စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္ငါးသိန္း မေပးသြင္းႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တင္သြင္းႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ နည္းပါးခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ “ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၅ ေယာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ပဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေပးသြင္းရမယ့္ ေငြေၾကး မျပည့္လို႔ အခုလို ေလ်ာ့သြားရတာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရအတိုင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီသည္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ မိမိပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏိုင္လွ်င္ ယင္းပါတီအား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ရာ ယခုက်င္းပသြားမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးမဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္ ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီလည္းရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..