ရန္ကုန္ Walking Tour လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ Tour လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ေတာ့ မစိမး္ေပမယ့္ တျခားျပင္ပေလာက လူေတြဆုိရင္ေတာ့ စိမ္းေနမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိ?? ရန္ကုန္မွာ လမး္ေလွ်ာက္တဲ့ တုိး ဟုတ္လား..ဘယ္မွာလည္စရာရွိလုိ႔လဲ ဆုိျပီး ရန္ကုန္မွာေနတဲ့ သူေတြက နယ္ဘက္ေတြကုိ ခရီးေတြထြက္သြားတတ္ၾကတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ မြန္ေလး တုိ႔ေနေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚမွာလညး္ လည္ခ်င္စရာေတြ ၊ေလ့လာစရာ ဗဟုသုတေတြ အမ်ားၾကီး ရွိလုိ႔ေနတယ္ဆုိတာ မြန္ေလးလညး္ တုိးလုပ္ငန္းလုပ္မွ နုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ ကုိခရီးစဥ္ေတြဆဲြေပးရင္း သိခဲ့ရပါတယ္။ စာေတြလုိက္ဖတ္တာအားမရလုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာဥိီးမယ္ဆုိျပီး တစ္ေန႔ေတာ့ သြားလည္ပတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သူမ်ားကုိကုိယ္ကေျပာျပခ်င္ရင္ ကုိယ္ကအရင္သိေအာင္လုပ္ရတယ္ေလ..ဟုတ္တယ္မွတ္လား

ဒီေတာ့ အားတဲ့တစ္ေန႔မွာ မြန္ေလး ရန္ကုန္ walking tour ေလးစခဲ့ပါတယ္။

#ဆူးေလဘုရား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိထင္ရွားေသာ ေစတီပုထိုးတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ေလးဆူ နတ္ႀကီး တို႔၏ စုေ၀းေနရာ၌တည္ထားေသာေၾကာင့္ “ေလးဆူေစတီ” ဟုေခၚတြင္ ၾကသည္။ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ဆူးေလလမ္းဆံု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလယ္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။

#မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာျဖစ္သည္။ ပန္းၿခံသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဲြလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ စုေဝးရာေနရာ အျဖစ္ရွိခဲ့ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကပင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါ အဝင္ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဤပန္းၿခံတြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လံံႈ႔ေဆာ္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း တို႔ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

#ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ
၁၉၂၅-၁၉၄၀ခုတြင္ ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္ ရံုးခန္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မူလပံုစံမွာ အေနာက္တိုင္းပံုျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခါနီးမွ အမ်ားဆႏၵအရ ပုဂံလက္ရာအေျပာက္အမႊန္းကို ျမန္မာ့ဗိသုကာပညာရွင္ စည္သူဦးတင္မွ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည္။

#ဧရာ၀တီရုံးခ်ဳပ္

မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ မဟာ ဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း (ဘားလမ္း)ေထာင့္ရွိ အေဆာက္အအံုမွာ မူလက ႐ိုးကုန္တိုက္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၁၀ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ သည္။ ကုန္တုိက္၏ ဗိသုကာလက္ရာဒီဇိုင္းကို မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ဗိသုကာလုပ္ငန္းစုျဖစ္ေသာ Messrs. Charles F. Stevens & Co, က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၀၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၀ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္အတြင္း လုပ္သားေကာလိပ္၏ စာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဦးစီးဌာန႐ံုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မေျပာင္းေရြ႕မီထိပင္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမွာ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဗဟိုအခ်က္ အခ်ာေနရာတြင္ ပံုစံသစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္သည္။

#ဧမာေႏြလ ဘုရားေက်ာင္း
၁၈၈၅ ခုတြင္ အေမရိကန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမး္ေထာင့္၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္တြင္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရွးအက်ဆုံးေသာ ခရစ္ယာန္ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ သည္။

#ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္
၁၉၀၅-၁၉၁၁ ခုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တရားရုံးမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးျဖစ္သည္။ မဟာဗႏၶဳလလမ္းမေပၚ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။

#ပင္စင္ဦးစီးဌာန
၁၉၀၀ခုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ အျငိမ္းစား ယူၾကသည့္အခါ ဥပေဒပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျဖစ္သည့္ ပင္စင္လစာႏွင့္ လုုပ္သက္ဆုေငြ တုိ႔ ကိုႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ ခ်ီးျမင့္ရာတြင္ သည္ဌာနကတာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ေပးရျခငး္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္လမ္းထဲတြင္ တည္ရွိသည္။

#အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန

(၁၇၅၅)ခုနွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တရုတ္ဒီဇိုင္းပုံစံျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ လုံျခံဳေခ်ာေမြ႔ေစေရး ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ့အစည္းကို အကာအကြယ္ ေပးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈအသုိင္းအ၀ို္ငး္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

#ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

(၁၁.၈.၁၉၅၄)ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ယခင္နိုင္ငံေတာ္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္(SCB)၏ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းအားလုံးကို ဆက္ခံခဲ့ၿပီး (၂၃.၂.၁၉၆၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္မ်ား ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ (၁.၁၁.၁၉၆၉) ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူ႔ဘဏ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ၊ ၁၉၇၅ခုႏွစ္ ဘဏ္ဥပေဒအရ (၁.၄.၁၉၇၆)ရက္ေန႔မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

#ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္-၂
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲ-၂ ျဖစ္သည္။ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ႏွင့္ ဘဏ္လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ ၾကည့္လွ်င္ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိသည္။

#ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
(၁၈၆၅)ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိသည္။

#ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္

၁၉၃၀ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ၿပီးဂရင္းဒေလဘဏ္၏ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ကာ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္အမ်ဳိးသားျပတုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေခတ္သစ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သည္ အာရွရွိ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဘဏ္ စနစ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၈၅၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ႀကီးမ်ားစြာ ရန္ကုန္တြင္ စတင္ အေျခစိုက္ခဲ့ၾကသည္။

#ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
၁၉၂၈ ခုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ကူးသေဘၤာၾကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ၀င္ထြက္၊ ဆိုက္ကပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ငနး္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရေသာ ဌာနတစ္ျဖစ္သည္။ ကမ္းနားလမ္း ႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေထာင့္ ၃၇လမ္း ေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။

#ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းရံုး
(၁၉၄၈)ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကမ္းနားလမ္းေပၚ ၃၇လမ္း ႏွင့္ ၃၈လမ္း ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

#Strand ဟိုတယ္
၁၉၀၁ ခုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး Far East ေဒသတြင္ ဟိုတယ္ေျမာက္ျမားစြာပုိင္ေသာ
Sarkies ညီအကုိ၂ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကမ္းနားလမ္းေပၚ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ႏွင့္ ၃၈လမ္းၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

#ရန္ကုန္စာတုိက္ၾကီး

ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု မ်ားစာရင္း၀င္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးျဖစ္သည္။ ဗိသုကာ အေမြအႏွစ္လက္ရာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဂါ့သ္ လက္ရာ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ လွပစြာတန္ဆာဆင္ထားေသာ ဆင္ဝင္ႀကီးႏွင့္ အဝင္ခန္းမ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ သံေလွကား ႀကီးႏွစ္ခု ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ ထားေသာ ၾကက္ေသြးရင့္ေရာင္ အေဆာက္ အအံုသည္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

#အာမီနီယမ္ဘုရားေက်ာင္း

(၁၈၆၂)ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေရွးအက်ဆုံးဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အာမီနီ ယမ္လက္ရာမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားပုံကုိေလ့လာႏုိ္င္သည္။ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည္။

# Mahatama ဂႏၵီခန္းမ
၁၉၁၁ ခု ဝန္းက်င္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မူလက Rangoon Times သတင္းစာတိုက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုမွစကာ Mahatma Gandhi Trust ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုန္သည္လမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည္။

#စာေပဗိမာန္
၁၉၅၆ ခုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ၿပီးေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ ကုန္သည္လမ္းမႀကီးေပၚ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိသည္။ ဝင္ေၾကး သုံးေထာင္သာေပးရတဲ့ ဒီစာၾကည့္တိုက္က ရန္ကုန္စာခ်စ္သူေတြၾကားမွာ လူသိမ်ားပါတယ္။ စာအုပ္ေတြလည္း ေရာင္းခ်ေပးသလို စာအုပ္ေတြကိုလည္း အခေၾကးေပးၿပီး ငွားလို႔ရပါတယ္။

#ေလာကနတ္အေဆာက္အအုံ

အီတလီပံုစံ အေျပာက္ အမြမ္းမ်ားႏွင့္ ခမ္းနားစြာတန္ဆာဆင္ထားသည့္ အဆုိပါအေဆာက္ အအံုကို ၁၉၀၆ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပထမထပ္ ရွိ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းကို အစြဲျပဳကာ ေလာကနတ္အေဆာက္ အအံု ဟု ထင္ရွားသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာန ႐ံုးခန္းႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားစြာ၏ ႐ံုးခန္း၊ဆိုင္ခန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

#ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
၁၉၇၂ ခုတြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ကုန္သည္လမ္း ႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းေထာင့္တြင္ရွိသည္။

#အိႏၵိယသံရုံး

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ထိုအေဆာက္အအံုကို မူလက ကာလကတၱား အေျခစိုက္ အာမခံလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အိုရီယန္တယ္ အသက္ အာမခံကုမၸဏီ၏ ႐ုံးခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေဆာက္အအံုကို အိႏိၵယသံ႐ုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဲြလမ္းမ်ား က်င္းပကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္လည္မိတ္ဆက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

#ယခင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
၁၉၀၅ခုခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္က ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ျမန္မာအေဆြကုန္တိုက္ ျဖစ္သည္။ ဒဂံုမဂၢဇင္း၊ ေအဝမ္း႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီတို႔လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၉၂-၂၀၀၅ ထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအုဖစ္ ဖြင့္ခဲ့သည္။ ဆူးေလဘုရားလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ၏ မ်က္ေစာင္းထိုး ဆူးေလဘုရားႏွင့္ နီးကပ္လွသည္။

#ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး မီးသတ္စခန္း

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုစာရင္း၀င္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မူလအသံုးျပဳ သည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည့္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး အေဆာက္ အအံုတစ္လံုးအျဖစ္ တည္ရွိေန သည္။ အက္ဒြပ္ေခတ္ ဗိသုကာ လက္ရာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေပ ၁၀၀ အျမင့္ရွိေမွ်ာ္စင္ႀကီးလည္းပါ ရွိေသာ မီးသတ္အေဆာက္အအံုကို ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္ လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အအံု သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင္းျဖင့္ ဆြဲေသာ အင္ဂ်င္မ်ား အား ဓာတ္ဆီ (သို႔မဟုတ္) ေရေႏြးေငြ႔သံုး အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲ ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးမီးသတ္စခန္းျဖစ္သည္။
အေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ မြန္ေလးကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔သြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြေ ပါ့ေနာ္။ လမး္ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျမပုံၾကည့္ျပီးသြားတယ္။ ျပီးရင္ဓါတ္ဖမး္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သြားခ်င္တဲ့အခါ ေရဘူး၊တစ္သွ်ဴးတုိ႔ေတာ့ ေဆာင္သြားေနာ္။ ဖိနပ္ကေတာ့ ရူးဖိနပ္ စီးေပါ့။ walking tour ဆုိေတာ့ ေမာလုိက္၊ ေလွ်ာက္လုိက္၊ေရေသာက္လုိက္၊ ေခၽြးထြက္ရင္ တစ္သွ်ဴးေလးသုတ္လုိက္ေပါ့။ အမွန္ကေလ..ေနာက္ထပ္လည္ဖုိ႔ေကာငး္တာေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ပါေသးတယ္။ တစ္ရက္ထဲနဲ႔ မကုန္ႏုိ္င္လုိ႔ ေနာက္အားတဲ့အခါမွပဲ ထပ္သြားျပီးျပန္ရွယ္ ပါဦးမယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲေက်နပ္ၾကပါေနာ္။

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 383 post in this Website..

   Send article as PDF