အစုိးရ တုိ႕ သမုိင္းတြင္သည့္ ထုိ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အၿဖစ္အပ်က္အား မေၿဖရွင္းပဲ ထားလ်က္ရွိသည္။ ။။။။။ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ ပုံရိပ္မ်ားမွာ မွီလုိက္သူမ်ားအဖို႕ ေန႕စဥ္ဓူဝ ျပန္ေျပာင္း အမွတ္ရေနဆဲ ၿဖစ္သည္။ တေန႕မွာတာ႕ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္ တခုအား တရုတ္ အစုိးရ ရင္ဆုိင္ရမည္သာ ၿဖစ္သည္။ ။။။။။
စာၾကြင္း။။။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီ အေရးအခင္းျပီးေနာက္ပုိင္း ယူနန္ကတဆင့္ တရုတ္ဆန္ဒျပ လႈပ္ရွားသူတဦး ျမန္မာနယ္စပ္ၿဖတ္လုိ႕ ရန္ကုန္က ယူအက္စ္သံရုံး (ယခု စေတာ႕အိပ္ခ်ိန္း) ထဲဝင္ ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းတယ္။ ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာျပီးေနာက္ သံရုံးက လက္မခံလုိ႕ ေၾကးမုံဂ်ီးတုိ႕အမ်ဳိး တရုတ္ျပည္ဖက္ ျပန္အပုိ႕ခံရတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထာင္ဒဏ္အေပးခံရတယ္။ အဲဒီလူ ကံၾကမာ ဘယ္လုိရွိတယ္မသိ။ ေထာင္ထဲမွာပဲလား၊ ျပန္လြတ္ျပီလား၊ ေသလား ရွင္လား… အေတြးမ်ားစြာ….။။။။ ။။။။။။
လူသတ္ေကာင္ တရုတ္စစ္တပ္ (PLA) ႏုိင္ငံေရးမႈး ကူျမနစ္ေကဒါ ေၾကးမုံဂ်ီး၏ဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒီ တရုတ္မျခစ္သူ ေၾကာင္ၾကီး *:x lovestruck
……….. ………………. …………..
……….. ……………… …………….
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF