၂၀၁၈ ႏုိဝင္ဘာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေဂါက္ပြဲ ျပီးဆုံးသြားၿပီ၊ သတင္းမ်ားအရ အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ၇ေနရာႏုိင္ ၆ေနရာ ရႈံးတယ္။ ျမစ္ၾကီးနား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၾကဳိတင္မဲကိစၥ အျငင္းပြားမႈ ရွိေနေပမဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀သာသာပဲ ႏုိင္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေဂါက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံလုိ႕ အကဲျဖတ္ အမ်ားစု ေလသံတူတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ကုိးသိန္းမွာ မဲလာေပးသူ တဝက္ရွိတယ္လုိ႕လည္း သတင္းမွာ ဆုိတယ္။ ျပင္ပ ေလ႕လာသူမ်ားရဲ႕ အကဲျဖတ္ခ်က္နဲ႕ မဲရလဒ္ သိပ္ကြာတာ မေတြ႕ရ။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ ရလဒ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေဂါက္ပြဲ သေဘာသဘာဝနဲ႕ ပစၥဳပၸန္ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းသုံးသပ္လ်င္ အေတာ္ နီးနီးစပ္စပ္ ခန္႕မွန္းႏုိင္တယ္။ ကာယကံရွင္ ပါတီမ်ားမွာေတာ႕ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢဳိလ္စြဲအျပင္ စိတ္ရွိတုိင္း ထုတ္မေျပာႏုိင္တာမုိ႕ သူတုိ႕ခန္႕မွန္းခ်က္ လြဲတာ ျဖစ္ပါမယ္။ ။။။။။ ။။။။။။

ဒီေနရာမွာ ထပ္ေျပာခ်င္တာ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီသည္ တကယ္ လူထုအင္အား ရွိေသာ ပါတီလား။ ဒီစကား ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္တုံးကလည္း ကၽေနာ္ ေျပာတယ္။ ၈၈ကုိ ၾကံဳေတြ႕ဖူးသူ တေယာက္မုိ႕ ဖြတ္နဲ႕စစ္ကုိ တူးတူးခါးခါးမုန္းတဲ႕ ဘက္လုိက္ခ်က္ က်ေနာ္႕မွာ ရွိတာ ျငင္းမရ။ ဒါေပမဲ႕ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ၃ခုအျပီးမွာ က်ေန္ာ႕စိတ္ ေဝဝါးလာတယ္။ တကယ္ပဲ အဲဒီပါတီကုိ ေထာက္ခံသူလူထု ရွိလား။ မဲရလဒ္တုိင္းမွာ ဖြတ္အားေကာင္းတယ္။ ပညာရွင္မဟုတ္လုိ႕ အခ်က္အလက္ မရွိေပမဲ႕ စုစုေပါင္း မဲေပးသူရဲ႕ ၂၀% အသာေလး သူတုိ႕ရတယ္ ထင္မိတယ္။ အဲဒါကုိ အေျခခံတြက္ရင္ ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္မွာ ငါးေယာက္ကုိ တေယာက္ဆုိေတာ႕ ဆယ္သန္း ဖြတ္ျဖစ္ေနလား။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တရာမွာ လူ ႏွစ္ဆယ္ ႏွစ္ျခဳိက္အားေပးသလား။ မသိေတာ႕ပါ ေခါင္းထဲေတာ႕ ခ်ာခ်ာလည္။ ဟုတ္လ်င္ေတာ႕ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေတာ္စုိးရိမ္စရာ။ တခုေတာ႕ရွိတာ ဒီေနရာမွာ ဖြတ္နဲ႕ စစ္ကိုိ ခြဲျခားျမင္တယ္။ ဖြတ္သည္ စစ္မရွိလ်င္ စကၠဴက်ားရုပ္ သာသာ ထင္တုံးပါပဲ။ ၂၀၂၀မွာ ဖြတ္ပါတီ လူထုမဲ သန္းဆယ္ဂဏန္းခ်ီ မွန္မွန္ကန္ကန္ရမည္ ဆုိလ်င္ေတာ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ ဘာပဲေျပာေျပာ ေဘာပဲျပားျပား သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵတခုအျဖစ္ က်ေနာ္ လက္ခံပါေတာ႕မည္။ ။။။။။။။ ။။။။။။။။

မဲရလဒ္ဆီ ျပန္သြားလ်င္ အျမင္၂မ်ဳိး သုံးသပ္လုိ႕ရမယ္။ တမ်ဳိးက ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အေျခအေနမေကာင္း၊ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ၿပီ။ အဲဒီအျမင္ကုိ ေလ႕လာသူတုိင္း ေျပာတာမုိ႕ အက်ယ္ခ်ဲ႕ မေရးခ်င္ပါ။ အရာတုိင္းမွာ အျမင္၂မ်ဳိးရွိလုိ႕ရ အသုံးဝင္တာမုိ႕ က်န္တမ်ဳိးကုိ ေျပာမယ္။ ေရဖန္ခြက္တဝက္ နည္းလား မ်ားလား စကားအတိုင္းပါပဲ။ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ အမာခံအား ေတြ႕ရတယ္။ ရႈံးထားသူ ထုံးစံအတုိင္း တက္တက္ၾကြၾကြ မဲေပးတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဘက္မွာလည္း သူတုိ႕ အမာခံအား ျမင္ရတာပဲ။ အႏုိင္ရမဲဆႏၵ နယ္ေျမအရ၊ မဲအေရအတြက္အရ ငွက္နဲ႕ဖြတ္ အမာခံအခ်ဳိးအစား ၂း၁ ရွိပါမယ္။ ပုိထင္ရွားတာ ဖြတ္ရဲ႕အားအကုန္ ျမင္ရေပမဲ႕ ငွက္ကေတာ႕ အမာခံသက္သက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဝန္းရံပရိတ္သတ္ မဲလာေပးသူ မ်ားေလ ငွက္မဲပုိရေလမုိ႕ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေဂါက္ပြဲၾကီးမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီပဲ ႏုိင္ဦးမွာပါ။ စုိးရိမ္ရမွာ ၂၀၁၅လုိ ၈၀% အသာနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၊ သမၼတႏွစ္ဦး စုိးမုိးႏုိင္ေရး။ ေရြးေဂါက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိတာ႕ ေဒၚစု ၂၀၁၂ ျပန္လြတ္ျပီးထဲက အသံဟစ္တာပဲ၊  လက္ေတြ႕မွာ သိသာတာမရွိ။ ၾကာေတာ႕ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ပါတီတြင္း ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ခ်င္စိတ္ ရွိပါရဲ႕လား စုိ႕တည္းမဟုတ္ ျပင္္ဆင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေရာရွိရဲ႕လား သံသယေမးခြန္း ျဖစ္လာေစတယ္။ ေျပာင္းလဲေရးဆုိတာ ေအာက္ကုိ ေျပာင္းပါ ေျပာင္းပါ ေျပာျပီး ထိပ္ကေန ပိတ္ထုိင္ထားလုိ႕ မရပါ။ ။။။။။။။။ ။။။။။။

၂၀၂၀ ေရြးေဂါက္ပြဲကုိ ေဒၚစု ေခါင္းလဳွိ်ဝင္ခဲ႕တဲ႕ ၂၀၀၈ ေျခဥ  ကန္႕သတ္ခ်က္ေဘာင္ထဲက ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ၾကမွာလဲ။ က်န္တဲ႕အခ်ိန္ ၂ႏွစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး ၂၀၁၅ ေရြးေဂါက္ပြဲကတိ၊ ျပည္သူအမ်ား ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္မွီဖုိ႕ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႕ပါ။ ဒါေပမဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးေရး မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ဖုိ႕ေတာ႕ လုံေလာက္တဲ႕ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္တယ္။ အစုိးရမူဝါဒအတုိင္း ဆက္အေကာင္ထည္ေဖၚတာလဲေဖၚ တဖက္မွာလည္း ေအာက္ပါ အခ်က္သုံးခ်က္ အေရးၾကီးတယ္။ ။။။။။ ။။။။။။

၁။ ပြင္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမယ္။ အမၾကီး အမိအရာစတိုင္ က်န္သူေတြကုိ ေစာင္ခေလးေတြလုိ သေဘာထား ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနလုိ႕ မရဘူး။ စစ္တပ္နဲ႕ ဘာသေဘာတူညီခ်က္ ယူထားသလဲ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ဘာေတြက ဟန္႕တားပိတ္ဆုိ႕ေနသလဲ။ ဘဂၤါလီျပႆနာကလဲ ေျမြပူရာ ကင္းေမွာက္။ သူ႕ေၾကာင့္ပဲ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈ အလားအလာ မေကာင္းဘူး။ ဒီခ်ဳပ္ ေရငုံေနေလ တဖက္က လက္သီးပုန္းထုိး အခြင့္ေကာင္း ယူေလပါ။ သစၥာရွင္ေယာင္ေယာင္ ေမတၱာရွင္ေယာင္ေယာင္ လုပ္တာ ရပ္ဖုိ႕လုိျပီ။ ။။။။။။။။ ။။။။။

၂။ ေရြးေကာ္ဥပေဒ ျပင္ပါ။ ေျခဥကုိ မျပင္ရလုိ႕သာရွိတယ္။ ေရြးေဂါက္ပြဲဥပေဒ မျပင္ရ မပါဘူး။ ဦးဝင္းထိန္လည္း တခါက ျပင္ခ်င္တယ္ ေျပာဖူးတယ္။ အထက္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ထပ္ေနတာ ျပင္မယ္ဆုိလား။ ဒါလဲစဥ္းစားရမယ္၊ တလဆယ္သိန္း  လခတင္ေနာ္..။ ၾကံ႕ဖြတ္ကလည္း ဒါျမင္လုိ႕ ေရြးေကာ္ကုိ ၾကဳိကန္ေနျပီ။ လႊတ္ေတာ္တခါလုပ္ ကန္တဲ႕ေငြ ေသာက္ေသာက္လဲ။ ေနာက္တခ်က္က မဲဆႏၵနယ္ေျမ သတ္မွတ္မႈ ျပင္ရမယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျခဥမွာ ျမဳိ႕နယ္ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပါေကာင္းပါႏုိင္ေပမဲ႕ ေရြးေကာ္အေနနဲ႕ လုိအပ္သလုိ ျပင္ခြင့္မရွိဘူးလား။ ျမဳိ႕နယ္အခ်ဳိ႕အတြက္ မဲဆနၵနယ္ သတ္မွတ္မႈသည္ သံသယျဖစ္စရာေကာငး္တယ္။ ဥပမာ  ဆိပ္ကမ္း၊ ကုိကိုးကၽြန္း ျမဳိ႕နယ္မ်ား။ လူဦးေရ တေထာင္ ႏွစ္ေထာင္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေနရာေတြ ေပးဖုိ႕ မလုိပါ။ နီးစပ္ရာ ျမဳိ႕နယ္နဲ႕ ေပါင္းလုိက္။ စစ္တပ္မဲ၊ ၾကဳိတင္မဲ စတာကုိလည္း ရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ ဆန္းစစ္ဖုိ႕ လုိျပီ။ အပ်ဳိၾကီး  ေရာဂါကုခ်င္ မရွက္နဲ႕ မေၾကာက္နဲ႕။ ။။။။။ ။။။။။

၃။ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႕ ဗ်ဴဟာက်က် မဟာမိတ္ဖြဲ႕ဖုိ႕ လုိျပီ။ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တနည္းအားျဖင့္ ေဒၚစုအားနည္းခ်က္သည္ ေမာက္မာလြန္းတယ္၊ ေခါင္းမာလြန္းတယ္။ အတုိက္အခံဘဝ ကုိယ္႕လူမုိ႕ ၾကည့္ေကာင္းသလို ရွိေပမယ့္ သူလည္းဘုရင္ျဖစ္ေရာ အားလုံး ကုိယ့္ရႈးကုိယ္ပတ္ကုန္တယ္။ ၂၀၂၀မွာ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ အားေကာင္းမွာ ျငင္းလုိ႕မရ။ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅%-၈၀% ရလ်င္ေတာ႕ အေၾကာင္းမဟုတ္။ မရခဲ႕ေသာ္ အျခားပါတီႏွင့္ ညႊန္႕ေပါင္းဖြဲ႕ရမည္။ ျပီးခဲ႕ေသာ ၂၀၁၅ ရလဒ္သည္ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ဖြယ္ရွိတာမုိ႕ ေရွ႕ေလ်ာက္ ဒီထက္ ပုိက်ဖုိ႕သာ ရွိတယ္။ ဘယ္ပါတီနဲ႕ ေပါင္းမဟာမိတ္  ဖြဲ႕မွာလဲ…. စိတ္ကူးနဲ႕ ဖဲရုိက္ၾကည့္ရေအာင္….. ……..။ ။။။ ။။။။။။။။ ။

(က) ဖြတ္ပါတီနဲ႕ေပါင္းလ်င္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းကလြဲလုိ႕ အကုန္ႏုိင္ ႏုိင္တယ္။ ရယ္ေတာ႕ရယ္စရာၾကီးပါ။ ဝါဒျခင္းမတူ တန္ဖုိးျခင္းမတူ ဘယ္လုိေပါင္းမွာလဲ။ သုိ႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးမွာ မျဖစ္ႏုိင္စရာ ဘာမွ မရွိ၊ အားလုံး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဒၚစုနဲ႕ ဦးေရႊမန္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕တာ ထုိနည္းႏွင္ႏွင္… ။။။။။။။။။။။။။

(ခ) စစ္တပ္နဲ႕ ေပၚတင္ေပါင္း၊ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ ခ်ိန္းေတြ႕မေနနဲ႕။ တေလာကပဲ ဦးသန္းေရႊ အမိန္႕နဲ႕ဆုိျပီး စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းတစု ပါတီဖြဲ႕တယ္ မဟုတ္လား။ စစ္တပ္ဆုိတဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ မရွိလ်င္ ဖြတ္သည္ မဆလေဟာင္း တစညပါတီလုိ ခ်ိနဲ႕ညႈိးႏြမ္းသြားမယ္။ ဖြတ္နဲ႕ေပါင္းျခင္းထက္ စစ္နဲ႕ေပါင္းျခင္းက တႏုိင္ငံလုံး ရာႏႈန္းၿပည့္ ႏုိင္ေစလိမ့္မည္။ (ေနာက္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ)။။။။။။ ။။။။။။။။

(ဂ) အင္အားၾကီး တုိင္းရင္းသားပါတီနဲ႕ေပါင္းလ်င္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေလာေလာဆယ္ ျမင္တာ ရွမ္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ပါတီမ်ားင့္ ကခ်င္ဒီမုိုကေရစီပါတီ။ အနီးစပ္ဆုံးက ရွမ္းဒီခ်ဳပ္၊ သမုိင္းအရ အလုပ္သေဘာအရ အကၽြမ္းတဝင္ရွိတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ပါတီတုိ႕နဲ႕တင္ လုံေလာက္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႕  ၂ပါတီသည္ လာမည္ ၂၀၂၀မွာ အထက္၊ ေအာက္နဲ႕ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ထုိင္ခုံ တဝက္ေလာက္ဆီ သိမ္းႏုိင္ကိန္း ရွိတယ္။ သူတုိ႕နဲ႕ ညွိျပီး ေနရာခြဲျပဳိင္ရမွာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚမူတည္လုိ႕ ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ျပည္နယ္အစုိးရ ညႊန္႕ေပါင္းအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ကက္ဘိနက္ ဝန္ၾကီးေနရာအထိ အေပးအယူလုပ္ဖုိ႕ လုိမယ္။ ဒီခ်ဳပ္မူဝါဒနဲ႕ မကုိက္စရာ မရွိလုိ႕ ေခါင္းကုိက္စရာ မရွိပါ။ ။။။။။။ ။။။။

(ဃ) အျခားတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ မိတ္ဖက္ရခုိင္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ခ်င္း၊ မြန္ စတာေတြနဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ တုိက္လ်င္လည္း လုိအပ္ထုိင္ခုံေနရာ ျပည့္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႕ သူတုိ႕ကုိ အျခား ပါတီမ်ားထက္ ပုိညွိႏႈိင္းရလြယ္မယ္။ ရွမ္းနဲ႕ကခ်င္ ေပါင္း လႊတ္ေတာ္ခုံ အေရအတြက္ေတာ႕ မွီမည္မထင္။ အားနည္းခ်က္မွာ အဖြဲ႕မ်ားေတာ႕ စကားမ်ားမယ္။ လူမ်ားေလ ေခ်းမ်ားေလ။ ။။။။။။။ ။။။

ျပန္ခ်ဳပ္လ်င္ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေခါင္းေလာင္းသံသည္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ မရွိေပမယ့္ မရဏမင္းအမိန္႕ ေခါင္းေလာင္းသံ မဟုတ္ေသး။ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ေပးဆပ္ခဲ႕ေသာ စြန္႕လႊတ္ အနစ္နာခံမႈ အားထုတ္မႈမ်ားက ကုိယ္ႏွင့္တန္ေသာ ေနရာသုိ႕ ပုခုံးထမ္း တင္ပုိ႕ေပးပါဦးမည္။ မိမိက လွမ္းတက္ႏုိင္ဖုိ႕ လွမ္းတက္ရဲဖုိ႕သာ လုိသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ရဲဝံ႕ရမည္ ျပတ္သားရမည္။ သူမ်ားတက္ခ်ိန္ ကုိယ္က ေမွ်ာလုိက္တာ အမွား မဟုတ္သလို ကုိယ့္အလွည့္က် မႏႊဲ႕ဖုိ႕  လုိသည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံေရး ေၾကာင္သူေတာ္ Hypocrite ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ။။။။။။။ ။။။

*******

ငွက္ခတ္သမားေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF