ကရိယာကို ကရိယာျဖင့္တိုင္းတာ၍ ေသခ်ာေသာ အေျဖကို မရရွိႏႈိင္။  ကရိယာ ကို ကရိယာျဖင့္ တိုင္းတာရန္ ၾကိဳးစားတိုင္း   ထို ကရိယာမ်ားသည္ ေရြ ့လ်ားလွ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဟုိင္ဇင္ဘတ္

၎ အယူအဆသည္ ယေန ့သိပၸံနယ္ပယ္မွာ ေနာက္ဆံုးေတြ ့ရွိထားေသာ မေသခ်ာျခင္း နိယာမပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ အယူအဆသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၄၀ ေလာက္ ကတည္းက ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားရစ္ခဲ့ေတာ္မူပါသည္။                                  အနိစၥ၊ အနိစၥ၊ အနိစၥ… တရားေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၎ ထက္ပို၍ နက္ရိႈင္းသည္မွာ စိတ္ကို စိတ္ျဖင့္ တိုင္းတာ၍ ေသခ်ာေသာ အေျဖကို မရရွိႏိုင္၊ စိတ္ကို စိတ္ျဖင့္ တိက်စြာ သိႏိုင္မည္ မဟုတ္။ စိတ္ကို သိခ်င္လွ်င္ စိတ္ထက္အလြန္ျမင့္ေသာအရာကို တည္ေဆာက္ရမည္။ ၎ အရာသည္ “ ညဏ္ ” ပင္ျဖစ္ပါသည္။           ထို “ ဥာဏ္ ” ကို ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာထဲမွာပင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာ၏ အျပင္ဘက္မွာ လံုးဝ မေတြ ့ရွိႏိုင္ပါ။

ေရႊလင္းယုန္ (သာယာဝတီ)

About toyo

toyo 1960 has written 41 post in this Website..

good site...