သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြနု္ပ္မဆိုးပါ ဆိုေတာ့ သင္မေကာင္းလွ်င္ ကၽြနု္ပ္ဆိုးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ဒါဆိုအေတာ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတာေပါ ့ေနာ္။ သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာသင္ေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္းကၽြနု္ပ္ကေတာ့ေကာင္းေနရမယ္ေလ။

စီးပြားေရးသမားအခ်ိဳ႔က နရံကပ္စာတန္းမ်ား ကိုရိုက္နွိပ္ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုနရံကပ္စာတန္းမ်ားကို အမွန္တရားပမာထင္မွတ္လ်က္ ၊ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးတန္ဖိုးထားကာ ၊အိမ္နရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ နရံကပ္စာတန္မ်ားတြင္၊ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီသည္တို႔ရိွသလို၊မကိုက္ညီသည္တို႔လည္း ရိွပါ၏။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ျဖစ္ျပီး၊ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဓမၼႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာစာတန္းကို၊ မိမိ၏အိမ္နရံတြင္ ခ်ိန္ဆြဲထားမိမည္ဆိုလွ်င္ မိမိသည္ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၵဓမၼကို နားလည္သက္၀င္မႈ မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသကဲ့သို႔ ရိွေပလိမ့္မည္။ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဓမၼႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ နရံကပ္စာတန္းမ်ားတြင္ သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြနု္ပ္မဆိုးပါ ဟူေသာစာတန္းလည္း ပါ၀င္ပါ၏။ယင္းစာတန္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ပုဂၢလခံစားမႈ၊ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဓမၼကို နားလည္သိျမင္ျခင္း အားနည္းမႈ၊ ေယာနိေသာမနာသိကာရ (သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ နွလံုးသြင္းမႈ) မရိွမႈတို႔ ေပါင္းစည္းရာမွထြက္ေပၚလာေသာျခင္းျဖစ္၏။ နွလံုးသားမရင့္က်က္မႈနွင့္ဦးေနွာက္အားနည္းမႈတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္သီးပြင့္လာေသာ စာတန္္းျဖစ္၏။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဘာသာ၀င္သာလွ်င္မဟုတ္။ လူသားတိုင္း ပင္ ……..မခိ်တ္ဆြဲသင့္ေသာ စာတန္းျဖစ္ပါ၏။

လူသည္မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိျပဳလုပ္ေျပာဆိုၾကံစည္ေသာ ကံသံုးပါ၏အက်ိဳးရလဒ္ကို မိမိသာ

ခံစား၊စံစားရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သင္ေကာင္းလွ်င္ကၽြနု္ပ္မဆိုးပါ ၊သင္မေကာင္းေသာ္ မိမိလည္းမေကာင္းနိုင္ပါ ဟု ဆိုျခင္းမွာ သူတစ္ပါး၏ အတြင္းသႏာၱန္၌

ေတာက္ေလာင္ေနေသာမီးကို မိမိ၏ ႏွလံုးသားထဲ ကူးယူလိုက္သည္ႏွင့္ ပမာတူပါ၏။

သူတစ္ပါး၏ မေကာင္းမႈ မိမိ္ထံ ကူးစက္မလာပါေစႏွင့္။မေကာင္းမႈဟူသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထံမွလက္ဆင့္ကမ္းမယူပါႏွင့္။

သူ႔မေကာင္းမႈအတြက္ သူဘာသာ တာ၀န္ခံသြားေပလိမ့္မည္။ မိမိႏွင့္ဆက္ဆံသူက မိမိအေပၚမေကာင္းလွ်င္ ျပဴသူအသစ္ ျဖစ္သူအေဟာင္း ဟုသာ သေဘာထားလိုက္ပါ။

မိမိက သူ႔အေပၚျပန္၍မေကာင္းစရာ မလိုပါ။ ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္အေနျဖင့္ မိမိအေပၚတြင္ သူနားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေျဖာင္းေျဖာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရမည္။ မိမိ၏စိတ္ရင္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ အေပၚ သူဘက္မွ မည္သို႔မွ် လက္ခံလိုက္ေလ်ာမႈ မရိွဘဲ မေကာင္းျမဲ မေကာင္းေနအံုးမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို သိမ့္ေမြ႔စြာ ျဖတ္ခ်လိုက္ရံုသာ။ မိမိအေပၚ မေကာင္းျမဲ မေကာင္းေနသူအား လံုး၀မဆက္ဆံေတာ့ျပီးသည့္ေနာက္၀ယ္ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ခ်ိဳသည္ခါးသည္ကို (မွန္သည္ပင္ ျဖစ္ေစ) တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ေျပာဆိုေ၀ဖန္မေနႏွင့္ေတာ့။ ထိုသူနွင့္ ပတ္သတ္သမွ် ယတိျပတ္သာျပည္ဖံုးကားခ်လိုက္ပါ။ ထိုသူထံမွ အကုသိုလ္မ်ား မိမိထံကူးစက္လာအံုးမည္ မဟုတ္ပါေခ်။

သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္မဆိုးပါ၊ သင္မေကာင္းလွ်င္ ကၽြနု္ပ္ဆိုးမည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကမည္ ဆိုလွ်င္အဆိုးသံသရာသည္ ရဟတ္ပမာ

လည္ျမဲ လည္လ်က္ရိွေပေတာ့မည္။ နိဂံုးကမၹတ္ အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ မေကာင္းေသာ သေဘာတရားတို႔ကို လက္ခံသိမ္းပိုက္ျခင္း၊

ျပန္႔ပြားေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို မျပဴအပ္ပါ။

(ေရႊဥမင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

About lovesickkalay

love sick has written 2 post in this Website..