အေမရိကျပည္ေထာင္စုသည္ ကမၻာတြင္ စစ္အင္အားအၾကီးဆံုး စူပါပါ၀ါႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစိုးရတြင္မဆိုထားႏွင့္ သန္း၃၂၀လူထုအတြင္း၌ပင္ ေသနတ္အလက္ေပါင္းသန္း၃၀၀ေက်ာ္ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားကျပဆိုေပရာ
အေမရိကန္တို႔သည္ေသနတ္လက္နက္ႏွင့္ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ဆံုးမ်ားဟုဆိုလွ်င္လည္းမွားမည္မဟုတ္ေပ။
ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူဖခင္ၾကီးမ်ားသည္ လူတိုင္းေသနတ္လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒထဲထည့္၍ အကာအကြယ္ေပးထားခဲ့သည္။
Amendment II – A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
ရည္ရြယ္ရင္းမွာေသနတ္ႏွင့္အမဲလိုက္စားၾကရန္မဟုတ္။ လက္နက္ႏွင္ဗိုလ္က်စိုးမိုးလာမည့္ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ခုခံရန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ အေမရိကားသည္ လက္နက္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္လာခဲ့သလို လက္နက္ေၾကာင့္ပင္
အျပစ္မဲ့လူအေသရဆံုးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။

တမိနစ္ ၁ေတာင့္မွသည္
အေမရိကျပည္တြင္ေသနတ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ခုအတြင္း ၁၅၅၄၉ေယာက္ေသခဲ့သည္။
2nd Amendment ထုတ္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္၁၇၉၁ က ေသနတ္တလက္မွက်ည္ထြက္အားသည္ တမိနစ္လွ်င္ တခ်က္(တေတာင့္)သာရွိသည္။ ၂၁ရာစုယခုတြင္မူစြမ္းအားျမင့္ေသနတ္တလက္မွ တမိနစ္က်ည္ ၆၀၀+ေတာင့္ထုတ္ေပးႏိုင္ေနျပီ။
ေသနတ္လက္နက္ကို Tool ကရိယာတန္ဆာပလာအျဖစ္သေဘာထား လူထုအားကိုင္ခြင့္၊မြန္းမံခြင့္တီထြင္ခြင့္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာအရတိုးတက္လာေသာ ထင္ရွားသည့္ရလဒ္ပါတည္း။ သို႔ဆိုေသာ္ ေသနတ္တလက္ႏွင့္
လူသတ္အသက္ေျခြႏိုင္ေသာ အေရအတြက္လည္း လြန္စြာတက္လာသည္။ စစ္ပြဲမ်ားလည္းစိတ္လာသည္။
သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄တြင္ ဆန္ဒီဟုခ္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ နယူးေတာင္း၊ကန္နတိကက္ျပည္နယ္တြင္ကေလးမ်ားအားအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ပစ္သတ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွ ယခု ၂၀၁၈ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၄ရက္
ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္။ ပါ့ခ္လန္းဒ္ရွိအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူားဆရာ၁၇ေယာက္အသတ္ခံရခ်ိန္အထိအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ပစ္ခတ္မႈေပါင္း ၁၆၀၇မႈျဖစ္ခဲ့ကာ လူ၁၈၄၆ေယာက္ေသ၍ ၆၄၅၉ေယာက္ဒဏ္ရာရခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

အရိုးမတြန္ႏိုင္
ဆန္ဒီဟုဒ္မူလတန္းကေလးတို႔ ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္က်ခဲ့ေသာ သမၼတအုိဘားမား၏မ်က္ရည္ကိုမီဒီယာတို႔တြင္ျမင္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ အိုဘားမားသည္ကြန္ဂရက္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေသနတ္ကိုင္ျခင္းအားအတိုင္းအတာတခုထိထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ ။နည္းဥပေဒအေနျဖင့္ကား
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ျပန္စစ္ကာစိတၱဇေ၀ဒနာသည္မ်ားအားေသနတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုအတိုင္းအတာတခုထိပိတ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတထရမ့္တက္လာသည္ႏွင့္ဦးစြာျဖဳတ္ပစ္လုိက္ေသာနည္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြက္ ထိုအခ်က္လည္းပါသြားပါေလသည္။ သမၼတထရမ့္သည္ NRA အမာခံ ကြန္ဆာေဗးတစ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုေကာင္းစြာနားလည္ေသာ္ျငား ပစၥည္းမဲ့တို႔ေဒါသကို သေဘာမေပါက္သည့္ ဘီလီယံနာျဖစ္သည္။

NRA vs American Teens
အေမရိကား၏ပါ၀ါအာဏာအၾကီးဆံုး ၁၈၇၁ခုႏွစ္ကတည္ေထာင္ေသာအသင္းၾကီးသည္ ေသနတ္ကိုင္သူ။ေသနတ္ခ်စ္သူမ်ား၏အသင္းၾကီးျဖစ္ယံုမက ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္လည္းလြန္စြာ အာဏာပါ၀ါရွိေသာ အသင္းၾကီးျဖစ္၏။
အသင္း၀င္ ၅သန္းရွိကာ အသင္းၾကီးမွ အျခားႏိုင္ငံစံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားခ်ိပ္ဆက္ထားျပီးအသစ္တက္လာမည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား။ အေဟာင္းျမဲေစမည့္အမတ္မ်ားအတြက္လည္းႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြသန္းရာခ်ီလွဴတန္းေပးကမ္းေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အသင္းသည္
“ေသနတ္ကိုင္လူဆိုးကို ေသနတ္ကိုင္လူေကာင္းကရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည္။” အျမင္ကိုကိုင္စြဲထားကာ အေမရိကန္တိုင္း၏ေသနတ္ကိုလြတ္လပ္စြာကိုင္ခြင့္ပိုင္ခြင့္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အထိမခံေပ။

ေရွးေခတ္ႏွင့္ ယခုေခတ္အေမရိကျပည္ကို လက္နက္ႏွင့္တည္ေထာင္ခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။ ခြင့္တူညီမွ်ေအာင္ လက္နက္ႏွင့္ညိွခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လက္နက္စစ္ပစၥည္းထိုင္ေရာင္းကာ စစ္အတြင္းေနာက္က်၀င္လာျပီးေနာက္ ကမၻာစီးပြားေရးကိုလႊမ္းျခံဳယူအုပ္စိုးသြားေသာ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၏ပါ၀ါအျမဳေတသည္ လက္နက္မဟုတ္ပါေလာ။
အသတ္ခံရသူတို႔၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသြားရင္း ေနာက္မလံုဘ၀ေရာက္ၾကရမည့္ေက်ာင္းသူားမ်ားအတြက္ကား ထုိသို႔မဟုတ္။ ေသနတ္သည္ စိတၱဇေ၀ဒနာသမား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းမဲ့လူသတ္ခ်င္သူလက္ထဲ
မေရာက္သင့္။ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္လူထုအသက္အုိးအိမ္ကိုတာ၀န္ယူရမည္။
လူကိုထိခိုက္ေစႏိုုင္သည့္ ဥပေဒတို႔ကိုျပင္သင့္ေလွ်ာ့သင့္သည္။
ယခုလပိုင္း အေမရိကႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ထိုထိုအေျခအေနတြင္ ဘယ္-ညာလြန္ဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေသခ်ာသည္မွာ မည္သည့္အေမရိကန္ကမွ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရန္/ျဖဳတ္ရန္စိတ္မ၀င္စား။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကို ဘီယာ(ပင္)တရား၀င္မ၀ယ္ႏိုင္ေသးသည့္အသက္၁၈ႏွစ္သားကအလြယ္၀ယ္ႏိုင္ေသာစနစ္ကိုမူကားအလုိမရွိ။ လက္နက္ဆိုသည္မွ
သာမန္လက္နက္လည္းမဟုတ္။ AR 15 သို႔တစကၠန္႔လွ်င္ က်ည္ ၇၀၀ေတာင့္ထိပစ္ႏိုင္ေသာ စစ္ျဖစ္လွ်င္သံုးသည္လက္နက္ကိုရူးသူျဖစ္ေစအလြယ္၀ယ္ႏိုင္သည္ကို မလိုလားၾက။
NRA ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္မည္။ ေသနတ္ထုတ္ျခင္း/ေရာင္းျခင္းသည္ NRA ၏တိုက္ရိုက္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာ အလံုးစံု၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ထိမ္းညိွေပးထားရာ”နတ္တပါး”ျဖစ္သည္။

ယခုတခါတြင္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္ အထက္တန္းေက်ာင္း၌အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ လူမမယ္ကေလးငယ္မ်ားမဟုတ္မူ၍ေကာင္းစြာေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ရကား ေသနတ္ဥပေဒကို(အနည္းငယ္ေတာ့)ကိုင္လႈပ္ေတာ့မည္ထင္ပါသည္။ ဖေလာ္ရီဒါပစ္ခတ္မႈျပီးသည္ႏွင့္ပင္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွ အိမ္ျဖဴေတာ္အထိ ဘတ္စ္မ်ားႏွင့္ခ်ီတက္သြားကာ သမၼတႏွင့္ေတြ႔ရင္း သူတို႔အလိုဆႏၵတို႔ကိုဖြင့္ေျပာခဲ့ဲ့ၾကသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ပါ၀ါသည္ေသနတ္မွေပးထားေသာ အာဏာကိုယွဥ္ႏိုင္မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ဟူ၍သာ။

အဖျမန္မာျပည္
ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ လက္နက္ကိုင္ စစ္တိုက္ကြ်မ္းက်င္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အတြင္းသံုး ဆင္၊ျမင္းထိမ္းေက်ာင္းရာတြင္လည္းကြ်မ္းက်င္ၾကသည္။ ေရွးအစဥ္အဆက္ေဒသတြင္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္မူ၍
ၾကီးမားေသာအင္ပါယာၾကီးမ်ားပင္တည္ေထာင္ထားႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီျဖစ္ၾကေသာ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ဟူ၍ ဂ်ပန္သြားစစ္ပညာေတာ္သင္ကာ စစ္တပ္ေထာင္ေသနတ္ကိုင္ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္သည္။
ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ေသာ္ အဂၤလိပ္ကိုျပန္ေခၚကာ ခ်ျပန္သည္။
သို႔ႏွင့္ဂ်ပန္အထြက္အဂၤလိပ္ျပန္အ၀င္လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ေရွ႔ဆင့္ေနာက္ဆင့္ႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ အဂၤလိပ္တို႔ကိုလိုနီဘ၀မွအလုိလို လြတ္လပ္ေရးရကုန္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိေပရာ ျမန္မာတို႔လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ လိုသည္ေလလား/မလိုလား မည္သူမွေသခ်ာလည္းမသိ။ ေသခ်ာသည္ကား ကိုင္ထား(ဖူး)ေသာလက္နက္တို႔ေၾကာင့္ျပည္တြင္းစစ္မီးၾကီးတ၀ုန္း၀ုန္းေတာက္ေလာင္ခဲ့ျခင္းသာတည္း။

၂၁ရာစုေရာက္ပါျပီ။ ယခုလည္း သူပုန္အသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားအျပားျပားက ေသနတ္ကိုင္ထားၾကျပန္ေလသည္။
ေသနတ္ကိုင္သူကိုသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လက္မွတ္ထိုးဖို႔ေခၚသည္ကိုး။ ျမန္မာ့သမိုင္းတလွ်ာက္ လက္နက္ကိုင္ထားသူအခ်င္းခ်င္း စားပြဲေပၚညိွျခင္းအဆင္ေျပခ့ဲဖူးပါ၏ေလာ။ မိမိလည္းေသခ်ာမသိ။
နိဂံုးခ်ဳပ္ပါအံ့
ျမန္မာသည္ကမၻာလူဦးေရအမ်ားဆံုးေသာ တုိင္းျပည္ၾကီး ၂ခုၾကားရွိေနရကား ျမန္မာတိုင္းလည္း ေသနတ္ကိုင္ႏိုင္ပါရန္ဥပေဒျပဳပါရန္ စသင့္ပါျပီ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္စစ္တပ္တြင္အမႈထမ္းသည္လည္းျဖစ္ရမည္။
အစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္သည္လည္းေကာင္း မတရားအႏိုင္က်င့္ေနသည္တို႔ရွိသည္။
လက္နက္ကိုင္သူပုန္တို႔သည္လည္းေကာင္းအၾကမ္းဖက္သမားတို႔သည္၄င္း အႏိုင္က်င့္ၾကသည္ရွိ၏။ ျမိဳ႔ၾကီးလမ္းမေပၚတြင္ပင္ဒါးတိုတေခ်ာင္းကိုင္ကာ တေလာကလံုးေအာ္ဆဲေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။

အေမရိကားကဲ့သုိ႔ လူတိုင္းေသနတ္ကိုင္ခြင္ျပဳထားပါလွ်င္ မည္သူကမွ်မည္သူ႔ကိုမွ အသားလြတ္မေစာ္ကားရဲပါေလ။
ေသနတ္မကိုင္ထားေစဦး ရွိေလႏိုးျဖင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈထားကာ ထိမ္းကုန္သည္ကို ဂ်ပန္-အေမရိကားျပည္၏သမုိင္းတို႔မွယူၾကည့္ႏိုင္သည္။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ တစံုတဦးအားတိုက္မိလွ်င္ျဖစ္ေစ။ အေႏွာက္အယွက္ျပဳမိလွ်င္ျဖစ္ေစ ကဗ်ာကယာဦးစြာေတာင္းပန္ေလ့ရွိသည္။
ထိုဓေလ့သည္ ဆာမူရိုင္းအခံစိတ္ဓာတ္မွလာသည္။ ေရွးဂ်ပန္တို႔သည္ လမ္းေရွာင္ရင္း တဦးႏွင့္တဦးထိတိုက္မိေသာ္(ျမန္မာတို႔ကဲ့သုိ႔) တခ်က္လွည့္ၾကည့္ကာ ေစာင္းငန္းေစာင္းငန္းႏွင့္ဆက္သြားပါလွ်င္ စိမ္ေခၚသည္မူ၍
ဓားခ်င္းယွဥ္ခုတ္ၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။
အေမရိကျပည္တည္ေထာင္စကလည္း ဤသည္အတိုင္းပင္။
ေကာင္းဘြိဳင္အပါအ၀င္ အေမရိကန္လူထုသည္ မ်က္စိတဆံုးရွိေသာလယ္ယာ/ေမြးျမဴေရးမ်ားလုပ္ၾကသည္။
တအိမ္ႏွင့္တအိမ္ေ၀းလွသည္မို႔ လက္နက္ရွိတစံုတဦးမွ အိမ္လာေသာင္းက်န္းသြားလွ်င္ ေသဖြယ္ရသာရွိေတာသည္။ သို႔ႏွင့္ကိုယ္တိုင္လံုျခံဳမႈအတြက္ ေသနတ္ေဆာင္ရသလို ကေလးငယ္မွအစ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ရန္ ေသနတ္ပစ္တတ္ရသည္။
ထိုစိတ္အေျခခံမွသည္ မွားလွ်င္ေတာင္းပန္၊ ေတာင္းပန္ပါကေက်ေအး/မေအး ဖြင့္ေျပာရသည့္စရိုက္လည္း၀င္လာသည္။

ေသနတ္၏ပါ၀ါသည္အလြန္ၾကီး၏။ သို႔ႏွင့္ေသေစေသာနတ္ ေသနတ္ဟုမ်ား အမည္ေပးထားသည္လားမသိ။
မ်က္စိတဆံုး ဧရာမက်ယ္ေျပာေသာ လယ္ခင္းစိုက္ခင္းၾကီးမ်ား၏ အစြန္းေထာင့္ရွိ ေျပာင္းခင္းမွေျပာင္းတဖူးကိုခ်ိဳးယူရန္ပင္မ၀ံ့ျဖစ္ေခ်သည္။ မေတာ္ အေ၀းတေနရာမွ ပိုင္ရွင္က စႏိုက္ပါႏွင့္ပစ္လွ်င္မထိေလာ။ ထိလွ်င္မေသေလာ။
မရွိေသာ္ျငားရွိႏိုးႏိုးပင္စြမ္းလွေခ်သည္။

ျမန္မာတို႔၌ေတာင္းပန္-ေက်ေအးအက်င့္စရိုက္မထြန္းကား။မနက္ခင္း၊ရံုးျပန္ႏႈတ္ဆက္စကားမရွိ။ အိမ္အ၀င္အိမ္အျပန္ၾကိဳဆိုခြန္းဆက္စကားမဆို။
လူမႈေရးရာမ်ားတြင္ လြတ္ကြက္ဟာကြက္မ်ားလြန္းသည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို “ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းတရား၀င္လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။” ဟူေသာ စာလံုး၁၆လံုးမွ်က ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္သည္။
ေလကိုကန္၍မာန္ေနရေသာဘ၀မ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္။ဤသို႔ႏွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာ့မူလအေျခအေနေရႊထီးေဆာင္းေခတ္လည္းျပန္ေရာက္လာစရာအေၾကာင္းရွိပါသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို သူႏွင့္တန္ေသာအစိုးရ (သို႔) မည္သည့္အစိုးရမဆို သူႏွင့္တန္ေသာလူထုရသည္မဟုတ္ပါေလာ။
ဘာသာတရား၊ တိုင္းရင္းသား၊ အဖြဲ႔အစည္း။ အသင္းအဖြဲ႔။ ။ ေဆြမ်ိဳးစု၊ အိမ္ေထာင္စု၊ လူအခ်င္းခ်င္းတဦးတဖြဲ႔တစုတႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ေလးစားသမႈႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေသနတ္ႏွင့္လုပ္ယူသြားသည္ကိုျမင္လိုမိပါေၾကာင္း။
အဖျမန္မာျပည္တိုးတက္၍အမိအေမရိကျပည္ျငိမ္းခ်မ္းပါေစသတည္း။

kai

About kai

Kai has written 1005 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF