ရက္မ်ားမၾကာခင္ ဆရာမ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ပဲခူးအင္းတေကာ္ေက်ာင္း အလွဴေငြလာဘ္ခံ ပိတ္ပါေတာ႕မည္။ လွဴလုိသူ နတ္သမီး နတ္သားေလာင္းလ်ာမ်ား အျမန္စာရင္းေပးပါ။ ။။ ။။။။ ။။။။ ။။။ ။။။

အျခစ္မ်ားစြာႏွင့္ မြမြေၾကာင္ၾကီး

၁လ ၄ရက္ ၂၀၁၈ အထိ အလွဴရွင္စာရင္း

၁။ ေကာင္းကင္ျပာ – ၃၀,၀၀၀ x ၂ = ၆၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ (ေငြလက္ခံ ၃၀,၀၀၀ AYA သဘာဝ – ၁၂လ ၂၆ရက္ ၂၀၁၇)

၂။ Wei Wei (ခ) ဧတီဝမ္ – ၁၀၀,၀၀၀ x ၂ = ၂,၀၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ (ေငြလက္ခံ ၁၀၀,၀၀၀ CB ေဝါင္း – ၁လ ၂ရက္ ၂၀၁၈)

၃။ Ma Ma (ခ) မားမား – ၃၀,၀၀၀ x ၂ = ၆၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ (ေငြလက္ခံ ၃၀,၀၀၀ KBZ သဘာဝ – ၁၂လ ၂၀ရက္ ၂၀၁၇)

၄။ အမည္မေဖၚလုိတူ ေရႊမန္းဓါးေလးတဦး – ၅၀၀၀၀ x ၂ = ၁,၀၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ
(ေငြလက္ခံ ၅၀,၀၀၀ AYA ေဝါင္း – ၁၂လ ၂၀ရက္ ၂၀၁၇ ။ ေဝါင္းမွ သဘာဝ AYA သုိ႕ ၁လ ၂ရက္ ၂၀၁၈ တြင္လႊဲျပီး)

၅။ အမ္တီဧ (ခ) Aye.KK- ၁၀,၀၀၀ x ၂ = ၂၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ

၆။ E-Tone (ခ) ေမေဇာ္ဟန္ – ၅၀,၀၀၀ x ၂ = ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ (ေငြလက္ခံ ၅၀,၀၀၀ CB သဘာဝ – ၁လ ၃ရက္ ၂၀၁၈။ မန္းဂဇက္နာမည္ ပါမသြား)

၇။ မြသဲ (ခ) Aqua Thel – ၃၀,၀၀၀ x ၂ = ၆၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ

၈။ ခင္ေဇာ္ (ခ) ဇီဇီဇင္ေဇာ္ – ၂၀,၀၀၀ x ၂ = ၄၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ

၉။ ကိုဇင္ေမာင္ + မမြန္မြန္ – ၂၀,၀၀၀ x ၂ = ၄၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ

( အမွတ္စဥ္ ၇။ ၈။ ၉ စုစုေပါင္း ေငြလက္ခံ ၇၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ AYA ေဝါင္း – ၁လ ၃ရက္ ၂၀၁၈ ။ ေဝါင္းမွ သဘာဝ AYA သုိ႕ လႊဲရန္)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF