အရင္လကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Topic sentence ေလးေတြကုိ ယခုလမွာ concluding sentence ေလးေတြအျဖစ္ေျပာင္းျပီး ေရးတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ၾကပါစုိ႔ ။ အားလုံးမွတ္မိၾကပါလိမ့္မယ္ေနာ္။ ပထမဆုံး ေဖာ္ျပခဲ့တာက There are three ways to deal with rejection ဆုိတဲ့ ၀ါက်ေလးေပါ့။ ဒီေတာ့ဒီ Topic sentence ေလးရဲ႕ မူရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ မပ်က္ေစဘဲ concluding sentence ေလးအျဖစ္ ဒီလုိေျပာင္းျပီးေရးလုိ႔ရပါတယ္။
To sum up,we can be upset or depressed, learn from the rejection,or take a look at ourselves deeply and change whatever we need to change.
အထက္ပါ၀ါက်ေလးေတြမွာ တကယ္ေတာ့ rejection နဲ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခါ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့တုန္႔ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္သုံးမ်ဳိးစလုံးကုိ ျပန္ျပီးေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ စိတ္ထိခုိက္သြားႏုိင္တယ္၊ သင္ခန္းစာရသြားႏုိင္တယ္၊ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပင္သင့္တာေလးေတြကုိ ျပင္ ႏုိင္တယ္ေပါ့။ တခ်ိန္က နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ အဆုိေက်ာ္ စုိင္းထီးဆုိင္ကုိေတာင္ သြားျပီးသတိရမိေသးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ “သခင့္ဆီ အေျပးျပန္လာမည္”ဆုိတဲ့ သီခ်င္းထဲကလုိ “ျပင္သင့္တာေတြျပင္ပါ့မယ္၊မမုိက္ေတာ့ပါဘူး၊ မေတေတာ့ပါဘူး” ေပါ့ေနာ္။ ေရးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရးလုိက္တာ ဝါက်နည္းနည္းေလးရွည္သြားတယ္။ ေလ့လာသူမ်ား စိတ္ရႈပ္သြားမွာ စုိးမိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒုတိယျဖစ္တဲ့ topic sentence ေလးကုိ ပုိမုိလြယ္ကူတဲ့ Conclusion ေလးအျဖစ္ ေျပာင္းေပးပါ့မယ္။
Topic sentence : Friendship has three major benefits.
Conclusion : In summary, the three benefits mentioned above makes it worthwhile to make new friends and to do our best to keep old ones.
ျမန္မာလုိေတာ့ အထက္ပါေက်းဇူး ၃ရပ္ေၾကာင့္ မိတ္သစ္ေဆြသစ္လည္း ဖြဲ႕သင့္ပါတယ္။ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြကုိလဲ မိတ္မပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းထားသင့္ပါတယ္ေပါ့။ တတိယ Topic sentence ေလးကေတာ့ Domestic violence has three major causes. ပါ။ ဒီဝါက်ေလးကုိ conclusion မွာ By eliminating the three causes of domestic violence-lack of education,addiction,and lack of respect for family structure ,we can eradicate domestic violence from society. လုိ႔ေျပာင္းေပးလုိက္လုိ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ topic sentence ကေတာ့
We can reduce crime by following three steps ဆုိတဲ့ ၀ါက်ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀ါက်ေလးကုိ conclusion အျဖစ္ေျပာင္းလုိက္တဲ့ အခါမွာ
The three steps mentioned above will definitely lower crime rates across the nation.လုိ႔ေရးသားႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ There are three possible definitions of courage. ဆုိတဲ့ topic sentence ေလးကုိ Conclusion မွာ Of the three possible definitions of courage, I like the first one the most because I truly believe that only overcoming one’s fears can one achieve success.လုိ႔ေျပာင္းျပီးေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ အထက္ပါနမူနာေလးေတြကိုၾကည့္တ့ဲအခါ မွတ္သားစရာ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးအခ်က္ကေတာ့ Conclusion ေရးမယ္ဆုိရင္ အေထြအထူးစဥ္းစားဖုိ႔ မလုိဘူးဆုိတာသိထားပါ။ Topic sentence ေလးကုိသာ ျပန္ရွာလုိက္ျပီး အဓိပၸါယ္တူူညီတ့ဲ ေနာက္၀ါက်ေလးတစ္ခုကုိ ဘယ္လုိလွည့္ပတ္ျပီး ေရးရင္ေကာင္းမလဲလုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒါပါဘဲ။ သင့္ေတာ္တဲ့ conclusion ေလးတစ္ခုေရးႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္။ ကဲ paragraph တခုမွာ ပါသင့္တဲ့ supporting sentences ေလးရယ္၊ conclusion ေလးေတြရယ္ topic sentence ရယ္ သုံးမ်ဳိးစလုံးကုိ သိရွိနားလည္သြားျပီဆုိေတာ့ paragraph အမ်ဳိးအစားေလးေတြကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။ ဦးစြာပထမ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္တ့ဲ Exemplification paragraph ေလး ကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီ Exemplification paragraph ဆုိတာ ကုိယ္ေရးလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ topic sentence မွာ ေဖာ္ျပျပီး တဲ့အခါ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဥပမာေလးေတြနဲ႔ မြန္းမံေပးထားတဲ့ ဥပမာေပးထားတဲ႔ supporting sentence ေလးေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ paragraph မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဆုိပါစုိ႔ ၊ ေခါင္းစဥ္ေလးက superstitions တဲ့။ ကဲ There are three major superstitions in my culture လုိ႔ ပဲ ထားပါေတာ့။ ဒီဝါက်ေလးရဲ႕ေနာက္မွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ယုံၾကည္တဲ့ Superstitions ေလး သုံးခုကုိ နမူနာေဖာ္ျပေပး လုိက္ရုံ ပါဘဲ။ ဥပမာ-
-Returning home from a funeral,we should stop somewhere first before coming home.
-အဓိပၸါယ္ကေတာ့ Funeral က အိမ္ကုိ တုိက္ရုိက္ျပန္လာခဲ့ရင္ မေကာင္းဆုိးဝါး ပါလာမယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ အျခားမွာ ခဏ၀င္ျပီး မေကာင္းဆုိး၀ါးကုိ ထားခဲ့သေဘာပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ ေစ်းေရာင္းသူေတြနားလည္ၾကပါတယ္။ ပထမဆုံးလာတဲ့၀ယ္သူကုိ လက္လြတ္မခံဘဲ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေရာင္းလုိက္ဖုိ႔ ။ ဒါမွ တေန႔လုံး ေစ်းေရာင္းေကာင္းမယ္ေပါ့။ အကယ္၍လြတ္သြားရင္ တေန႔လုံး ဘာမွေရာင္းလုိ႔မထြက္ေတာ့ဘူးေပါ့ေလ။
– The first customer of the day is very important. A salesperson must make an all out effort to sell to the first customer and even offer a huge discount if necessary. If the first customer ends up buying something, we can, rest assured that business will be humming the whole day.
ေနာက္ဆုံးအယူအဆတခုကေတာ့ လက္သည္းေျခသည္း ညွပ္မယ္ဆုိရင္ ရက္ေကာင္းရက္သာေရြးျပီး ညွပ္ဖုိ႔။ တနဂၤေႏြ ေန႔တုိ႔ ေသာၾကာေန႔တုိ႔မွာ လက္သည္းေျခသည္းညွပ္မိရင္ ကုသုိလ္ကံမေကာင္းဘူးလုိ႔ အယူအဆရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ
-Never cut your nails on Sunday or Friday. Should you cut your nails on either of those two days, bad luck will befall you and your family.
အားလုံးကုိေပါင္းလုိက္တဲ့အခါမွာ ေဖာ္ျပပါ paragraph ေလးရပါတယ္။
There are three major superstitions in my culture. First of all, we have some beliefs related to funerals.We believe that when returning home from a funeral, we should stop somewhere first before coming home.Many people believe that it is bad luck to come straight home from a funeral. Secondly, there are some beliefs linked to businesses. For instance,many store owners believe that the first customer of the day is very important .A salesperson must make an all out effort to sell to the first customer and even offer a huge discount if necessary. If the first customer ends up buying something,we can rest assured that business will be humming the whole day.Finally,there are superstitions related to personal hygiene. For instance, one must be careful when cutting one’s nails.Many believe that we should never cut our nails on Sunday or Friday. Should someone cut his or her nails on either of those two days,bad luck will certainly befall the person.In conclusion ,for better or for worse, the three superstitions mentioned above still influence the way many people lives in Myanmar today.

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF