တိန္အင္း္န္မင္ ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ သိေကာင္းစရာ အခ်က္ ၆ခ်က္ …….
လြန္ခဲ႕ေသာ ၂၈ႏွစ္ ဗုဓဟူးေန႕ တေန႕တြင္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူ ဆန္ဒျပသမားမ်ား သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ စခန္းခ်ရာ ပီကင္းၿမဳိ႕ရွိ ရင္ျပင္ကုိ တရုတ္စစ္တပ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရြ႕ ျပန္လည္ရယူခဲ႕သည္။ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲမွ သတ္ၿဖတ္ခံရသူ အေရအတြက္ မသိရဘဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္သတ္ခံရဟု ခန္႕မွန္းၾကျပီး ဒီမုိကေရစီ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခဲ႕သည္။ ရာစုႏွစ္ တစိတ္ ၾကာျပီးေနာက္ ဇြန္လတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႕သည့္ အေရးအခင္းအား တရုတ္အစုိးရ၏ ႏွံ႕စပ္ စီစစ္စြာ အေသးစိတ္ ဖုံးကြယ္မႈေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ မွတ္ညဏ္ဝယ္ တင့္ကား တစင္းေရွ႕ အာခံ မတ္တပ္ရပ္ေနေသာ လူတဦး၏ ပုံရိပ္ထက္ပုိ သတိရေကာင္းမွန္း မသိေတာ႕ေပ။ ။။။။။။
နာၾကည္းဝမ္းနည္းဖြယ္ ေန႕မ်ား၏ ခံစားခ်က္၊ ၿဖစ္ရပ္၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၁၉၈၉ ဇြန္ ၁၂ ထုတ္ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္း အပါအဝင္ အဲဒီအခ်ိန္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ ကုိယ္တုိင္ ေဖၚထုတ္တင္ျပမႈ မ်ားမွ ဆြဲထုတ္ရင္း သမုိင္းေနာက္ျပန္ ေရာက္ခဲ႕ရသည္။ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားပါ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ပုံရိပ္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ၂၈ႏွစ္ ၾကာျပီးေနာက္ ေမွးမိွန္ကုန္သည္။ အခိ်န္ကာလေၾကာင့္ ေျမျမႈပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ခံေနရေသာ အဓိကအခ်က္ ၆ခ်က္မွာ…. …
 
ဒီတပြဲထဲ မဟုတ္ …….
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ လူတသန္းအထိ တခဲနက္ ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပးပုိ႕သည့္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူထုဆန္ဒျပပြဲ တခုမွ်သာ မဟုတ္ေပ။ လူထုဆန္ဒျပပြဲမ်ားမွာ တရုတ္အၾကီးဆုံးျမဳိ႕ၾကီး ရွန္ဟဲ အပါအဝင္  ျမဳိ႕ရာေပါင္းမ်ားစြာသုိ႕ ျပန္႕ႏွံ႕သြားျပီး ပီကင္းသုိ႕ စစ္တပ္ ဝင္ေရာက္ေသာ ရက္မ်ားတြင္ ရွန္ဟဲ၌ ဆန္ဒျပသမားမ်ား အတားအဆီးမ်ား ခ်ကာ ပိတ္ဆို႕ေနၾကသည္။ ။။။။
ေသခ်ာတာက လူထုဟစ္တုိင္ကြင္း တည္ေနရာ ပီကင္းရွိ ရင္ျပင္ဟာ ဆန္ဒျပသမားမ်ားနဲ႕ ဒါ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ႕တာ မဟုတ္ဘူး။ လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္တုံးက တိန္အင္န္မင္ အေရအခင္းလုိ႕ လူသိမ်ားျပီး သူ႕ေလာက္ မျပင္းထန္ေသာ ဆန္ဒျပသူမ်ားအား အလားတူ ၿဖဳိခြဲမႈေၾကာင့္ လူထု ေဒါသအမ်က္ ထြက္ကာ ႏုိင္ငံထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေရႊ႕အေျပာင္း လုပ္ေပးခဲ႕ရသည္။ တိန္အင္န္မင္ ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ အျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာ ထုတ္ေဝေသာ တင့္ကားလူသား သတင္းတြင္ တုိင္းမ္ မက္ဂဇင္းမွ ယခုလုိ ေဖၚျပသည္…. ….
” တိန္အင္န္မင္ ရင္ျပင္သည္ “အလယ္ေခတ္ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ အသဲႏွလုံး၊ ၁၉၁၉ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆန္ဒျပခဲ႕ရာေနရာ (ေမလ၄ရက္ လႈပ္ရွားမႈ တစိတ္တပုိင္း)၊ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ တြင္ မေၾကာက္မရြံ႕ ရပ္တည္ခဲ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ေမာ္စီတုံး ျပည္သူ႕သမတႏုိင္ငံ ေၾကျငာခဲ႕ရာ ေနရာ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တရုတ္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး ဂုဏ္ျပဳတပ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာ ေနရာ” တင္စားရမည့္ ၿပည္သူ႕အာဏာ ေဖၚၾကဴးထားေသာ စိတ္တဇ ေက်ာက္တုိင္ အထိမ္းအမွတ္ ၿဖစ္သည္။ ။။။။။
လူသတ္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရုတ္ အာဏာပုိင္မ်ား ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္ေနဆဲ ……
လူသတ္ပြဲ ျပီးလုိ႕ ရာစုႏွစ္ တစိတ္ေက်ာ္ ၾကာသည့္တုိင္ အြန္လုိင္းဆင္ဆာ ႏွစ္သန္း ၿပဳလုပ္တပ္ဆင္ထားေသာ တရုတ္အစုိးရရဲ႕ အင္အားေကာင္းလွတဲ႕ ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္ေရး ကိရိယာၾကီးနဲ႕ ဆန္ဒျပပြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ဆုိ႕ထားဆဲ ရွိသည္။ တိန္အင္န္မင္ ရင္ျပင္ စာလုံးကုိ ရွာမရရုံတင္မက ဆက္စပ္ စာလုံး၊ စာပုိဒ္မ်ားအားလဲ ပိတ္ဆုိ႕ထားသည္။ ၁၉၈၉ ဇြန္ ၄ ဆန္ဒျပပြဲေန႕ရက္ကုိ သြယ္ဝုိက္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ေသာ နံပါတ္အတြဲ ၆ ၄ ၁၉၈၉ ကုိပင္ အာဏာပုိင္မ်ား ခ်မ္းသာ မေပးပါ။ ထုိေၾကာင့္ပဲ ကဗာ႕ အြန္လုိင္း အသုံးျပဳဆုံး ႏုိင္ငံရွိ လူမ်ားစြာတြင္ ေသြးထြက္သံယုိ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈ အေၾကာင္း အမွတ္ရ တင္မက်န္ခဲ႕ေခ်။ ။။။။။
အေနာက္ဖက္ မလြယ္ေပါက္ကေန ဝင္ခဲ႕ရတဲ႕ ေဂၚဘာခ်က္
ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္မွာ ပထမဆုံး ေရာက္လာတဲ႕ တရုတ္ကူျမဴနစ္ ျပဳိင္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္ရဲ႕ မီေခးလ္ ေဂၚဘာခ်က္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကန္႕ကြက္ဆန္ဒျပပြဲ ၿဖစ္ပြားလုိ႕ တရုတ္အစုိးရ အရွက္ကြဲရသည္။ တရုတ္တုိ႕က ေမလတြင္ ရင္ျပင္အစြန္းရွိ မဟာခန္းမေဆာင္ထဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ပန္းျခင္းနဲ႕ ၾကဳိဆုိရန္ စီစဥ္ထားစဥ္ ကန္႕ကြက္ဆန္ဒျပပြဲ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ၿဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ေဂၚဘာခ်က္ ခမ်ာ အေနာက္ဖက္ မလြယ္ေပါက္မွ ၿဖတ္သန္းဝင္ကာ ေက်နပ္ခဲ႕ရသည္။ ။။။။
စစ္တပ္ ပစ္ခတ္တဲ႕ တဖက္သတ္ ရက္စက္ပြဲ ……
ဇြန္ ၄ နံနက္ေစာပုိင္းတြင္ ထရပ္ကား ၅၀ ႏွင့္ အင္အား တေသာင္းရွိ စစ္တပ္ လမ္းမ်ားေပၚ ခြာသံျပင္းျပင္းရုိက္ ေရာက္လာေၾကာင္း ရက္အနဲငယ္အၾကာတြင္ တုိင္းမ္းမွ သတင္းေပးပုိ႕သည္။ အရပ္သား ဆန္ဒျပသူမ်ားထက္ မ်ားစြာပုိ အင္အားၾကီးမားေသာ စစ္တပ္က လူအုပ္ထဲကုိ စတင္ပစ္ခတ္ရာ ဆန္ဒျပသူအခ်ဳိ႕မွ ၾကံ႕ၾကံခံ ခုံခံျပီး ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ဓါတ္ဆီပုလင္းမ်ား မီးရႈိ႕ပစ္ေပါက္ၾကသည္။ သူတုိ႕မွ အၾကမ္းဖက္ သတ္ၿဖတ္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ႕ရာ အရပ္သား တဦးကုိ ပစ္သတ္ေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးအား ဆန္ဒျပသမားတုိ႕ ရုိက္ႏွက္သတ္ၿဖတ္ေၾကာင္း သတင္း ထြက္လာသည္။ အျခားၿဖစ္ရပ္ တခုတြင္ စစ္သည္တင္ သံခ်ပ္ကာကားအား ဆန္ဒျပသူတုိ႕ အလံမ်ားႏ်ွင့္ ဖုံးအုပ္ေရြ႕ မီးတင္ရႈိ႕သၿဖင့္ အထဲရွိ စစ္သား ရွစ္ဦး (သုိ႕) ကုိးဦး ပိတ္မိေနခဲ႕သည္။ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္မႈမ်ားကုိ တမနက္လုံး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ႕ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီေရး အိမ္မက္မွာ ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ အိမ္မက္ဆိုး ၿဖစ္သြားခဲ႕သည္။ ဆရာဝန္တဦးမွ ထိုအခ်ိန္က ေျပာရာတြင္ အနည္းဆုံး ငါးရာ ေသဆုံးသည္၊ ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ ေၾကျငာသူ တဦးကမူ တေထာင္ ရွိမည္ ဆိုသည္။ ။။။။။
ေမြးထားတဲ႕ နတ္သမီး အသတ္ခံရ …..
ရင္ျပင္ကုိ ဝင္မစီးနင္းခင္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ လစ္ဘာတီရုပ္တု တစိတ္တပုိင္း ဆင္တူေသာ ဒီမုိကေရစီ နတ္သမီး ရုပ္တုကုိ ထုလုပ္စုိက္ထူခဲ႕သည္။ အျမန္ျပဳလုပ္ထားေသ ေပသုံးဆယ္ ရုပ္ထုမွာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ သေကၤတ အထိမ္းအမွတ္ ၿဖစ္ခဲ႕ၿပီး လြယ္လင့္တကူ ၿဖဳိဖ်က္မရေအာင္ ထုထည္ၾကီးမားထားသည္၊ အနည္းဆုံးေတာ႕ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္ကြဲေစသည္။ ရင္ျပင္ကုိ သိမ္းပုိက္ျပီးေနာက္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ နတ္သမီးရုပ္ကုိ ၿဖဳိဖ်က္ေခ်မြ ပစ္လုိက္ေၾကာင္း တုိင္းမ္မွ သတင္းပုိ႕သည္။ ။။။။။
Related image
တင့္ကားလူသား ဘယ္သူလဲဲ …..


အံ႕ခ်ီးကုန္ႏုိင္ဖြယ္ ေလးစားထုိက္တဲ႕  သူ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ ေတြ႕ျမင္သူ ဦးေရဟာ ဝင္စတ္ခ်ာခ်ီ၊ အဲလ္ဘတ္ အုိငး္စတုိင္း နဲ႕ ဂ်ိမ္းစ္ ဂၽြဳိက္စ္တုိ႕အားလုံးေပါင္း  ၾကည့္ဖူးသူမ်ားထက္ ပုိမ်ားတယ္ လုိ႕ တုိင္းမ္ မွာ တင့္ကားလူသား အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရသူမွာ လူသတ္ပြဲျပီး ေနာက္တေန႕ ဇြန္ ၅  တင့္ကားစစ္ေၾကာင္းေရွ႕ ပိတ္ရပ္ေနေသာ ဓါတ္ပုံထဲက အမည္မသိ အညတရ လူတဦး ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္  အျခား ဆန္ဒျပေဖၚတဦးမွ အလ်င္အျမန္ ဆြဲထုတ္သြားျပီး လူအုပ္ထဲ တိတ္တဆိတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႕သည္။ သူနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ေကာလာဟာဠမ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ႕ျပီး ေနာက္တႏွစ္အၾကာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ က်န္ဇီမင္းအား အဲဒီလူငယ္ ဘာၿဖစ္သြားလဲ သိလားလုိ႕ ေမးတဲ႕အခါ “သူလုံးဝ အသတ္မခံရဘူး” ငါထင္တယ္ ဟုသာ ၿပန္လည္တုံ႕ျပန္ခဲ႕သည္။ ။။။။
အဟုတ္တရုတ္ ျခစ္ေၾကးမုံဂ်ီးဘဲ မဟုတ္တရုတ္ ေၾကာင္ၾကီး <3
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF