မိမိတို႔၏ သြားမ်ားကိုဂရုမစိုက္ဘဲ သြားက်န္းမာေရးကိုလ်စ္လွ်ဴရႈထားပါက တေန႔တြင္ သြားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေဝဒနာမုခ်ခံစားႏိုင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အစပိုင္းတြင္ သြားပိုးေပါက္ေသးေသးမွ ႀကီးႀကီးသို႔ေျပာင္းသြားကာ သြားကိုက္ သြားနာျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ကြမ္းစားၿပီး သြားေရာဂါဘာမွမျဖစ္ဟုဆိုကာ အသက္ေလးဆယ္ ေက်ာ္လာလွ်င္ သြားမ်ားယိုင္နဲ႔လာ၍ သြားမ်ားတေခ်ာင္းၿပီး တေခ်ာင္း ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသည္။
သြားကိုက္သြားနာျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ သြားပိုးေပါက္တြင္းသို႔ ေဆးမ်ိဳးစံုထည့္တတ္ၾကပါသည္။ ေလးညွင္းပြင့္၊ ေဆာ္ဒါမႈန္႔၊ အရက္၊ အက္စပရင္မႈန္႔၊ ပါရာစီတေမာမႈန္႔၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႔ စသည္ျဖင့္ ေဆးနည္းတိုမ်ား ထည့္တတ္ၾကပါသည္။ သြားနာၿပီး မ်က္ႏွာေရာင္လာလွ်င္ ေမာရိယမန္းေဆးႏွင့္ အျခားျမန္မာမန္းေဆး ငန္းေဆးမ်ားအျပင္မွာ လိမ္းၾကပါသည္။ မည္သည့္ေဆးမ်ားသံုးသံုး ေရာဂါကိုေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးကုသမႈမရွိဘဲ မည္သည့္ေရာဂါမွ မေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္ပါ။ ခဏတာ ေဝဒနာသက္သာႏိုင္ေသာ္လည္း အၿမဲမေပ်ာက္ပါ။
သြားပိုးေပါက္ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သြားတြင္ အျပင္လႊာကိုေၾကြသြားလႊာ (Enamel) ကိုေခၚပါသည္။ အလယ္လႊာကို ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာ (Dentine) အတြင္းပိုင္းကို မြသား(Pulp) ဟု ေခၚပါသည္။ ေၾကြသြားလႊာကို လူခႏၶာကိုယ္တြင္ အမာဆံုးအစိတ္အပိုင္းဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
အလြန္မာေသာ ေၾကြသြားလႊာကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္မွာ ပါးစပ္အတြင္းမွ Bacteria ပိုးတမ်ိဳးျဖစ္ေသာ Lactobacillus acidophilus ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပိုးသည္ တိုက္ရိုက္မဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါ။ သြားတြင္ ကပ္ေနေသာ ္ Dental Plaque ေအာက္တြင္ ပါးစပ္တြင္း စားထားသည့္ အခ်ိဳစာ အၾကြင္းအက်န္ Carbohydrate အရာကိုအခ်ဥ္ေပါက္ Fermentation ျဖစ္ေစၿပီး Latic Acid ေခၚ အက္စစ္အေပ်ာ့တမ်ိဳးက ေၾကြသြားလႊာမွ ကယ္လစီ ယမ္ဓါတ္မ်ား((Calcium Appetite )ကို ေလွ်ာ႔နည္းေစပါသည္။ ကယ္လစီယံေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္ သြား၏အားႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားၿပီး စတင္ပ်က္စီးလြယ္ပါသည္။ Decalcification ဟုေခၚပါသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ သြားမ်က္ ႏွာျပင္ေပၚ၌ အျဖဴစက္မ်ား အညိဳေရာင္မ်ား၊ အမဲေရာင္မ်ား စတင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုမွ ပိုမိုနက္လာေသာအခါ မည္သည့္ကုသမႈမွ မခံယူလွ်င္ သြားပိုးေပါက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားပါသည္။သြား၏ ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာေရာက္လွ်င္ သြားက်င္ျခင္း၊ ေဝဒနာစပါေတာ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ပိုနက္လာလွ်င္ အတြင္းပိုင္း မြသားလႊာသို႔ ေရာက္ကာ သြားကိုက္သြားနာစပါေတာ့သည္။မြသားလႊာတြင္ ေသြးေၾကာ၊အာရံုေၾကာမ်ားရွိသည့္အတြက္ အစတြင္ ေသြးအသြားမ်ားျခင္း(Hyperae) ျဖစ္ၿပီး မကုသဘဲထားပါက မြသားေရာင္ျခင္း ( Pulpitis) အဆင့္ ေရာက္သြားပါေတာ့သည္။
မြသားေရာင္ျခင္းမွတဆင့္ ေမးရိုးတြင္ျပည္တည္နာ၊ ေမးရိုးအတြင္းပိုင္းေရာင္ျခင္း( Osteomyelitis) အဆင့္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ မ်က္ႏွာ၊ ေမးရိုးတို႔၌ ေရာင္ယမ္းျခင္းကို ျပင္ပမွ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ေရာဂါတမ်ိဳးမွာ ေရစီးကမ္းၿပိဳ၍ သြားဖံုးေရာဂါတမ်ိဴး (Periodontitis) ျဖစ္ပါသည္။ သြားမွန္မွန္မတိုက္သည့္အခါ သြားေပၚတြင္ က်န္ေနေသာအလႊာ( Dental Plaque) ၏ ေအာက္၌ရွိေသာ (Bacteria) ပိုး မ်ားအနက္ Bactericides Melanogeticus အပါအဝင္ အျခားပိုးမ်ားစြာက သြားဖံုးကို ေရာင္ေစပါသည္။ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းကိုမကုသဘဲ ထားပါက ေရာင္ရမ္းျခင္း (Inflammation)သည္ အတြင္းသို႔ေရာက္ကာ သြားကိုအရိုး တြင္း၌ ခိုင္ၿမဲေအာင္ တြယ္ထားသည့္ Periodontal Ligament ပ်က္စီးကာသြားမ်ား ယိုင္နဲ႔ေစပါသည္။
သြားမ်ားနဲ႔လာပါက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ဆားျဖင့္သြားတိုက္ျခင္း၊ မီးေသြးမႈန္႔ႏွင့္ ေရာကာ သြားတိုက္ျခင္း၊ တမာရြက္ျပဳတ္ငံုျခင္း၊ ပုဏၰရိပ္ရြက္ျပဳတ္ငံုျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို သက္သာေအာင္ကုစားၾက ပါသည္၊
ေဆးနည္းတိုဆိုသည္မွာ သိပၸံနည္းက်ေဖၚစပ္ထားေသာ ေဆးမ်ားမဟုတ္ပါ။ Dosage အတိအက်မရွိပါ။ အေနာက္တိုင္းက ေဆးမ်ားကို ေဖၚစပ္ထုတ္လုပ္ရာ၌ ပထမ တိရစၦာန္တြင္ စမ္းသပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူတြင္စမ္းသပ္ပါသည္။ အထပ္ထပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးမွ လူအမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ FDA (Food and Drug Administration) မွ အတည္ျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ တခါတရံ ႏွစ္ခ်ီ၍ ၾကာတတ္ပါသည္။
ဥပမာ – ပဋိဇီဝေဆးမ်ား (Antibiotics) ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (Vaccius) ကင္ဆာေရာဂါကုေဆးမ်ား (Anti- Cancer Medications)
ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးနည္းတိုမ်ားကို မည္သူက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေၾကာင္း၊မည္သို႔ညႊန္းညႊန္း မသံုးစြဲရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အကယ္၍ေရာဂါတစံုတရာျဖစ္ပါက နီးစပ္ရာသြားဆရာဝန္၊မိသားစုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားကို သံုးစြဲပါ။
မိမိတို႔တြင္ သြားေရာဂါရွိမရွိကို ၆ လတႀကိမ္ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပသတုိင္ပင္မႈခံယူပါ။ သြားပိုးေပါက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ဖာထားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
သြားပိုးေပါက္အလြန္နက္၍ အတြင္းပိုင္းမႊသားလႊာ (Pulp) အထိေရာက္ပါက ပံုမွန္သြားဖာၿခင္းျဖင့္ ကုသ၍ မရေတာ့ပါ။ သြားျမစ္တြင္ ကုသမႈခံယူရပါမည္။ ေနာက္တြင္ ထိုသြားကိုအေပၚမွ CROWN ျဖင့္ဖံုးအုပ္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ သြားပဲ့သြားျခင္း၊ ကြဲသြားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
သြားဖံုးေရာင္ေရာဂါအစတြင္ သြားဖံုးမွေသြးထြက္ျခင္းလကၡဏာျပပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစာမာမာစားျခင္း၊ သြားတိုက္ျခင္းတို႔က ပိုမို ေသြးထြက္ေစပါသည္။ ေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ဥပမာ – Anemia, Hemophilia ႏွင့္ ေသြးကင္ဆာ (Leukemia) ေရာဂါရွင္မ်ားတြင္ သြားဖံုးမွေသြးထြက္တက္သၿဖင္႔ မိမိတို႔မိသားစု ဆရာဝန္၊ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။ လိုအပ္ပါက ေသြးစစ္ေဆးမႈ ခံယူပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိတို႔တြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္လာပါက ေဆးနည္းတိုမ်ားမသံုးဘဲ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
၁။ သြားအလြန္ကိုက္ေနပါက အနာသက္သာေဆး Analgesics ဥပမာ – Tylenol, Panadol, Ibuprofen မ်ားကို ေဆးဆိုင္မွာ ဝယ္ယူေသာက္ႏိုင္ပါသည္။
၂။ ဆားလၻက္ရည္ဇြန္းတဇြန္းကို ေရေႏြးတဖန္ခြက္တြင္ ထည့္ေဖ်ာ္၍ တေန႔ ၄ ႀကိမ္ငံုပါ။ တခါငံုလွ်င္ ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္ၾကာ ငံုႏိုင္ပါသည္။ အလြန္အမင္း ေရာင္ေနပါက တနာရီတခါ ငံုႏိုင္ပါသည္။
၃။ နီးစပ္ရာသြားဆရာဝန္ေဆးခန္း၊ မိသားစုဆရာဝန္မ်ားထံ ျပသ၍ ကုသမႈခံယူပါ။
၄။ မိမိတို႔သြားမ်ားကို စနစ္တက်သြားတိုက္နည္းျဖင့္ တေန႔ ၂ ႀကိမ္ မွန္မွန္တိုက္၍ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ပါ။ သြားမတိုက္မီ Floss ေခၚ ႀကိဳးေလးျဖင့္ သြားၾကားမ်ားကို သန္႔ရွင္းပါ။
၅။ နီးစပ္ရာ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏သြားမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈCheckup ခံယူပါ။ ကုသမႈ ခံယူပါ။
၆။ မိမိတို႔တြင္ ေသြးႏွင့္ဆုိင္ေနေသာေရာဂါမ်ားရွိပါက သမားေတာ္မ်ား Physician, Hematologist ႏွင့္ Oncologist မ်ားႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။
အထက္ပါ အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သြားႏွင့္ ခံတြင္းေရာဂါမ်ားမွ ကင္းစင္၍ သြားကိုက္သြားနာေဝဒနာမ်ား မခံစားရဘဲ မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။

 

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF