Elite Tech IT Service Company မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း ေကဘယ္လ္ (ဝိုင္ယာ) ႀကိဳးတစ္ ေခ်ာင္း တည္းျဖင့္ ႐ုပ္သံလိုင္း (IPTV) ၊ ႀကိဳးဖုန္း (VOIP Phone) ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ားကို အသံုး ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ ေရာင္းခ် ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။ ႐ုပ္သံ လိုင္းေတြက ဇာတ္လမ္း ႐ုပ္ရွင္ေတြ ႏိုင္ငံ တကာ အားကစား လိုင္းမ်ား နာမည္ႀကီး သီခ်င္း၊ မိုးေလဝသ ဆိုင္ရာ သတင္း၊ ဗဟုသုတ ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို ၾကည့္ႏိုင္မည့္ (IPTV) လိုင္း ၊ Fax Service အသံုးျပဳ ႏိုင္မည့္ ဂဏန္း ၆ လံုးပါတဲ့ (01.90) ႏွင့္စတဲ့ VOIP ( ႀကိဳးဖုန္း) ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည့္ အင္တာနက္လိုင္းေ တြကို ေကဘယ္လ္ၾကိဳး တစ္မ်ိဳး တည္းႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ FTTX (Multi Mode Coexistence) လိုင္းကို ရတနာပံု တယ္လီပို႔ႏွင့္ Elite Tech တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ တာပါဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

Elite Tech မွ ယင္းလိုင္းကို တပ္ဆင္ လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ ပထမဆံုး စာရင္း ေပးသြင္း ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့ မည့္ အခ်ိန္တြင္ Elite Tech Service Company က စာရင္း ေပးသြင္း ထားသည့္ သူမ်ားကို ဆက္သြယ္၍ အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ တပ္ဆင္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စၿပီး တပ္ဆင္လို႔ ရၿပီ ဆိုရင္ ကနဦး အစမွာ က်ပ္ ၁၀ သိန္း (ယာယီ ေဈးႏႈန္း) ေပးရမယ္။ ႐ုပ္သံ လိုင္းေတြ အတြက္က အခမဲ့ ေပးတဲ့ လိုင္းေတြ ရွိသလို တစ္လခ်င္း ဝယ္လို႔ ရတဲ့ အခေပး လိုင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီ လိုင္းေတြ အတြက္ လစဥ္ က်သင့္ေငြကို သပ္သပ္ ေပးရတယ္။ ဖုန္း အတြက္လည္း ဖုန္း ေဘလ္ ကေတာ့ အထြက္တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ ႏွင့္ အဝင္က အခမဲ့ပါ။ Internet လိုင္း အတြက္ သံုးစြဲခကို ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ေပးရမွာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ က်ပ္ေငြပဲ သြင္းရ မွာပါဟု အဆိုပါ တာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။

FTTH အဆိုပါ FTTH တြင္ FTTH (Fiber to Home, FTTC Fiber to Curb နဲ႕ FTTB Fiber to the building ဆိုတဲ့ သံုးမ်ိဳးကို Elite မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Fiber to the Home ဆိုတာ ဖိုင္ဘာႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္း တည္းနဲ႔ အင္တာနက္ေရာ TV လိုင္း ေတြေရာ ဖုန္းလိုင္း ေတြေရာ သံုးလို႔ ရတာေပါ့။ သူ႔က ADSL လိုင္းလိုမ်ိဳး ႀကိဳးဖုန္းရွိ မွ အင္တာ နက္ သံုးလို႔ ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဖိုင္ဘာႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္းတည္း နည္း အကုန္ သံုးလို႔ ရတာေပါ့။ ADSL လိုင္းက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တယ္ဆိုတာ ဖိုင္ဘာကို မမီဘူး။ ADSL က Upload/ download လုပ္ရင္ 1G ေလာက္ပဲ ရရင္ ဖိုင္ဘာက 10G ေတြ အထိရတယ္။ သူက Link တစ္ခု လိုတယ္။ လာတဲ့ ဖိုင္ဘာကို ၾကားခံ box တစ္ခု မွာ ထိုးၿပီး ကိုယ္လို ခ်င္တဲ့ လိုင္းေတြ ကို ျပန္ခြဲတာ ဒီမွာ ေတာ့ ဖုန္း၊ အင္တာနက္နဲ႔ TV လိုင္း သံုးခု ျပန္ခြဲတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပန္ ခြဲ ၾကတယ္ Fiber to the building ကေတာ့ အေဆာက္ အအံုတို႔၊ ကြန္ဒို အႀကီးႀကီးေတြ အတြက္ သံုးတာပါဟု အိုင္တီပညာကြ်မ္းက်င္ သူ တစ္ဦးက FTTH အေၾကာင္းကို ရွင္းျပ သည္။

Fiber to the Curb ကေတာ့ Coporation ႀကီးေတြ ဆိပ္ကမ္း ႀကီးေတြလိုမ်ိဳးမွာ သံုးတယ္။ သူကေတာ့ ဝင္လာတဲ့ Fiber ႀကိဳးကေတာ့ တစ္ေခ်ာင္းတည္း။ အဲဒီကေန ယူတဲ့ ပမာဏေပၚမွာ မူတည္ၿပီး TV လိုင္း ေတြ ဖုန္းလိုင္းေတြ ျပန္ခြဲ ေပးတယ္။ ဝယ္တဲ့လူက လိုင္းေတြခြဲၿပီး ျပန္ေရာင္း စား တာေပါ့။ FTTH မွာလည္း ဒီလို ျပန္ေရာင္းလို႔ ရတယ္။ ကိုယ့္အနီး အနားမွာ ရွိတဲ့ လူေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီ စနစ္ က ကုန္က် စရိတ္မ်ားတယ္။ အိမ္ ကို ႀကိဳးေရာက္ ဖို႔ဘဲ ကုန္က်စရိတ္က ေတာ္ေတာ္မ်ား ေနၿပီ။ ႀကိဳးကို ေျမ ေအာက္ ျမႇဳပ္ရေတာ့ နံရံေဖာက္နဲ႔ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္တယ္။ ေနာက္ TV လိုင္း အတြက္ လည္း Digital TV အမ်ိဳး အစားမွ ရမယ္။ ၾကားခံ ပစၥည္း တန္ဖိုး အတြက္လည္း ရွိတယ္။ ဆယ္သိန္း ကုန္မယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္ ကုန္တာ ဒီ့ထက္ မ်ားတယ္။

ေနာက္လစဥ္ဖုန္း TV လိုင္း အင္တာနက္ ေၾကးေတြ ရွိ ေသးတယ။္ ADSL လိုင္း ယူထားတဲ့ သူေတြက ဒီလိုင္းထပ္ယူရင္ အပိုသပ္သပ္ ထပ္ကုန္ေနရ ဦးမယ္။ ADSL ကေန ဒီ Fiber စနစ္ကို ကုန္က်စရိတ္ တစ္ခု အေနနဲ႔ ေျပာင္းေပးရင္ ေကာင္းမယ္ဟု ၄င္း က ဆက္ေျပာ သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အဆိုပါ ဖိုင္ဘာ ႀကိဳးစနစ္ထက္ 3G စနစ္ႏွင့္ Wimax ကို တာဝါတိုင္ ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ကတ္ပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳမႈမွာ ေခတ္စားလာ ၿပီး ဖိုင္ဘာႀကိဳးစနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္းႏွင့္ TV လိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ မႈမွာ နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း က ဆိုသည္။ 3G လိုင္းစနစ္ေပးလိုက္ရင္ ဒီဖိုင္ဘာ စနစ္က ေအာက္သြားၿပီ၊ ဂ်ပန္မွာ ဒီဖိုင္ဘာ စနစ္နဲ႔လုပ္တုန္း 3G စနစ္ ေပၚလာေတာ့ ဖိုင္ဘာစနစ္ကို ေဈးေလွ်ာ့ ေပး တာေတာင္ ယူတဲ့သူမရွိဘူး။ ဒီမွာ သာ 3G စနစ္ ဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ အင္တာနက္ TV ဖုန္းလိုင္းေတြ အတြက္ အားလံုး ေကာင္းသြားမွာပဲ။ ဖိုင္ဘာစနစ္ ကေတာ့ အိပ္ခ်ိန္းနဲ႔ ၂ မိုင္ အတြင္း မွာပဲ တပ္ဆင္လို႔ ရတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာေၾကာင္း True News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About toyo

toyo 1960 has written 41 post in this Website..

good site...