ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳတဲ့ Programmer, Software Developer, Network Engineer, Designer စတဲ့သူေတြ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ မကင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အိုင္တီကို Self Study လုပ္ျဖစ္သြားေစတဲ့ အေတြးေလးတစ္ခုကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

“ ပိုက္ဆံရွိရင္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္လို႔ရတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ပိုက္ဆံရွိရင္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ရွိႏိုင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ မရွိႏိုင္ဘူး။

ကြန္ပ်ဴတာ ရွိတိုင္းလည္း ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ မရွိႏိုင္ဘူး။

ကြန္ပ်ဴတာ ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မရွိႏိုင္ဘူး။

ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာရင္ ေလ့လာသေလာက္ ကိုယ္ျပန္ရမယ္…”

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂၢလိက ခံယူခ်က္ျဖစ္ျပီး အခြင့္သာတိုင္းလည္း အျခားသူမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကို ထိေတြ႕၊ သံုးစြဲ၊ ေလ့လာေနဆဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ေလ့လာနည္းမ်ားကို အေျခခံျပီး “ကြန္ပ်ဴတာကို ဘယ္လိုေလ့လာရမလဲ”

(How to Learn or Self Study about Computer and IT?) ေမးခြန္းကို အခုလို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ေျဖ ၾကည့္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ

ေဖာ္ျပထားတာေလးေတြက အတိုခ်ဳံးေလးေတြ ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေသးစိပ္ကို ေနာင္မွာ ဆက္လက္ ေ၀မွ် သြားမွာပါ။


Self-Studying – ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခအေနေပးရင္ ေပးသလို၊ အဆင္ေျပရင္ ေျပသလို၊ အရူးအမူး ေလ့လာပါ။

ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္းကို အျမဲတမ္း စိတ္၀င္စားပါ။ (ခ်စ္သူရည္းစားကို စိတ္၀င္စားသေလာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို စိတ္၀င္စားပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်စ္သူရည္းစားကို

ထည္လဲေျပာင္းသလိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို ထည္လဲ မေျပာင္းပါႏွင့္။ – အစပိုင္းတြင္ Windows, Mac, Linux စသည့္ OS တစ္ခုခုကို ရင္းႏွီးေအာင္

သံုးတတ္ေစရန္ ဆိုလိုပါသည္။)ကြန္ပ်ဴတာ ကိုင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မကိုင္ရသည္ ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာေနပါ။

(အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။) ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေလ့လာရတာ မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေလ့အက်င့္ရသြားလ်င္ေတာ့ မခက္ေတာ့ပါ။

IT Social Networking – အိုင္တီ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာကို မိမိကဲ့သို႔ အရူးအမူး စိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါ။ထိုမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ မိမိ သိထားသည္မ်ားကို ေဖာက္သည္ခ် ေ၀မွ်ေပးျပီး၊

မသိေသးသည္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပင္ မိမိအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား (Tips and Tricks)၊ ေလ့က်င့္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား
(Tutorials) ႏွင့္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား (Application Software) ကို မွတ္သားျခင္း၊ စုေဆာင္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

Having Good Moral – ေစတနာေကာင္းထားပါ

အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဖလွယ္ပါ။ ေ၀မွ်ပါ။ (ကိုယ္ရသလို ကိုယ္သိသလို သူမ်ားကိုလည္း သိေစခ်င္၊ ရေစခ်င္သည့္ ေစတနာေကာင္းသည္ လူတိုင္းတြင္

မရွိသည့္၊ လူတိုင္း ထားရွိ ေမြးျမဴသင့္သည့္ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ (Self study) အတြက္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလြန္ပင္ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။)


Learning by Internet – အင္တာနက္မွ ေလ့လာျခင္း

အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရသည့္ ေနရာတြင္ အင္တာနက္ကို ရေအာင္သံုးပါ။ အင္တာနက္သံုးရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာမည္ ရွာေဖြမည္ကို – အင္တာနက္ သံုးခြင့္ မရေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မွတ္သားထားပါ။ သို႔မွသာ အင္တာနက္ တကယ္ သံုးခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္စြာ၊ အက်ဳိးရွိရွိ သံုးႏိုင္မည္။

Using Search Engines – ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို သံုးျခင္း

Search Engine မ်ားကို သံုးတတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။ အင္တာနက္ထဲတြင္ လိႈင္းစီးႏုိင္ရန္ (Internet Surfing)၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း လိုရာခရီးအျမန္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Search Engine မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ျပီး (လိပ္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ႏိုင္သလို)

ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကဲ့သို႔လည္း လိုရာခရီးသို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

Using Search Keywords Effectively – ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သံုးျခင္း Search Keywords မ်ားကလည္း အင္တာနက္ထဲမွ လိုရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သံုးတတ္မွ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြမႈ ျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္သည္။

Participating at Internet Forums

အင္တာနက္ စကား၀ိုင္းမ်ား (Internet Forums) မွတဆင့္ အျခားသူမ်ား ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ားကို ၾကိဳတင္ေလ့လာ

သိရွိထားႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို အမ်ားသို႔ ေ၀မွ် အသိေပး အကူအညီေတာင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္လာပါက ကိုယ္တိုင္

ဦးေဆာင္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလာႏိုင္မည္။

Wikipedia – အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း

အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း (Wikipedia) ကို အင္တာနက္သံုးသူတိုင္း လက္မလႊတ္သင့္ပါ။ တခါတရံ မသိေသးသည့္ အေၾကာင္းအရာသစ္ တစ္ခုကို စတင္ေလ့လာရေတာ့မည့္ အခါတြင္္ ဘယ္ကစေလ့လာရမွန္း မသိ၊ ဘယ္လို ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ သြားၾကည့္ရမည္ကို မသိေသးလ်င္ ၀ီကီပီဒီယ မွာ

အရင္သြားၾကည့္ျပီးမွ ဆက္လုပ္လို႔ အဆင္ေျပသည္မ်ား ၾကံဳဖူးပါသည္။

Reading by RSS – RSS ျဖင့္ စာဖတ္ပါ

သြားခ်င္သည့္၊ စိတ္၀င္စားသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း 30 ရွိျပီး အင္တာနက္သံုးခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးအင္အားက တစ္ေန႔လ်င္ တစ္နာရီစာသာ အခြင့္အေရးရသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုအေျခအေနအတြက္ ထို၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း 30 သို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ သြားဖတ္ေနမည့္အစား ၄င္းဆိုက္မ်ားမွ ေပးထားသည့္ RSS Feed မ်ားကို ႏွစ္သက္ရာ RSS Reader (Google Reader, Great News Portable RSS Reader, etc) ျဖင့္ ဖတ္ရႈျခင္းက အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးကို အထိေရာက္ဆံုးကို အသံုးခ်ရာေရာက္သည့္ အျပင္ စိတ္ေရာလူေရာ လြယ္ကူ သက္သာေစသည္။

Learning at Training Schools – သင္တန္းမ်ား တက္ျခင္း

သင္တန္းတက္ႏိုင္လ်င္၊ သင္တန္း တက္ခြင့္ၾကံဳလ်င္ သင္တန္းတက္ပါ။ တခါတရံတြင္ ကိုယ္တိုင္အၾကာၾကီး ေလ့လာမွ သိရမည့္ အရာမ်ားကို သင္တန္းမ်ားတြင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္မွ်ႏွင့္ သိရွိနားလည္သြားႏိုင္သည္။ KMD မွာ Basic Networking တစ္ခု တက္ဖူးပါတယ္… အဲဒါကလည္း အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ Cabling ကို သိခ်င္လို႔ပါ။ RJ-45 ေခါင္းနဲ႔ Cat-5 ၾကိဳးေတြ ခ်ိတ္ဆက္တာကို စာဖတ္ၾကည့္ရံုနဲ႔ မရ လက္ေတြ႕လည္း
သိမွ ျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ သြားတက္ျဖစ္တာ။ သင္တန္းတိုင္း မေကာင္းႏိုင္ေပမဲ့ တက္ျဖစ္တဲ့ သင္တန္းမွန္သမွ်မွာ ရသမွ် အရင္းအျမစ္ေတြ ကို ထိေရာက္ေအာင္ သံုးႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒါမွ သင္တန္း တက္ရက်ဳိး အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းရက်ဳိးေတြ နပ္မွာပါ။ သင္တန္းမွ သင္ရိုးမ်ား၊

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ နည္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အတူတက္ေနသူမ်ားဟာ အေကာင္းဆံုး အရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။

Using OSF (Open Source Free) Softwares

အခမဲ့ရသည့္ အပြင့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို သံုးပါႏိုင္ငံတကာတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ အလုပ္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ လိပ္ျပာသန္႔စြာ ၊ ေဘးရန္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလကား ရသည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမွန္သမွ်ကို သံုးျခင္းထက္၊ အလကားရသည့္

အပြင့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား (ကၽြန္ေတာ္က Open Source Free (OSF) Software မ်ားဟု ကိုယ့္ဘာသာ အမည္ေပးထားသည္။) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္

အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးစားပါ။

ကိုယ္တိုင္ေလ့လာရတယ္ဆိုတာ ခရီးၾကမ္းတစ္ခုပါ။ မလြယ္ပါဘူး။ လူတိုင္းလည္း ေရရွည္ မေလ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘ၀မွာ

ပညာကို ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း တစ္ခုခုကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္…။ ရလာတဲ့ ျမင္ရတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ၊ မျမင္ရတဲ့

အက်ဳိးဆက္ေတြကိုေတာ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ သင္ယူေလ့က်င့္ဖူးသူတိုင္း ခံစားနားလည္ သိရွိႏိုင္မွာပါ…

စာဖတ္ေနတဲ့ ခ်စ္မိတ္ေဆြေရာ ဘ၀မွာ ဘယ္လို Self Study လုပ္ခဲ့ဖူးလဲ …အမ်ားအတြက္ ေ၀မွ် ေဆြးေႏြးသြားေစခ်င္ပါတယ္ ….

PostSubject: အိုင္စီတီ အခြင့္အလမ္းမ်ား    Mon Jul 19, 2010 3:10 am
ယေန႔ေခတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြၾကားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အိုင္တီ၊ အင္တာနက္ ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရေတြက ပလူပ်ံေအာင္ၾကား ေနရပါတယ္။ မ်ားျပားလွတဲ့ ကြန္ပ်ဴ

တာသင္တန္း ေပါင္းစံု လက္မွတ္ေပါင္းစံု ေနာက္မွလူငယ္ေတြခမ်ာ ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး တေကာက္ေကာက္လုိက္တက္ ေနၾကရေပမယ့္ တကယ္တမ္း

သင္တန္းေတြၿပီး လက္မွတ္ေတြရၾကတဲ့အခါ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားထြက္

အလုပ္လုပ္ျဖစ္ၾကေပမယ့္ ICT ဆိုတာျပည္တြင္းမွာ အသံုးခ်လို႔မရတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခု လိုျဖစ္ေနပါတယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ အတြက္ ICT နည္းပညာ ကိုအသံုးခ်ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ တစ္ပိုင္းတစ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ SME (Small and Medium

Sized Enterprise) လုပ္ငန္းေလးေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြက အသက္အရြယ္ငယ္ေသးလို႔ စီးပြား ေရးလုပ္လို႔ျဖစ္ပါ့မလားလို႔ စိုးရိမ္ၾကတာ

ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔ ကမၻာေက်ာ္ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္လ္ ထရန္႔ (Donald Trump) ေျပာဖူးတာေလး ရွိပါတယ္။

`ကိုယ္ကငယ္ေလးလို႔၊ အေတြ႕အႀကံဳနည္း ေသးလို႔ စီးပြားရွာဖို႔ အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးဘူးလို႔ ဘယ္ေတာ့မွမတြက္ပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္အေကာင္းဆံုး

အႀကံဉာဏ္ေတြထုတ္သံုးခဲ့တုန္းက အသက္ႏွစ္ဆယ္ပဲရွိေသးတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ငယ္ေသးလို႔ဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္ မႈအားမနည္းပါေစနဲ႔။

တစ္ခါတစ္ေလမွာ လူငယ္ေတြဟာ ပိုၿပီးထက္ျမက္တဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္တဲ့။´

ကဲ…ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြလဲ ICT ကိုသံုးၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ၾကပါသလဲ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ဘယ္လိုပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသလဲ။ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

အခြင့္အလမ္း (၁)

ဒါကေတာ့ သမားရုိးက်နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ ၀န္ထမ္း အလုပ္ပါ။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာပဲ သင္ၾကားလုိ႔ ရတဲ့ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ

ဒီပလိုမာေတြျဖစ္တဲ့ IDCS တို႔ IADCS တို႔၊ University of Greenwich ကေပးအပ္ခ်ီး ျမႇင့္တဲ့ BIT ဘြဲ႕တို႔ကို ရရွိၿပီးရင္ ေဒသတြင္း အိုင္စီတီဖြံ႕ ၿဖိဳးတဲ့

စကၤာပူတုိ႔လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြမွာသြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စကၤာပူမွာဆို ရင္ Programmer, System Analyst, Network

Engineer, Project Manager စတဲ့ရာထူးေတြမွာ ျမန္မာေတြလုပ္ကိုင္ ၾကတာမ်ားၿပီး လစာကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ကေန

၅၀၀၀ေလာက္ အထိရတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ Project Manager (PM) လို ရာထူးမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ MBA ဘြဲ႕လိုမ်ဳိးပါတြဲရထားရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္

ေသာင္းေလာက္အထိ ရတတ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္ေျမေပၚမွာပဲ ရပ္တည္ေနခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား သြားဖို႔ဇာတာေမွးမွိန္ေနေသးတဲ့

သူေတြအေနနဲ႔ကတာ့ ျပည္တြင္းက အိုင္တီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ NGO ေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ စစျခင္းမွာေတာ့

ကိုယ့္ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ၀င္ေငြ၊ အေျခအေနေတြကို ရ ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ တန္းဘိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ ေငြေပး ၀ယ္လို႔မရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ

(experience) ကိုေတာ့ ရရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို စုေဆာင္းၿပီး ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထပ္ျဖည့္ရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့

အေျခအေနကို တစ္ထစ္ျခင္းတက္လွမ္း ဖန္တီးႏိုင္ပါ တယ္။

ဒီေခတ္မွာ သတိျပဳရမဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္ Professional လိုင္းကို လိုက္တဲ့သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ လိုင္းတည္း တစ္မ်ဳိးတည္း ရပ္တည္လို႔

မရေတာ့ပါဘူး။ ယေန႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ T Person ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သာလိုလားၿပီး အလုပ္ခန္႔ေလ့ရွိ ၾကပါ တယ္။ T Person

ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာက အဂၤလိပ္အကၡရာ T ကို ေဇာက္ထိုးထားတဲ့ ပံုစံပါ။

က်ယ္ျပန္႔တဲ့အသိပညာ (Wide knowledge) ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕Professional Skill ကို တည္ေဆာက္ယူရတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအ

ေနနဲ႔လည္း ICT ကို ေလ့လာၿပီးတဲ့အျပင္ MBA တို႔လို စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလိုင္းေတြကို တြဲဖက္ေလ့လာထားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ (Labour-

Market) မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေစ်းေကာင္းေကာင္း (Skimming Price)နဲ႔ အစြံထုတ္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခြင့္အလမ္း (၂)

အင္တာနက္ကဖီးေတြကို ေနရာအႏွံ႕ေတြ႕ျမင္လာရ ပါတယ္။ တိုးတက္လာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးေရစီးေတြေပၚ မွာ အရင္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေပၚက

လူငယ္ေတြလည္း အင္တာနက္ကဖီးေတြေပၚကို ေရာက္ကုန္ၾကပါ တယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့

တိုးတက္မႈျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆုိၾကရမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအင္တာနက္ကဖီးလုပ္ငန္း ဟာလည္း ICT ကိုအေျချပဳတဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း

တစ္ရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ျဖစ္ထြန္းလာပါတယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အင္တာနက္ကဖီးဆိုင္တစ္ဆိုင္ဖြင့္ဖို႔ အခန္းငွားခ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္ဖို႔ကုန္က်စရိတ္၊

အခန္းျပင္ဆင္စရိတ္၊ အင္တာနက္လိုင္း၊ အလုပ္သမားစရိတ္ စုစုေပါင္းသိန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ကုန္က်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အင္တာနက္ကဖီးတစ္ဆိုင္ရဲ႕

တစ္ေန႔၀င္ေငြဟာလည္း ေနရာေကာင္းေကာင္း (Strategic Location)၊ ပံုမွန္ေဖာက္ သည္ (Loyal Customer) သာရွိမယ္ဆိုရင္ မေသးလွတာမို႔

အက်ဳိးအျမတ္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ ဆိုႏုိင္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ လူငယ္ေတြအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးက အဓိကအခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဥပမာ- ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းမႏိုင္ရင္ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ ေလာက္ေပါင္းၿပီး တစ္ေယာက္ကို သိန္း၃၀စီေလာက္ ထည့္ၿပီးလုပ္ရင္လည္း

ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူမ်ားေတာ့ ၀န္ထမ္းစရိတ္လည္းသက္သာသလို အားလံုးတိုင္တုိင္ပင္ပင္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ရတာမို႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ Chance လည္း ပိုမ်ားပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ နဂုိဓေလ့ကိုက ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းတာမို႔ အဲ့ဒီ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း

အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကမယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။

အခြင့္အလမ္း (၃)

ေနာက္ ICT နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း Hardware ေရာင္း၀ယ္တဲ့လုပ္ငန္းနဲ႔ Service ေပးတဲ့လုပ္ငန္းပါ။

ဒီလုပ္ငန္းဟာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ICT နဲ႔ပါတ္ သက္ၿပီးအတြင္က်ယ္ဆံုးနဲ႔ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ Hardware

ေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးပမာဏကေတာ့ ခုနက အင္တာနက္ကဖီးထက္စာရင္ မ်ားစြာမ်ားျပားေနေပမယ့္ ရရွိမယ့္အက်ဳိးအျမတ္ကလည္း

မေသးလွပါဘူး။ၿပီးေတာ့ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ရင္းႏွွီးမႈ၊ယံုၾကည္မႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီးအေႂကြပစၥည္းခ်ေပးတာမ်ဳိးေတြလည္းရွိတာမို႔ကိုယ့္ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈေပၚမူတည္ၿပီး

ရင္းႏွီးေငြပမာဏ (Investment Amount) ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ Hardware နဲ႔ Service Center တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးေငြ ကေတာ့

က်ပ္ေငြသိန္းငါးရာကေန တစ္ေထာင္အတြင္းမွာ ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးေငြ အဆင္ေျပတဲ့လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အစုစပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သင့္ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါ

တယ္။

အခြင့္အလမ္း (၄)

ဒီလုပ္ငန္းမ်ဳိးကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိ ထားမိၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါကေတာ့ Website Service နဲ႔ Web Ownership လုပ္ငန္းပါ။

လက္ရွိအေျခအေန မွာ ျပည္တြင္း ICT လုပ္ငန္းေတြသိပ္မဖြံ႕ၿဖိဳးလွတာမို႔ အက်ဳိးအျမတ္မရႏိုင္ေသးေပမယ့္ ဒီလုပ္ငန္းကေန မက္ေလာက္စရာ Income နဲ႔

Profit ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။ Web-site business အတြက္ ရုံး ခန္းေနရာ (office space) ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(Investm-ent) ေတြဘာမွ

သိပ္ႀကီးႀကီးမားမားမလိုပါဘူး။ အင္တာ နက္ Service နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရွိရင္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး Website တစ္ခုကို Operate လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

အဲ..ဒါေပမယ့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ (Skill) နဲ႔အႀကံဉာဏ္ (Idea) ေတာ့လိုအပ္တာေပါ့။ ဥပမာ- ဒီကေန႔ ကမၻာေက်ာ္ Google တုိ႔၊ e-Bay တို႔ဟာ ဒီလိုနဲ႔အစျပဳၿပီး

ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ လည္း တကယ့္ကိုႀကီးႀကီးမားမား အိပ္မက္ Great Dream ႀကီးေတြ

မက္ခ်င္တိုင္းမက္ႏိုင္တဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုပါပဲ။ ျဖစ္ ႏိုင္ရင္အဘက္ဘက္က အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးစားၾကည့္ သင့္ၾကပါတယ္။ အိပ္မက္ဆိုတာ

လူတိုင္းမွာမက္ခြင့္ရွိပါတယ္။

စစျခင္းမွာေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ ကိုယ့္ျပည္ တြင္းမွာ လုပ္လို႔ကိုင္လို႔အဆင္ေျပ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးေလးေတြကေန

အစျပဳလုပ္ကုိင္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ-Online ကေန လက္ေဆာင္ပစၥည္းတို႔ ပါဆယ္တို႔ ပို႔ေပးတဲ့ Service လိုဟာမ်ဳိးေလးေတြပါ။ Idea ေကာင္း

ရင္ေကာင္းသေလာက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါ တယ္။အားလံုးစဥ္းစားၾကည့္ၾကဖို႔ပါ။

အခြင့္အလမ္း(၅)

ေနာက္ ICT နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတြသိပ္မျမင္ၾက တဲ့ Hidden Opportunity တစ္ခုကေတာ့ အလြတ္ Professional အျဖစ္ရပ္တည္မႈ Freelance

Professionalismပါ။ဒါကေတာ့ကိုယ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့နယ္ပယ္WebDesign,Networkတစ္ခုခုမွာအလြတ္တမ္းServiceProviderအျဖစ္ရပ္တည္တဲ့သေဘာပါ။ရုံးေန႔တိုင္းတက္ရတာတို႔၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ေနရတာတို႔ကို မႏွစ္သက္တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ Designer တစ္ေယာက္ဟာ

ရုံးတစ္ခုခုမွာ လုပ္ေနရင္တစ္လကို လစာေငြတစ္သိန္း၀န္းက်င္ေလာက္ ပဲရႏိုင္ေပမယ့္ ျပင္ပကအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းေတြကို တကယ္ ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္

ပွ်မ္္းမွ်တစ္လကို ေလးငါး ေျခာက္သိန္းေလာက္အထိ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တိုးတက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔နည္းပညာ အတိုင္ပင္ခံ (ICT Counsultant) တစ္ေယာက္ရဲ႕တစ္လ၀င္ေငြဟာ ေဒၚလာသိန္းခ်ီၿပီးေတာ့ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သင္ၾကားေရးကို၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳ ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာေတြကို

ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ေအာင္ၿပီးသြားရင္ အလြတ္သေဘာနဲ႔ Guide အျဖစ္သင္ၾကားျပသေပးလို႔ ရသလို ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေတြမွာလည္း အခ်ိန္ပုိင္း နည္းျပအျဖစ္

၀င္ေရာက္သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါတယ္။ Guide ေတြ၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာေတြရဲ႕ ၀င္ေငြကလည္း တစ္ လကို ေလး/ငါးသိန္း၀န္းက်င္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႔ေခတ္ဟာ နည္းပညာေခတ္ လို႔ ဆိုတာနဲ႔အညီ ICT နဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြဟာတျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာထက္

စာရင္ မ်ားစြာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ Political Climate တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ နည္းပညာဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးပညာ

(Communication Network) မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိလာ ႏိုင္မႈတို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္တြင္း ICT လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေျခေတြ မ်ားစြာရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ မိမိတို႔မွာရွိတဲ့ Capacity၊ Skill၊ Ability
ေတြ ကိုအေျချပဳၿပီး ICT လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းအႏွီးမရွိေသးလို႔၊
အေျခအေနမေပးေသး လို႔၊ အေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးလို႔ စတဲ့ဆင္ေျခအေၾကာင္းျပ ခ်က္ အတားအဆီး( barriers)ေတြရဲ႕တားဆီးမႈကို ခံမေန ၾကဘဲ

လိုအပ္တဲ့စြမ္းရည္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းရင္း အခ်င္း ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကကာ မိမိတို႔လက္တစ္ကမ္းမွာ ရွိတဲ့ အခြင့္အလမ္း(opportunities)ေတြကို
ဆုပ္ဖမ္းၿပီး ဘ၀ရဲ႕ တက္လမ္းေတြကို ေလွ်ာက္လမ္းၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။