စုေပါင္းၿခင္းညီညီညာ အၿဖာၿဖာအဆးုံတိုင္သို႔
ထို႔အတူဒီစကားဥပမာ ေမ်ာက္မ်ားးစြာရ့ဲဗဟုသုတ
အမ်ားသူငါမရွိသေလာက္ကြၽမ္းကၽင္ အၿမင္ကၽယ္အထြဍ္အထိတ္ဗဟိုရ္သို႔
ကိုယ္႔ထက္လည္း္အတုမရွိဟူသူက မဟာသမုဒယါရွိအတိဒီေရၿပင္လြင္
မိုးမစင္လင္းသည့္ခင္တိုင္ မႈိင္ကာမေနအေထြေထြၿဖင္႔ၾကံဖန္ပက္ထုတ္
စက္ယန္းတရားၾကီးငယ္ၿဖင႔္အဟုတ္ တကယ္တဆင္႔ေပါင္းစုၿပီးစုပ္ကါ
ဧရာမကမ္ဘါၿဂိုဟ္ထက္မွ အပၿပင္ေလဟာခြင္နယ္ပယ္
တကယ္ေရာက္ရွိသြားကုန္သတည္းဧကန္ တဖန္ခမ္းေခ်ာက္ေၿမမ်က္ႏုာၿပင္ၾကမ္း
အ့ံမခန္းသယံဇါတဒီၿဂိုဟ္တၿပင္ စုံလင္ေပါသင္ေဘာကုေဍကုဍာအစင္း
ႏွင့္သားငါးေဝလသတ္တဝါအဖုံဖုံ အစုံစုံေသာတန္ဘိုးေၿမာက္အရာဝတ္ထု
မႈစရာၾကီးငယ္ေဘးအန္တရာယ္အသြယ္ယ္ ကြယ္ေပ်ာက္ဒိ႒အမွန္မလြဲ
ၾကြယ္ဝမႈလည္းစုစုေပါင္းထဲက မွသူသူငါငါအေဖၚမ်ားေပါင္းစြာနဲ႔ပင္
အစဥ္ စံစားအက်ုိးမဟာမုိးစက္တိုင္ ကိုယ္တုိင္သီးသီးရရွိေလ၏
ထိုသို႔ေသာလူသားမႏွုသ၁ ၿပည္႔ဝစိတ္ထားအစဥ္၏အလွ်င္
စုံလင္လု႔မေနာသခင္ေတာ္ ေပ်ာ္ေမြ႔လုပ္ကိုင္တတ္ၿခင္းသည္
ေ််််ိအထီးအဖိုတကါရဲ့ ခန္ဓါဆုခၽႊန္ၿပည္႔ဝလူ႔တံခြန္
လူရည္ၿမတ္အထူးမြန္ရဲ့ တကယ္႔ေယာက္ကၽားပီသၿခင္းပဲ
အၿမဲမွတ္ထားေပအပ္ ၿမတ္သလိုကိုးကြယ္ၿခင္းကဲ႔သို႔
ဟူေလ၏ဟုလည္း မမွားထားေပသင္႔သတည္း။

(ခန္ဓါမြန္ရဲ့ခြန္အား ကဗ်ာ worthwhile quality)

ရာမညႏြယ္ သန္းလႈိင္

ေေေေေေေ
ေေ

About Yarmanya Nwei

Than Hlaing has written 3 post in this Website..

I am From Bago Myanmar and graduated Bachelor Of Art In Geography at V.S.B school board Vancouver city of British Columbia, Canada.